Историография и источниковедение Украины
 • формат pdf
 • размер 12.49 МБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Літопис Самовидця
Київ: Наукова думка, 1971. - 177 с.
Літопис Самовидця — козацький літопис староукраїнською мовою, одне з фундаментальних джерел з історії Східної Європи 17 століття, зокрема періоду Хмельниччини і Руїни в Україні. Написана очевидцем подій, вихідцем з старшини Війська Запорозького.

Літопис Самовидця складається із вступу, який оповідає про стан України перед Хмельниччиною, і двох головних частин:
* перша присвячена часам Хмельниччини й Руїни (до 1676 включно) й написана, правдоподібно, значно пізніше описуваних подій;
* друга — доведена до 1702 включно, становить Літопис у стислому розумінні цього слова, написаний на Лівобережжі, найповніше (з уваги на локальні новини) у Стародубі.

Літопис Самовидця писаний доброю українською мовою того часу, близькою до народної. Автор літопису документально не відомий, належав до козацької старшини й посідав якийсь час видатне становище в українському уряді. Дослідники віддавна намагалися встановити його ім'я. Це стало можливе після праць Вадима Модзалевського про Романа Ракушку-Романовського. У 1920-их pp. низка авторів (Віктор Романовський; Олександр Оглоблин і особливо Микола Петровський) незалежно один від одного, на підставі аналізу автобіографічного матеріалу в Літописі, дійшли висновку (втім, вперше висловленого ще в 1846 істориком-аматором Д. Сєрдюковим), що автором Літопису Самовидця найправдоподібніше був Роман Ракушка-Романовський, генеральний підскарбій за Івана Брюховецького, а в останні десятиліття свого життя — священик у Стародубі. Ця думка була прийнята більшістю істориків (Дмитро Багалій, Михайло Грушевський, Дмитро Дорошенко, Іван Крип'якевич та інші й зокрема новітня історіографія), але деякі автори називали інших кандидатів на авторство Іван Биховець, військовий канцелярист (Л. Окіншевич), Федір Кандиба, полковник корсунський (М. Андрусяк, Михайло Возняк) та ін.
Ориґінал Літопису не дійшов до нас. Збереглося кілька колій, зроблених у XVIII столітті або й пізніше. Найдавніші й найповніші — це списки Г. Іскрицького (перша половина XVIII ст.) й Якова Козельського (друга пол. XVIII ст.), які й покладено в основу наукових публікації цієї пам'ятки. Вперше, діставши його від Пантелеймона Куліша (від нього й назва Літопису Самовидця), опублікував Літопис, Осип Бодянський (1846); більш науково підготоване видання Київської Археографічної Комісії за редакцією і вступною статтею Ореста Левицького (1878), перевидане Інститутом історії АН УРСР (1971, Дзира Я.) і «Harvard Series in Ukrainian Studies» (1972).
Читать онлайн
Смотрите также

Контрольна робота- Галицько-Волинського князівство та його роль в розвитку художньої культури

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 18.85 КБ
 • добавлен 29 сентября 2010 г.
Галицько-Волинського князівство та його роль в розвитку художньої культури План Усна народна творчість, освіта і писемність. Галицько-Волинський літопис. Архітектура і містобудування. Живопис, художні ремесла. Висновки:

Реферат - Культура Галицько-Волинської Русі

Реферат
 • формат doc
 • размер 43 КБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Зміст. Галицько-Волинський літопис-найвидатніший історико-культурний документ. Архітектура та образотворче мистецтво Галицько-Волинської Русі. Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури. Література.

Шерер, Жан-Бенуа - Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 18 июля 2011 г.
Пер. з фр. В. В. Коптілов — К.: Укр. письменник, 1994. — 311 с. Уперше українською (перекладів на жодну з інших слов’янських мов немає) надруковано працю французького історика XVIII століття — перший західноєвропейський твір, цілком присвячений історії України. Зі сторінок книги промовляє шира симпатія автора до України, захоплення героїчною боротьбою козаків за волю. Попри помилки, упередження, схиляння перед потужністю імперії, проти якої бор...

Шпори на екзамен з української історіографії

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 591 КБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Підготовлені для студентів ВНЗ історичних факультетів 3-4 курсів Історіографічний факт. Сучасні історичні концепції українських вчених та узагальнення в них досягненнь історичної науки. Літописний період 11-13 ст. Галицько-Волинський літопис. Історичні твори сусідніх україні земель 11-13 ст. Західноруські літописи литовсько-руської доби. історичні твори другої половини 16 - першої половині 17 ст. Зміцнення літописної традиції та поширення істори...

Ґренджа-Донський В.С. Щастя і горе Карпатської України: Щоденник

 • формат djvu
 • размер 3.67 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Ужгород: ВАТ "Видавництво "Закарпаття", 2002 г. - 516 с. Василь Ґренджа -Донський (1897 - 1974) - український письменник, журналіст, громадсько-культурний діяч, один із чільних творців Карпатської України, редактор її щоденної газети "Нова свобода". Його щоденник "Щастя і горе Карпатської України" - своєрідний літопис українського державотворення на теренах Закарпаття наприкінці 1938 - початку 1939 років. "Спогади" розширюють і доповнюють хронол...