Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 444,92 КБ
  • добавлен 12 декабря 2011 г.
Міщенко Н.Д. Збірник завдань з дисципліни Іноземна мова (англійська мова)
Х.: ХНАМГ, 2011. – 59 с. Для практичних занять студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит».
Збірник завдань рекомендується для організації практичної роботи студентів 1-2 курсів економічних спеціальностей заочної форми навчання. Головною метою збірника є формування граматичних навиків, а також поєднання граматики з лексикою за спеціальністю, що відповідає вимогам професійно-орієнтованого навчання іноземній мові. Зміст завдань відповідає вимогам програми навчальної дисципліни Іноземна мова.
Introduction
Noun
Adjective. Degrees of comparison
Word-building: basic suffixes of nouns, adjectives, verbs, adverbs
Verb. Indefinite tenses (Present, Past, Future) Active Voice
Continuous tenses (Present, Past, Future) Active Voice
Perfect tenses (Present, Past, Future) Active Voice
Passive Voice (Indefinite, Continuous, Perfect)
Modal Verbs
Participle
Absolute Participle Complex
Gerund
Non-Finite Forms. Infinitive
Objective infinitive Construction
Subjective Infinitive Construction
References
Похожие разделы