Искусство и искусствоведение
Учебные планы, программы и нормативная документация
Практикум
  • формат pdf
  • размер 10,20 МБ
  • добавлен 24 июля 2016 г.
Материалы УМК - Практыкум па фальклоры
Для спецыяльнасцей: Сусветная і айчынная культура. Рытміка. Харэаграфія; Сусветная і айчынная культура. Фальклор. — Мінск: БДПУ, Курчук І.І. склад., 2014. — 163 с.
Мэта вучэбна-метадычнага комплекса — тэарэтычная і метадычная дапамога студэнтам пры падрыхтоўцы фальклорных нумароў, сцэнічных пастановак, праграм адраджэння і рэканструкцыі старадаўнiх народных абрадаў i свят.
Тэарэтычны раздзел.
Практычны раздзел.
Раздзел кантролю ведаў.
Дапаможны раздзел.
Похожие разделы