• формат pdf
 • размер 86.67 МБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Мазоренок Д.І., Мазнева Г.Є. (ред.). Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням
Харків: ХНТУСГ, 2006. - 725 с.
В книзі наведено технологічні карти новітніх технологій вирощування зернових, зернобобових, круп'яних та технічних культур по різним попередникам. Технологічні карти адаптовано до умов різного ресурсного забезпечення від мінімально необхідного до повного забезпечення ресурсами високих інноваційних технологій з використанням високопродуктивної вітчизняної та зарубіжної техніки.
Читать онлайн
Смотрите также

Аксьонов І.В. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони Степу України

 • формат pdf
 • размер 455.42 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / І.В. Аксьонов. Дніпропетровськ, 2008. - 40 с. Розроблено та здійснено оптимізацію агроприйомів технологій вирощування соняшнику, рицини, сафлору. Обгрунтовано агробіологічні особливості розвитку рослин олійних культур залежно від погодних умов вегетаційних періодів. Установлено залежність формування продуктивності та врожайності агроценозів даних рослин ві...

Влох В.Г., Дубковецький С.В., Кияк Г.С., Онищук Д.М. Рослинництво: Підручник

 • формат pdf
 • размер 13.63 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
К.: Вища шк., 2005. – 382 с.: іл. Висвітлено морфологічні й біологічні особливості польових і кормових культур. Викладено інтенсивні технології вирощування основних сільськогосподарських культур, а також технології вирощування корене- і бульбоплодів, баштанних, олійних і ефіроолійних, прядивних, наркотичних і проміжних культур, хмелю, кормових трав. Розглянуто питання підготовки насіння до сівби, догляду за посівами, збирання врожаю, основи насі...

Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур

 • формат djvu
 • размер 9.95 МБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Львів: НВФ "Українські технології", 2002. - 800 с. Розглянуто стан і тенденції розвитку рослинництва. Висвітлено народногосподарське значення, біологічні і ботанічні особливості польових культур, теоретичні основи рослинництва, основи програмування і насіннєзнавства. Приділено особливу увагу сучасним технологіям вирощування сільськогосподарських культур.

Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових куль­тур

 • формат pdf
 • размер 4.48 МБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Львів: "Українські технології", 2006. - 730 с. Распознан, но корявенько. Розглянуто особливості інтенсивних технологій вирощування основ­ них сільськогосподарських культур. Подано особливості вибору попере­ дника, підготовки грунту, системи удобрення, підготовки насіння, вибору сорту, способу, строку сівби, глибини загортання насіння і норми висіву, захисту посівів від шкідників і хвороб, боротьби з бур'янами, збирання врожаю, шляхи підвищенн...

Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур

 • формат pdf
 • размер 33.54 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Львів: НВФ "Українські технології", 2006. – 730 с. Нераспознан Розглянуто особливості інтенсивних технологій вирощування основних сільськогосподарських культур. Подано особливості вибору попередника, підготовки ґрунту, системи удобрення, підготовки насіння, вибору сорту, способу, строку сівби, глибини загортання насіння і норми висіву, захисту посівів від шкідників і хвороб, боротьби з бур'янами, збирання врожаю, шляхи підвищення якості продукції...

Мельник С.І. та ін. Технологія виробництва сої в Україні за no-till з використанням іноземної техніки (рекомендації)

 • формат pdf
 • размер 291.14 КБ
 • добавлен 07 июля 2011 г.
Наукова стаття - Щорічний науково-практичний збірник "Посібник українського хлібороба", 2008, с. 135-142. У статті розглядається технологія виробництва сої за no-till, надаються рекомендації, наводяться технологічні карти вирощування сої.

Саблук П.Т. та iн. (ред.). Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур

 • формат doc
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 402 с. В книзі наведено 66 технологічних карт та розрахунок витрат на вирощування сільськогосподарських культур. Розрахована на керівників і спеціалістів агроформувань різних форм власності, науковців і студентів.rn

Скупський Р.М., Хоненко Л.Г., Маркова Н.В. Програмування врожаїв сільськогосподарських культур

Практикум
 • формат djvu
 • размер 2.18 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Миколаїв - 2005, с.65. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з курсу "Програмування врожаїв сільськогосподарських культур". Рекомендовано студентам спеціальності 6. 13.0100 - "Агрономія". Зміст Програмування потенційного врожаю; Розрахунок дійсно можливої урожайності за ресурсами вологи; Розрахунок дійсно можливої урожайності за тепловими ресурсами; Розрахунок дійсно можливої урожайності за якіс...

Черенков А.В., Шевченко М.С., Дзюбецький Б.В. та ін. Соргові культури: технологія, використання, гібриди та сорти

 • формат pdf
 • размер 584.78 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Д.: ТОВ «Роял Принт», 2011. – 64 с. Зміст Вступ Стан виробництва соргових культур в світі і Україні Напрямки використання зерна і зеленої маси соргових культур На кормові цілі Для задоволення потреб харчової та переробної промисловості Технологія вирощування сорго Основні розробки в селекції сорго Сорти та гібриди соргових культур, створених на Генічеській дослідній станції Сорти та гібриди соргових культур, створених на Синельниківській Селекц...

Чехов А.В., Аксьонов І.В., Поляков О.І. та ін. Рекомендації по вирощуванню льону олійного у Запорізькій області

 • формат pdf
 • размер 645.02 КБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Запоріжжя: Інститут олійних культур УААН, 2010. - 15 с. Льон олійний - важлива олійна і технічна культура. Він має високий рівень рентабельності виробництва, є гарним попередником для багатьох сільськогосподарських культур, а такі біологічні особливості, як короткий вегетаційний період та посухостійкість, роблять його культурою, придатною для вирощування в степовій зоні України. Зміст Біологічні особливості льону олійного Технологія вирощування...