Для специалистов / English for Specific Purposes
Практикум
  • формат rtf
  • размер 102,34 КБ
  • добавлен 30 января 2013 г.
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови за спеціальністю Менеджмент для студентів II курсу
Автор не известен / на укр яз. Одесса: ОНПУ. - 42 стр.
Метою Методичних вказівок є формування впродовж 72 годин аудиторних занять у студентів (вхідний рівень володіння мовою – В1) вмінь та навичок читання, письма та говоріння за тематикою спеціальності «Менеджмент організацій» на II курсі навчання Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (вихідний рівень володіння мовою – В2). За рахунок тренування і виконання читання текстів і комунікативних завдань студенти зможуть досягти практичного володіння англійською мовою за фахом.
Кожний урок складається з тексту й комплекса мовних вправ, які розраховані на удосконалення навичок активізації словарного і граматичного мінімуму професійного спрямування. Методичні вказівки забезпечують підготовку до міжнародного усного і письмового спілкування англійською мовою для спеціальних цілей, а саме - оволодіння лексичними, граматичними і стилістичними навичками, а також умінням розмовляти, читати, переписуватися, перекладати, конспектувати, згортати і розгортати усну і письмову англомовну інформацію наукового функціонального стилю, що передбачено вимогами Програми вивчення мов у нефілологічному ВУЗі
Похожие разделы