• формат pdf
  • размер 6,17 МБ
  • добавлен 17 ноября 2013 г.
Мезенцева Н. Гендер і географія в Україні
Монографія. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 194 с. — ISBN 978-966-521-347-5
У монографії викладено теоретичні та методичні основи географічного дослідження гендерних співвідношень та гендерної ідентифікації. Здійснено огляд зарубіжних досліджень з гендерної географії. Проаналізовано особливості та регіональні відміни гендерних співвідношень в політичній сфері та державному управлінні, на ринку праці стосовно зайнятості, безробіття, оплати праці, можливостей кар’єрного зростання, в освітньо-науковій сфері та соціально-демографічних процесах стосовно тривалості життя, рівня смертності, поширення соціальних негараздів, насильства по відношенню до жінок. Проведено типізацію регіонів України за індикаторами гендерних співвідношень. Виявлено регіональні відміни сприйняття гендерних ролей в суспільстві шляхом соціологічного опитування молоді методом семантичного диференціалу. Обґрунтовано напрями удосконалення гендерної політики.
Для широкого загалу фахівців з проблем державного управління, географів, соціологів, психологів, демографів, істориків, викладачів, аспірантів, студентів та наукових працівників.
Похожие разделы