Рынок юридических услуг
Юридические дисциплины
 • формат pdf
 • размер 562.45 КБ
 • добавлен 10 мая 2010 г.
Молібог С. Юридична клініка
Молібог С. Юридична клініка
ВСТУП
Що таке юридична клiнiка
Огляд дiяльностi Клiнiки правової допомоги юридичного коледжу Далхаузi
Нормативно-правове регулювання та правовий статус юридичних клiнiк
Органiзацiя роботи юридичної клiнiки
Програмнi документи
Структура та членство
Права та обов’язки членiв
Матерiальна база, фiнансування та бюджет
Реклама
Інформацiйне забезпечення
Документацiя
Зовнiшнi зв’язки
Юридична клiнiка та навчальний процес
Методи навчання в юридичнiй клiнiцi
Навчальна дисциплiна Юридичнi клiнiки
Дiяльнiсть юридичної клiнiки
Види юридичних послуг та способи їх надання
Спецiалiзацiя юридичної клiнiки
Зразки документів
Статут юридичної клiнiки Pro bono юридичного факультету КНУ iм. Тараса Шевченка
Положення про юридичну клiнiку Pro bono юридичного факультету КНУ iм. Тараса Шевченка
Положення про консультацiйний центр Правнича клiнiка факультету правничих наук НаУ КМА
Правила роботи в юридичнiй клiнiцi
Етичний кодекс юриста юридичної клiнiки
Заява на вступ до юридичної клiнiки Pro bono
Анкета члена юридичної клiнiки
Вступнi тести до юридичної клiнiки
Умови надання послуг юридичною клiнiкою Pro bono
Угода про надання юридичних послуг клiнiкою Pro bono
Зразок рекламного оголошення консультацiйного центру Правнича клiнiка факультету правничих наук НаУ КМА
Вхiдна анкета клiєнта юридичної клiнiки
Анкета опитування про роботу юридичної клiнiки
Зразок листа-пiдтвердження пiсля iнтерв’ю в Правничiй клiнiцi НаУ КМА
Зразок листа про пiдсумок iнтерв’ю в Правничiй клiнiцi НаУ КМА
Зразки процесуальних документiв Правничої клiнiки НаУ КМА
Смотрите также

Бризгалов І.В. Юридична деонтологія

 • формат pdf
 • размер 617.12 КБ
 • добавлен 25 января 2010 г.
Предмет та обєкт юридичної деонтології. Методологія та зміст юридичних наук. Юридична діяльність. Основні юридичні спеціальності. Соціальне регулювання професійної юридичної діяльності. Професійно - особисті якості юриста. Професійна культура юриста.

Бризгалов І.В. Юридична деонтологія

 • формат doc
 • размер 339.5 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Короткий курс лекцій. — К.: МАУП, 2003. — 3-тє вид., стереотип. — 48 с. — Бібліогр. у кінці лекцій. У пропонованому курсі лекцій коротко висвітлюються предмет і об’єкт юридичної деонтології, методологія та зміст юридичних наук; описуються основні юридичні спеціальності, система юридичної діяль- ності, її поняття та види. Наводяться складові професійної культури юриста. Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних за- кладів.

Лекции - Юридична деонтологія

Статья
 • формат txt
 • размер 11.8 КБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
Цей конспект лекцій стане у пригоді студентам-юристам. В ньому висвітлюються основні питання, що вивчаються у курсі юридичної деонтології студентами юридичних факультетів у будь-якому вузі. список тем: вступ; загальна характеристика юридичної діяльності; юридична наука та юридична освіта; характеристика професії юриста та окремих юридичних спеціальностей; моральне регулювання юридичної діяльності; загальна характеристика міжнародних деонтологічн...

Лекции по Юридической деонтологии

Статья
 • формат doc
 • размер 127.44 КБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
Конспект лекций по «Юридической деонтологии». Програма курсу та методичні рекомендації. з вивчення навчальної дисципліни. «Юридична деонтологія». Для студентів спеціалізації. Правознавство. Одеса – 2009.

Орзіх М.П., Крусян А.Р. Юридична деонтологія

 • формат djvu
 • размер 911.53 КБ
 • добавлен 29 апреля 2010 г.
Навчально - методичний посібник. Видання 3 - тє, доповнене. Одеса, Видавництво "Юридична література" 2007 рік. стр. 45. Посібник підготовлений на основі програми вищої освіти за професійним напрямком: 6.06.01. Право. Навчальна дисципліна: 1.2.2. Юридична деонтологія. Рекомендується для використання у навчальній роботі при підготовці студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Реферат - Мораль юриста

Реферат
 • формат doc
 • размер 48.73 КБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
Юридична деонтологія, реферат на тему "Мораль юриста" , Київ, НАУ, 2011 Мораль юриста є різновидом вселюдської і водночас професійної моралі, що функціонує у сфері правосуддя і правоохоронної діяльності й виявляється в домінуючій серед юристів громадській думці про належне (мораль) і в реальних моральних стосунках між юристами, юристами й іншими громадянами держави (моральність юриста). Юридична етика не є усталеним терміном, оскільки часто заміс...

Сливка С. Юридична деонтологія

 • формат doc
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 30 сентября 2010 г.
Підручник. Вид. 2-е, пере-роб. і доп- К.: Атіка, 2003. - 320 с. І8ВМ 966-8074-64-5 У книзі з позицій новітніх знань і досягнень науки і передового досвіду юридичної практики відображено сучасний стан правової деонтології та показані шляхи її пріоритетного розвитку. Для студентів, слухачів юридичних вузів і факультетів, практичних працівників правоохоронних органів та правозахисних організацій, а також усіх тих, хто прагне стати правознавцем, хоч...

Ткаченко В.Д., Погребняк С.П., Лук’янов Д.В. (ред.) та ін. Юридична деонтологія

 • формат pdf
 • размер 861.36 КБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
Підручник . — Х.: Одіссей.— 2006.— 256 с. Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з юридичної деонтології для юридичних ВУЗів України. В ньому відбиті досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням історичних даних, сучасного законодавства та юридичної практики. розрахований на студентів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю і тих, хто цікавиться проблемами юридичної професії, її ролі в з...

Цирфа Г.О., Клименко Н.І. (ред.) Юридична деонтологія

 • формат doc
 • размер 641.54 КБ
 • добавлен 03 сентября 2010 г.
Навч. посіб. для дистанційного навчання. - К.: (Університет Україна), 2005 - 210 с. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, поданий за модульним принципом організації навчального процесу, загальну логіко-змістову схему курсу, рекомендації студентам щодо організації самостійної роботи, методичні вказівки щодо написання контрольної роботи, перелік основної та додаткової літератури, курсові завдання, питання для самоконтролю студентів та...

Чистоколяний В.М Лекции по юридической деонтологии

 • формат doc
 • размер 833.5 КБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
ДНУ. Краткий курс юридической деонтологии. Дніпропетровськ, видавництво "Панорама" 2011рік. Поняття та основні функції правової етики. Юридична діяльність в системі управління суспільством. Моральний зміст принципів правознавства. Деякі проблеми моральних стосунків в кримінальному судочинстві. Моральні основи доказування. Моральні основи попереднього розслідування. Етичні засади в діяльності суддів. Етичні основи підтримання прокурором державного...