Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 415,78 КБ
  • добавлен 18 ноября 2011 г.
Моштаг Є.С., Тарабановська О.М. Збірник текстів і завдань з дисципліни Іноземна мова (англійська мова) для організації самостійної роботи студентів
Х.: ХНАМГ, 2011. – 72 с. Для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»).
Збірник текстів і завдань призначений для організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у першому та другому триместрах згідно з затвердженою робочою програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова», укладеної відповідно освітньо-кваліфікаційним вимогам до знань і вмінь студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит», які в майбутньому будуть працювати у сфері економіки підприємства, обліку і аудиту.
Похожие разделы