• формат image, pdf
  • размер 60,97 МБ
  • добавлен 19 августа 2013 г.
Надтока О.Ф., Топузов О.М. Географія. 9 клас
Підручник. — К.: Світ знань, 2009. — 224 с.
Актуальність предмета економічної і соціальної географії України в системі географічної науки.
Україна на карті світу.
Економіко-географічне положення України.
Місце України на політичній карті Європи і світу.
Практична робота. Визначення переваг і недоліків економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведения па контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими вона межує.
Адміністративно-територіальний устрій України.
Українські історичні землі.
Сучасний адміністративно-територіальний поділ України.
Практична робота. Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України.
Населення України.
Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура.
Природний рух населення.
Механічний рух населення.
Практична робота Побудова графіка зміни чисельності населення за певний період.
Національний та етнічний склад населення.
Українська нація та національні меншини.
Практична робота Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України.
Системи розселення і розвиток поселень.
Розселення населення та основні групи поселень.
Урбанізація.
Трудові ресурси і зайнятість населення.
Забезпеченість трудовими ресурсами.
Господарство.
Загальна характеристика господарства України.
Національний господарський комплекс.
Територіальна структура господарства.
Економічний потенціал України.
Складові економічного потенціалу.
Промисловість. Загальна характеристика.
Структурно-виробничі особливості промисловості України.
Практична робота. Складання схеми галузевої структури промисловості України.
Паливна промисловість.
Галузева структура паливної промисловості.
Проблеми реструктуризації та перспективи розвитку паливної промисловості.
Практична робота.
Позначення на контурній карті основних районів вугле-, і азо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів.
Електроенергетика.
Електроенергетика провідна галузь економіки України.
Практична робота Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними видами електростанцій.
Металургійна промисловість.
Чорна металургія.
Кольорова металургія.
Практична робота. Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів і підприємств чорної та кольорової металургії.
Машинобудування і металообробка.
Загальна характеристика машинобудування.
Галузева і територіальна структура машинобудування.
Хімічна промисловість.
Галузева і територіальна структура хімічної промисловості.
Лісова і деревообробна промисловість.
Структура і перспективи розвитку лісової промисловості.
Промисловість будівельних матеріалів.
Промисловість будівельних матеріалів - перспективна галузь.
Легка промисловість. Художні промисли.
Особливості розвитку і сучасний стан легкої промисловості.
Харчова промисловість.
Галузева і територіальна структура харчової промисловості.
Сільське господарство.
Галузева структура сільського господарства.
Рослинництво.
Тваринництво.
Зональна спеціалізація сільського господарства.
Практична робота. Нанесення па контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції.
Транспорт.
Залізничний транспорт.
Автомобільний транспорт.
Водний транспорт.
Повітряний та трубопровідний транспорт і зв'язок.
Соціальна сфера.
Галузі соціальної сфери. Освіта. Наука.
Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України.
Світове господарство та міжнародний поділ праці.
Зовнішні економічні зв'язки.
Зовнішня економічна торгівля України.
Територіальний поділ України. Економіко-географічний поділ України.
Донецький економічний район.
Придніпровський економічний район.
Північ по-Східний економічний район.
Столичний економічний район.
Карпатський економічний район.
Причорноморський економічний район.
Подільський економічний район.
Центральний економічний район.
Північно-Західний економічний район.
Географія своєї області. Географічна характеристика своєї області.
Практична робота. Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об'єктів, складання проекту перспективного розвитку області.
Похожие разделы