Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 2,33 МБ
  • добавлен 13 августа 2012 г.
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Вип. 30
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к
України. – К., 2011. – 304 с.
Без OCR.
Редакційна колегія
О. С. Онищенко, акад. НАН України, д-р філос. наук (голова)
Г. В. Боряк, В. М. Горовий, Т. Ю. Гранчак, Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук, С. Г. Кулешов, В. Ю. Омельчук, Г. В. Папакін, В. В. Петров, В. І. Попик, В. В. Різун, П. Т. Тронько, Л. І. Шевченко, Н. А. Шип, В. А. Широков.
До збірника наукових праць увійшли матеріали, присвячені висвітленню комплексу питань, пов’язаних з перспективами розвитку бібліотек в умовах глобалізації та поглиблення процесу інформатизації.
Видання адресоване широкому колу фахівців, які працюють у сфері формування інформаційно-аналітичних ресурсів бібліотек, обробки інформації та управління інформаційними потоками, наукових установ, громадських організацій, усім, хто виявляє зацікавлення проблемами інформатизації.
Похожие разделы