Для специалистов / English for Specific Purposes
Стандарт
  • формат doc
  • размер 14,81 МБ
  • добавлен 23 июня 2015 г.
Навчально-методичний комплекс з ділової англійської мови
Донецьк: 2013. — 68 c.
Навчально-методичний комплекс вибіркової навчальної дисципліни циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки та циклу професійної та практичної підготовки.
Ділова англійська мова.
Галузь знань: 0306 Менеджмент та адміністрування.
Напрям(и) підготовки: 6.030601 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Похожие разделы