Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,67 МБ
  • добавлен 14 декабря 2012 г.
Найденко В.І. (укл.) Похибки та обробка результатів вимірювань фізичних величин. Порядок роботи студентів у фізичній лабораторії
Методичні вказівки з курсів "Фізика", "Фізика харчових технологій", "Фізика та методи досліджень сировини та матеріалів". - Київ, КНТЕУ, 1998. - 26 с.
Кафедра інженерно-технічних дисциплін.
Зміст:
Завдання вимірювання.
Типи похибок.

Систематичні похибки.
Випадкові похибки.
Грубі помилки (промахи).
Абсолютні, відносні та приведені похибки.
Характеристики засобів вимірювання.
Похибки засобів вимірювання. Методи нормування похибок засобів вимірювання.
Правила заокруглення значень похибки та результатів вимірювання.
Методи ймовірнісного описання похибок.
Засобів та результатів вимірювання.
Закон додавання випадкових похибок.
Обробка результатів вимірювання.

Обробка результатів прямих вимірювань.
Про похибки розрахунків під час обробки результатів непрямих вимірювань.
Обробка результатів непрямих вимірювань.
Як виконувати вимірювання.
Порядок роботи студентів у фізичній лабораторії.

Форма звіту з лабораторної роботи.
Правила побудови графіків.
Список рекомендованої літератури.
Похожие разделы