Право Европейского Союза
Юридические дисциплины
Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,93 МБ
  • добавлен 23 января 2016 г.
Назаренко О.А. Право Європейського Союзу: практикум
Київ: КНЕУ, 2012. — 160 с.
Практикум з права Європейського Союзу розроблений для активізації самостійної роботи сту-
дентів при вивченні курсу «Право Європейського Союзу». Практикум містить основні питання, що
розкривають зміст тем, перелік рекомендованої літератури для вивчення тем, а також навчальні зав-
дання, вирішення яких сприяє кращому засвоєнню здобутих теоретичних знань, їх поглибленню. Ро-
бота з практикумом формує навички самостійного аналізу правових ситуацій, пошуку їх вирішення.
Практикум може використовуватися як для індивідуальної самостійної роботи, так і для роботи на
семінарських заняттях, для проведення тренінгів, ділових ігор, засідань наукових гуртків.
Розрахований на студентів спеціальності «Правознавство», «Міжнародне право» усіх
форм навчання, аспірантів, викладачів.
Похожие разделы