Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 23.46 МБ
  • добавлен 20 апреля 2015 г.
Одарчук С.І., Одарчук Н.А. Англійська мова для психологів
Навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. І. Одарчук, Н. А. Одарчук; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2006. — 196 c.
Розглянуто питання, що стосуються основних психічних процесів і станів, зокрема, відчуття, сприймання, свідомості, пам'яті, мислення, мовлення, емоційних станів, почуттів, поведінки та волі, стресів і конфліктів. Висвітлено особливості вивчення особистості та процесів її соціалізації. Наведено англійський глосарій і українсько-англійський словник найуживаніших виразів і психологічних термінів.
Похожие разделы