• формат pdf
  • размер 169,64 МБ
  • добавлен 26 января 2017 г.
Ostapсenco L.I., Balan P.G. și alții. Biologia. Clasa a 7-a / Остапченко Л.І., Балан П.Г. та ін. Біологія. 7 клас
Підручник румунською мовою. — Чернівці: Букрек, 2015. — 256 с.: іл.
Animalele - organisme vii.
Deosebirile de bază prin care animalele diferă de plante şi ciuperci.
Particularităţile nutriţiei animalelor.
Ţesuturile animale.
Organele şi sistemele de organe la animale.
Dragi elevi.
Clasificarea animalelor. Noţiuni generale.
Celenteratele.
Viermii inelaţi.
Artropodele.
Crustaceele.
Arahnidele.
Structura insectelor.
Diversitatea insectelor.
Moluştele.
Viermii paraziţi - helminţii.
Artropodele parazite şi hematofage.
Peştii.
Diversitatea peştilor.
Amfibienii.
Reptilele.
Păsările: trăsăturile de adaptare la zbor.
Păsările: înmulţirea şi dezvoltarea. Fenomenele sezoniere în viaţa păsărilor.
Diversitatea păsărilor, rolul lor în natură şi în viaţa omului.
Lucrare practică. Cercetarea exemplelor de adaptare a păsărilor la modul de viaţă.
Mamiferele: caracteristica generală.
Diversitatea mamiferelor: monotremele, marsupialele, insectivorele, chiropterele.
Diversitatea mamiferelor: rozătoarele, lagomorfele, copitatele.
Diversitatea mamiferelor: caivorele, cetaceele.
Diversitatea mamiferelor: primatele.
Lucrare practică. Determinarea particularităţilor structurii extee a animalelor vertebrate in legătură cu adaptarea la diferite condiţii de existenţă.
Particularităţile metabolismului organismului heterotrof. Nutriţia şi Diversitatea sistemelor digestive.
Respiraţia şi metabolismul gazos la animale.
Sângele, funcţiile lui principale.Transportul substanţelor la animale.
Lucrare practică. Compararea structurii sistemului circulator la animalele vertebrate.
Excreţia şi însemnătatea ei pentru organism.
Sistemul de sprijin şi mişcare.
Tipurile scheletului şi modurile de locomoţie la animalele nevertebrate.
Sistemul locomotor la animalele vertebrate.
Lucrare practică. Comparaţia structurii scheletelor animalelor vertebrate învelişurile corpului animalului.
Sistemul nervos, însemnătatea lui si dezvoltarea la diferite animale.
Lucrare practică. Compararea structurii creierului la animalele vertebrate.
Organele de simţ ale animalelor.
Reglarea proceselor vitale la organismele animalelor.
Reproducerea şi însemnătatea ei. Formele de reproducere la animale.
Dezvoltarea animalelor.
Perioadele şi durata vieţii animalelor.