Право Европейского Союза
Юридические дисциплины
  • формат doc
  • размер 3,81 МБ
  • добавлен 25 ноября 2012 г.
Петров Р.А. (ред.) Право Європейського Союзу
Навчальний посібник / За заг. ред. Р.А. Петрова. — 2-ге вид. — К.: Істина, 2009. — 376 с.
ISBN 978-966-8909-35-1
Посібник "Право Європейського Союзу" розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло та доступно характеризуються усі загальні елементи структури ЄС, компетенція та відмінності інститутів ЄС і Співтовариства. Автори знайомлять читача з політикою Спільного ринку Співтовариства та детально аналізують усі елементи внутрішнього ринку Співтовариства.
Унікальним у цьому виданні є те, що воно розглядає процес зближення законодавства України із законодавством ЄС, у ньому вивчається статус громадян України на території держав-членів ЄС. Схеми сприяють наочному вивченню курсу. Дається стислий аналіз змін до конституційного устрою ЄС, запровадженого Лісабонським Договором.
Похожие разделы