Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат doc
  • размер 222,91 КБ
  • добавлен 01 ноября 2011 г.
Петрова Т.І., Щукіна Е.І. English For Civil Engineers
Навчальний посібник. — К.: КНУБА, 2009. — 100 с.
Містить навчальний матеріал трьох тематичних блоків та системи завдань для розвитку навичок читання, перекладу, монологічного та діалогового мовлення з тем, що пов’язані з історією будівництва, особливостями спеціальності інженера-будівельника та інженера-архітектора, а також засвоєння понять з комп’ютерної техніки. Окрім того, посібник включає тексти і завдання для індивідуальної роботи студента та розділ «Talking» для обговорення всієї тематики текстів.
Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».
Похожие разделы