Историография и источниковедение Украины
  • формат pdf
  • размер 52,87 МБ
  • добавлен 21 января 2014 г.
Петровський М.Н. Нариси історії України XVII - початку XVIII століть (Досліди над літописом Самовидця)
Харків: Державне видавництво України, 1930. — 454 с.
З Вступу: "В цій праці я подаю так загальні відомості про літопис Самовидця, як і критичний розгляд звісток цього літопису. В цій монографії я спочатку бажав дати окремий додаток, присвячений боротьбі клясів і партій на Україні від 1648 р. й до кінця XVII в., щоб з цього була ясніша клясова фізіономія автора літопису Самовидця. Але ж для цього додатку я зібрав стільки матеріялу, що він збільшив би майже удвоє розмір цієї монографії. Тому я в цій праці даю відомості про цю боротьбу клясів і партій на Україні більш-менш стисло, подаючи це повніш в іншій праці — "Українські діячі XVII в.", окремі розділи якої вже друкуються в "Записках" Історично-Філологічного Відділу Всеукраїнської Академії Наук."
Зміст:
Вступ
Частина перша
Умови, що викликали утворення т. зв. "козацьких" літописів. Літопис Самовидця. Вага його. Огляд літератури про літопис Самовидця
Списки літопису Самовидця. Видання літопису. Текст літопису. Мова літопису. Зміст літопису
Час написання літопису Самовидця
Місце написання літопису Самовидця
Джерела літопису Самовидця
Погляди автора літопису Самовидця, його симпатії й антипатії
Автор літопису Самовидця. Біографія Романа Ракушки-Романовського. Докази його авторства
Частина друга
Вступні зауваження
Критичний розгляд звісток літопису Самовидця за 1648—1676 р. р.
Критичний розгляд звісток літопису Самовидця за 1677—1702 р. р.
Додатки
Спис використаних джерел і літератури
Покажчики:
Покажчик звісток літопису Самовидця за роками
Покажчик особових імен
Покажчик географічних назв