Теория механизмов и машин (ТММ)
Машиностроение и металлообработка
 • формат doc
 • размер 346.55 КБ
 • добавлен 23 июня 2009 г.
Питання до державних іспитів по дисципліні-Теорія механізмів і машин
Містить 30 екзаменаційних білетів. Основні поняття та визначення у курсі ТММ – машина, механізм, ланка, деталь, кінематична пара, кінематичний ланцюг, кінематична схема механізму. Кінематичне дослідження зубчастих механізмів з нерухомими осями обертання. Задача. Визначити ступінь вільності і розкласти механізм на структурні групи Ассура: записати формулу будови механізму; визначити клас механізму. Визначити у загальному виді методом планів швидкість, прискорення. Ланки та їх класифікація. Кінематичне дослідження кривошипно – повзунного механізму аналітичним методом.
Смотрите также

Вопросы для Государственного экзамена по деталям машин

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 10.39 КБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Приведены возможные вопросы по ДМ для госов. Документ содержит 60 вопросов для подгатовки к Гос. экзамену по деталям машин. Тесты по курсу «Детали машин и основы конструирования» для студентов специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Вопросы для Государственного экзамена по ремонту машин и оборудования

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 6.95 КБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Приведены вопросы по ремонту и надежности машин и оборудования для госов. Документ содержит 60 тестовых вопросов по дисциплинам. « Основы теории надежности и диагностики». «Основы технологии производства и ремонта машин».

Вычислительные машины системы и сети, вопросы и ответы

 • формат doc
 • размер 4.63 МБ
 • добавлен 14 апреля 2010 г.
Вопросы 1. Способы обмена информацией ЭВМ с внешними устройствами: программный обмен, примеры; обмен по прерываниям: примеры, контроллеры прерываний, их программирование; обмен по прямому доступу в память; примеры, контроллеры ПДП, их программирование. 2. Цифровые логические элементы и узлы вычислительных машин: триггеры, регистры, сумматоры, дешифраторы, демультиплексоры, счетчики. 3. Микропроцессоры. Архитектура (основные блоки и их функции). К...

Государственный экзамен - Менеджмент ВЭД (укр.яз)

 • формат doc
 • размер 981.63 КБ
 • добавлен 17 марта 2010 г.
КІБіТ, 2010. Комплексний Державний Іспит із спеціальності „Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр" . До складу входять: маркетинг, менеджмент (фінансовий, операційний, ЗЕД, виробничий, персоналу, інноваційний), економіка підприємства, БО, експортно-імпортні операції, МЕВ, МТ, інвестиції, ЗЕД, антикризісне управління, податкові системи. Відповіді на питання з державних іспитів та рішення задач й ситуа...

Госы - ответы по деталям машин

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 5.83 КБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Ответы к ГОСам по деталям машин. Представлены все ответы на вопросы по деталям машин для студентов специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Госы - ответы по ремонту и надежности

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 6.14 КБ
 • добавлен 31 июля 2011 г.
Ответы к ГОСам по ремонту и надежности машин и оборудования. Представлены ответы на вопросы по "ремонту и надежности" для студентов специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» В состав файла входят 60 ответов на вопросы предлагаемых для Государственного экзамена 2011 года.

Доповідна записка Кабінетові Міністрів щодо політичної пропозиції (ККЗ)

 • формат doc
 • размер 97.5 КБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
НАДУ при Президентові України, Київ, 2011. - 12 с. Доповідна записка Кабінетові Міністрів щодо політичної пропозиції. Предмет розгляду: "Удосконалення правового регулювання статусу центрального органу виконавчої влади" В роботі проаналізовано питання удосконалення правового регулювання статусу центрального органу виконавчої влади, внесено альтернативні шляхи вирішення проблеми, обгрунтовано вибір оптимального варіанту.rn

Курсова робота класифікація документів

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 190 КБ
 • добавлен 23 марта 2010 г.
Курсова робота присвячена особливостям сучасного діловодства які полягають насамперед у переведені будь-якого документа на державну мову, широкому застосуванні комп’ютерних систем оброблення та друкування документів, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі. Як сам процес створення документів, так і класифікація їх за різними вимогами, організація роботи з ними завжди були регламентовані соціальними законодавчо-норма...

Ответы к вступительным на 5 курс в НАУ Правознавство за 2010 год

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 164.98 КБ
 • добавлен 09 января 2011 г.
Питання та відповіді (вступні на 5 курс Національного Авіаційного Університету спеціальність правознавство, 2010р. ). Адміністративне право і процес. Англійська мова. Господарське право. Господарське процесуальне право. Цивільне право. Цивільно-процесуальне право. Міжнародне повітряне право.

Питання до державного екзамену для спеціальності Енергетичний менеджмент 2009 р

 • формат pdf
 • размер 363.04 КБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Питання розбиті по 5 дисциплінах: Економіка енергетики, Електропостачання, Теоретичні осеови електротехніки, Технічна термодинаміка та тепломасообмін, ТЕЦ котельні та теплосистеми.