• формат doc
 • размер 97.5 КБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
Доповідна записка Кабінетові Міністрів щодо політичної пропозиції (ККЗ)
НАДУ при Президентові України, Київ, 2011. - 12 с.

Доповідна записка Кабінетові Міністрів щодо політичної пропозиції.
Предмет розгляду: "Удосконалення правового регулювання статусу центрального органу виконавчої влади"
В роботі проаналізовано питання удосконалення правового регулювання статусу центрального органу виконавчої влади, внесено альтернативні шляхи вирішення проблеми, обгрунтовано вибір оптимального варіанту.
Смотрите также

Вопросы к ГОСу по специальности бухучет, анализ и аудит

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 6.12 МБ
 • добавлен 18 февраля 2009 г.
Учет затрат по видам. Учет и аудит операций по импорту. Отражение в учете операций по договору комиссии. Затраты, их классификация для различных управленческих задач. Счета бухгалтерского учета, их классификация и назначение. Сущность двойной записи. Характеристика счетов забалансового учета. Особенности учета и аудита вспомогательных производств. Учет и аудит экспортных операций. Состав, порядок учета и распределения расходов по обслуживанию про...

Государственный экзамен - Менеджмент ВЭД (укр.яз)

 • формат doc
 • размер 981.63 КБ
 • добавлен 17 марта 2010 г.
КІБіТ, 2010. Комплексний Державний Іспит із спеціальності „Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр" . До складу входять: маркетинг, менеджмент (фінансовий, операційний, ЗЕД, виробничий, персоналу, інноваційний), економіка підприємства, БО, експортно-імпортні операції, МЕВ, МТ, інвестиції, ЗЕД, антикризісне управління, податкові системи. Відповіді на питання з державних іспитів та рішення задач й ситуа...

Ответы на ГОС экзамен (на укр. языке), список предметов: Основы менеджмента, Маркетинг, Операционный менеджмент, Организация труда менеджера, Организация торговли, Основы экономической теории, Управление персоналом, Предпринимательское право

pottee
 • формат doc
 • размер 230.97 КБ
 • добавлен 15 декабря 2009 г.
Гос по специальности менеджмент организации на рынке товаров и услуг, университет ЖГТУ, бакалавриат (ДЕК, спеціальність менеджмент на ринку товарів і послуг, університет ЖДТУ, бакалаврат) Методика распечатки шпаргалок обозначена на последней странице каждого документа. Список запитань: Маркетинг 1. Сутність та умови застосування основних концепцій управління маркетингом. 2. Характеристика складових внутрішнього та зовнішнього маркетингового серед...

Тексти для переказу з української мови

 • формат png
 • размер 6.82 МБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
Методичні рекомендації щодо проведення Державної підсумковойї атестації з української мови в 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст. Мутаморфози українського гімну. З глибини віків. Відповідальність перед вічнітю. Лики вінценоских дочок Ярослава Мудрого. Гавань у степовому океані. Гетьман Пилип Орлик і перша українська конституція. Острог. Король і гетьман. Музей гетьманства в Києві. Заграва над Каффою. Суд совісті. Таємниці Кліо. З...

Шпаргалки - Государственный экзамен по предмету Экономтеория

pottee
 • формат doc
 • размер 556.4 КБ
 • добавлен 27 мая 2010 г.
4 курс, специальность "Учёт и аудит". История экономических учений: Виникнення маржиналізму. Австрійська школа граничної корисності. Кембріджська школа. А. Маршал. Американська школа. Джон Кларк. Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів. Історичні умови зародження марксистської економічної теорії в 40-50 рр. ХІХ ст. Питання економічної теорії в працях К. Маркса і Ф. Енгельса в 70-90 роках 19 століття. Розвиток В. І. Леніним мар...

Шпаргалки на гос.экзамен по Истории экономических учений (укр.яз)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
ДГФА, 2010 Предмет і методологія дисципліни «Історія економічних вчень». Предмет курсу Економічна думка стародавнього світу. Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. Економічна думка України доби Середньовіччя. Меркантилізм, економічна політика меркантилізму і сучасність. Умови виникнення і загальна характеристика класичної політекономії Економічне вчення А. Сміта, Д. Рікардо. Економічна теорія у Франції, Англії, США на межі ХVІІІ – ХІХ...

Шпаргалки на гос.экзамен по микроэкономике (укр.яз)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.98 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
ДГФА, 2010 Вопросы: Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки. Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки. Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. ’ Закон спадної граничної корисності блага Рівновага споживача з кардиналістських позицій. Вибір споживача з ординалістських позицій Криві байдужості, їх властивості Бюджетна лінія. Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору. Реакція спожив...

Шпаргалки на гос.экзамен по Политической экономии (укр. яз)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.67 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
ДГФА, 2010 Вопросы: Предмет і метод політичної економії та їх тлумачення різними школами. Закони і категорії політичної економії та їх системи. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук. Виробництво, потреби, і межа виробничих можливостей. Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства. Економічні потреби суспільства їх суть і класифікація. Економічні інтереси, їх сутність. Економічна система: її сутні...