Похожие разделы

Навчальна програма - Основи літературного редагування

Учебная программа
  • формат doc
  • размер 38,50 КБ
  • добавлен 06 июня 2012 г.
Одеса: ОНПУ, 2011. — 14 с. Спеціальність – 6.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність Мета та завдання дисципліни, її місце і значення у навчальному процесі Вимоги до компетенцій, знань і умінь Склад і структура дисципліни Розподіл обсягу за семестрами та модулями Найменування змістових модулів Семестровий модуль 1 Завдання теорії та практики редагування як наукової дисципліни Редакційно-видавничий процес як сукупність професійних д...

Образовательный стандарт по специальности среднего специального образования 2-47 02 01 Технология полиграфических производств

Стандарт
  • формат pdf
  • размер 224,46 КБ
  • добавлен 15 апреля 2016 г.
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. Утвержден Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от. 02.06.2014 № 68. Разработан учреждениями образования «Республиканский институт профессионального образования», «Минский государственный профессионально- технический колледж полиграфии имени В.З. Хоружей». 25 страниц. Специальность 2-47 02 01. Технология полиграфических производств. Квалификация. Техник-технолог....