Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 15,29 МБ
  • добавлен 31 октября 2016 г.
Побережна Н.О., Пакулова Т.В., Нагорна Ю.А., Тимофіїва К.М. Практичний курс англійської мови для працівників правоохоронних органів
посібник-практикум. – Д. : ЛІРА, 2016. – 338 с.

Навчально-методичний посібник репрезентує прийоми візуалізації, селективної уваги, контекстуального способу запам’ятовування іншомовних слів. Значна увага приділена розвитку навичок ситуативного мовлення в контексті професійного спілкування поліцейського. Граматичний матеріал для активізації в комунікативних вправах був підпорядкований практичній реалізації навчального процесу. Структура посібника побудована так, що іншомовний матеріал опрацьовується в усіх видах мовленнєвої діяльності та пов’язаний з конкретною природною або створеною ситуацією спілкування.
Посібник рекомендовано здобувачам вищої освіти (за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та «Право»), викладачам та практичним працівникам органів внутрішніх справ.
Introduction to law: basic terms
The world of law enforcement
Police departments
Operations: Walking and driving directions
Basic equipment of law enforcement officers
Equipment: Weapons
Equipment: Police vehicles
Description: Suspects
Operations: Car accidents
Operation: Crowd control
Crime, types of crimes
Operations: Crime investigation
Crimes against property
Crimes: Pickpocketing
Crimes: Auto theft
Operations: Committing a terrorist act
Operations: Providing first aid
Operations: Handling lost and stolen properties
Operations: Drug-trafficking
Punishment
Operations: Pursuit and Processing suspects
Operations: Making an arrest
Crimes: Homicide
Operations: Crime scene investigation
Operations: Crime prevention
Operations: Suspicious objects
Explosives detection and committing explosions
Operations: Substances of unknown origin
Operations: Illicit weapons trafficking
Operations: Interpol and Europol
Похожие разделы