• формат doc
 • размер 23.18 МБ
 • добавлен 11 сентября 2011 г.
Поліщук Й.А. Атлас експериментального дослідження відхилень в психічній (вищій нервовій) діяльності людини
Київ - "Здоров'я" - 1988р. 99с.

В атласе приведены методики исследования психической (высшей нервной) деятельности с психологической и физиологической (патофизиологической) трактовкой данных исследования. Эти методики помогут врачам более глубоко и объективно изучать нарушения психической деятельности больных, что будет способствовать улучшению диагностики психических и нервных заболеваний. Атлас рассчитан в основном на врачей-психиатров и невропатологов, но он может быть использован и другими специалистами — психологами, физиологами и педагогами.
Смотрите также

Бондаревич С.М. Часові параметри індивідуально-типологічних особливостей суб'єктів з соматичними порушеннями

 • формат rtf, pdf
 • размер 254.82 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. канд. психол. наук. 19.00.01 / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О. , 2008. — 19 с. : рис. Анотація. Здійснено теоретичне, психологічне, психопатологічне та психосоматичне обґрунтування та розробку індивідуально-психологічної діагностики з урахуванням власного (біологічного) часу людини, взаємозв'язку виникнення, прояву та перебігу соматичних порушень урологічного профілю та темпераментального напряму особистості. Ро...

Булатевич Н.М. Синдром емоційного вигоряння вчителя

 • формат pdf, rtf
 • размер 213.11 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с. Анотація. Проаналізовано структуру та чинники формування синдрому емоційного вигоряння вчителя. Показано роль особистісних властивостей як чинників, що безпосередньо впливають на виникнення та міру вираженості вигоряння. Запропоновано розглядати організаційні умови праці вчителя як вторинні, провокуючі фактори дослідженого процесу. Показ...

Гант О.Є. Особливості порушень когнітивних функцій у хворих на розсіяний склероз

 • формат pdf, rtf
 • размер 243.8 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х. , 2009. — 20 с. Анотація. Мета дослідження – розробка системи нових психологічних діагностичних критеріїв когнітивних порушень при РС на основі комплексного психодіагностичного дослідження закономірностей і динаміки формування когнітивного дефіциту у цих груп хворих. Зміст. Сучасний стан проблеми порушень когнітивних функцій у хвор...

Герасименко Л.О. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості пацієнтів з дефектами і деформаціями обличчя і їх психотерапевтична корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 254.62 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х. , 2007. — 20 с. Анотація. Мета дослідження: на основі вивчення клініко-психопатологічних та патопсихологічних особливостей пацієнтів з дефектами і деформаціями обличчя, розробити систему їх психотерапевтичної корекції. Об?єкт дослідження. Психічні та поведінкові розлади у пацієнтів з дефектами і деформаціями обличчя. Предмет дослідже...

Даниленко Н.В. Формування психологічної готовності жінки до материнства

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 331.83 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 19 с. Анотація. Досліджено особливості формування психологічної готовності жінки до материнства. Виявлено високий рівень особистісної тривожності у вагітних з гестозами, причиною виникнення якої є стан процесів у центральній нервовій системі, низький рівень нервово-психічної стійкості та невирішені внутрішньоособистісні конфлікти,...

Калашник І.В. Глибинно-психологічні витоки тенденції особистості до психологічної смерті

 • формат pdf, rtf
 • размер 291.8 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Об’єкт дослідження: глибинно-психологічне пізнання психіки суб’єкта у процесі активного соціально-психологічного навчання в контексті вияву тенденції до психологічної смерті. Предмет дослідження: глибинно-психологічні детермінанти тенденції до психологічної смерті. Мета роботи полягає у виявленні глибинно-...

Кожевнікова В.А. Особливості особистості та поведінкові зміни у осіб, що пережили екстремальні події

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 262.53 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. На підставі дослідження емоційно-особистісних характеристик, особливостей трансформації та дисоціації ціннісно-смислової сфери та структури механізмів психологічного захисту, вивчення специфіки комунікативної сфери та перцепції якості свого життя у 112-ти осіб (49 пацієнтів зазнали вливу психотравмувальних чинників...

Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології

 • формат djvu
 • размер 6.1 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Навч. посібник. - К.: Перун,1996. - -464 с.: іл. У навчальному посібнику розглядаються основні види порушень психічного розвитку дітей з урахуванням новітніх здобутків сучасної педагогіки, психології, патопсихології. Наводяться методи діференційної діагностики відхилень у психічному та особистісному розвитку дітей, а також методи коригуючої роботи з ними.

Маркова М.В. Психопрофілактика порушення функціонування студентської сім'ї (медико - психологічні аспекти)

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 400.25 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра мед. наук: 19.00.04 / Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2007. — 36 с. Анотація. Мета дослідження – на основі системного міждисциплінарного інтегративного підходу до вивчення проблеми функціонування студентської сім’ї розробити та впровадити систему психопрофілактики його порушення. Об’єкт дослідження – функціонування студентської сім’ї. Предмет дослідження – причини, механізми розвитку та...

Шмігель Н.Є. Психологічні особливості внутрішнього світу дітей, хворих на бронхіальну астму

 • формат pdf, rtf
 • размер 227.62 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Визначено сутність, структуру й особливості формування внутрішнього світу хронічно хворої дитини на прикладі пацієнтів, що хворіють на бронхіальну астму. Визначено чинники, що впливають на процеси становлення та наповнення внутрішнього світу дитини молодшого шкільного віку та підлітка. Проаналізовано соціаль...