Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 400.25 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
Маркова М.В. Психопрофілактика порушення функціонування студентської сім'ї (медико - психологічні аспекти)
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра мед. наук: 19.00.04 / Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2007. — 36 с.

Анотація.
Мета дослідження – на основі системного міждисциплінарного інтегративного підходу до вивчення проблеми функціонування студентської сім’ї розробити та впровадити систему психопрофілактики його порушення.

Об’єкт дослідження – функціонування студентської сім’ї.

Предмет дослідження – причини, механізми розвитку та клінічні варіанти порушення функціонування студентської сім’ї.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Воробйов В.В. Психологічні й сексуальні чинники в генезі мастопатії та їх психокорекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 281.91 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 20 с. Анотація. Обстежено 150 подружніх пар, серед яких у 100-та дружин виявлено мастопатію. Встановлено, що у таких жінок мають місце стан психологічного благополуччя, а також психічні порушення у вигляді невротичних, пов'язаних зі стресом, або особистісних розладів з превалюванням психопатологічної симптоматики тривожно-депресивного спек...

Всемирная организация здравоохранения Европейское региональное бюро Копенгаген. Алкоголь и первичная медико-санитарная помощь

 • формат doc
 • размер 487.5 КБ
 • добавлен 06 января 2011 г.
Связанные с алкоголем проблемы имеют множество причин, возникают в разных ситуациях и воздействуют на различных людей. Поэтому ответные меры по этим проблемам должны быть многосторонними, включая государственную политику, местные программы и действия на уровне первичной медико-санитарной помощи. К работникам первичной медико-санитарной помощи относится широкий круг различных специалистов. В этой книге ими называются врачи и медсестры, работающие...

Даценко І.Б. Порушення формування особистості за органічним типом у підлітків із мозковою дисфункцією. Причини, механізми розвитку, клініка, абілітація

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 358.2 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 36 с. Анотація. На підставі системного міждисциплінарного підходу до вивчення порушення формування особистості підлітків із мозковою дисфункцією визначено причини його виникнення, описано умови та механізми розвитку. Виявлено різні клінічні типи порушень процесів формування особистості та статевого розвитку у підлітків із мозковою дисфунк...

Жданова М.П. Порушення здоров'я сім'ї при алкоголізмі у жінок та його психотерапія

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 220.45 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 19 с. Анотація. З використанням системного підходу розроблено типологію сім'ї та класифікацію варіантів і форм порушення сексуального здоров'я у разі алкоголізму в жінок. Виявлено емоційні та поведінкові розлади у дітей, особистісні відмінності хворих і членів їх сімей. Визначено закономірності формування та функціонування сім'ї за цієї...

Котлік В.В. Порушення сексуального здоров'я і подружньої адаптації та їх психокорекція при посткастраційному синдромі у дружини

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 289.31 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 24 с. Анотація. Обстежено 130 подружніх пар, в яких дружинам було здійснено тотальну оваріоектомію, а також діагностовано посткастраційний синдром (ПКС). На підставі системного підходу вивчено стан сексуального здоров'я жінок з ПКС і сексуальної адаптації подружжя за наявності ПКС у дружини, встановлено біологічні, психологічні, соціально...

Трегубова Н.О. Медико-психологічна реабілітація психовегетативних розладів у робітників атомно-енергетичного комплексу в умовах санаторію

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 247.48 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 20 с. Анотація. Вивчено особливості психовегетативних розладів у робітників атомно-енергетичного комплексу. Розроблено принципи побудови заходів відновлювальної терапії реабілітації. На підставі комплексного клініко-психопатологічного, психодіагностичного й електрофізіологічного дослідження вивчено клінічні, соціальні, соціально-психоло...

Чумаченко О.С. Медико-психологічна характеристика структури соматоформних розладів в амбулаторно-поліклінічній практиці за умов великого промислового центру

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 259.06 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 20 с. Анотація. На підставі результатів комплексного обстеження 727-ми пацієнтів міської поліклініки та стаціонару визначено структуру та розповсюдженість соматоформних розладів за умов великого промислового міста. На підставі даних клініко-епідеміологічного та клініко-статистичного досліджень з'ясовано, що соматоформна вегетативна дисфункц...

Шах М.О. Психологічні особливості чоловіків, які страждають на гашишну залежність

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 250.31 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 20 с. Анотація. З застосуванням системного підходу вивчено гашишну залежність у чоловіків. Розкрито соціальні, соціально-психологічні та психологічні причини, умови та детермінанти її формування. Виявлено співвідношення цих чинників у процесі формування особистості та поведінкових порушень у разі гашишної залежності. Вивчено особлив...

Ільяшенко О.О. Медико-психологічні аспекти аутоагресивної поведінки самотніх осіб

 • формат pdf, rtf
 • размер 232 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 19 с. Анотація. На підставі проведеного комплексного психодіагностичного обстеження 150-ти самотніх осіб з аутоагресивною поведінкою визначено їх особистісні відмінності. З'ясовано, що у таких осіб мають місце підвищена ситуаційна особистісна тривожність, схильність до депресивного типу реагування на індивідуально значущі психотравмую...