Дисертация
 • формат pdf
 • размер 262.53 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
Кожевнікова В.А. Особливості особистості та поведінкові зміни у осіб, що пережили екстремальні події
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с.

Анотація.
На підставі дослідження емоційно-особистісних характеристик, особливостей трансформації та дисоціації ціннісно-смислової сфери та структури механізмів психологічного захисту, вивчення специфіки комунікативної сфери та перцепції якості свого життя у 112-ти осіб (49 пацієнтів зазнали вливу психотравмувальних чинників поза сферою професійної діяльності, 63 особи - представники професії підвищеного ризику). Визначено особливості змін особистості та поведінки, що складають постстресовий патопсихологічний симптомокомплекс в осіб, які пережили різні екстремальні події. Показано, що особистісні порушення значною мірою взаємопов'язані зі ступенем виразності ознак посттравматичного стресового розладу. Визначено основні принципи та підходи психокорекційної роботи з постраждалими.

Зміст.
Сучасний стан проблеми психологічних аспектів впливу екстремальних подій на особистість постраждалих в них людей.
Загальна характеристика груп обстежуваних і методів дослідження.
Психологічні особливості осіб, які пережили різні екстремальні події поза професійною діяльністю.
Характеристика психологічних особливостей шахтарів як представників професії підвищеного ризику.
Особливості постстресового патопсихологічного симптомокомплексу у осіб з ознаками ПТСР.
Смотрите также

Варава Л.А. Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації

 • формат rtf, pdf
 • размер 258.5 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 20 с. Анотація. Визначено особливості переживання почуття самотності як провідного фактора негативного психологічного стану особистості, що виникає внаслідок соціальної депривації (на прикладі ВІЛ-інфікованих осіб). З'ясовано, що переживання почуття самотності є багатогранним, суб'єктивно значущим утворенням негативного або по...

Горяча Т.С. Особливості психічного здоров'я в осіб із соматогенною фрустрацією (на прикладі хворих на остеохондроз)

 • формат pdf, rtf
 • размер 270.33 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 19 с. Анотація. Розкрито основні аспекти проблеми психічного здоров'я особистості у вітчизняній і зарубіжній психології. Виділено та вивчено його показники у межах гуманістичної концепції "позитивного психічного здоров'я". Теоретично обґрунтовано визначення поняття "соматогенна фрустрація". Розкрито особливості психічного здоров'я в...

Лещинський В.О. Сексуальна дезадаптація при екскреторно-токсичній безплідності та її психотерапія

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 215.48 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 19 с. Анотація. На підставі системного підходу досліджено зміни особистості та міжособистісних взаємин подружжя у разі виникнення екскреторно-токсичної безплідності в чоловіка. Розкрито роль сомато-, психо- та соціогенних чинників і негативних соціально-психологічних факторів у розвитку сексуальної дезадаптації за даного захворювання, визна...

Лях С.Б. Подружня дезадаптація та її психокоррекция при ананкастному розладі особистості у чоловіків

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 244.54 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 27 с. Анотація. Досліджено стан подружньої адаптації у чоловіків з ананкастним розладом особистості (АРО). Обстежено 97 подружніх пар з використанням системного міждисциплінарного підходу до визначення причин, умов, механізмів розвитку подружньої дезадаптації. З'ясовано соціальні, психологічні, соціально-психологічні, біологічні чинники ро...

Марченко В.Г. Подружня дезадаптація при органічному розладі особистості у жінок

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 275.54 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 33 с. Анотація. На підставі інтегрального обстеження 180-ти подружніх пар, у яких дружини хворіли на органічні розлади особистості різних типів. Визначено причини, механізми розвитку та клінічні прояви наявної подружньої дезадаптації. Виявлено роль біогенних, психогенних, соціогенних та негативних соціально-психологічних чинників у розвитку...

Шах М.О. Психологічні особливості чоловіків, які страждають на гашишну залежність

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 250.31 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 20 с. Анотація. З застосуванням системного підходу вивчено гашишну залежність у чоловіків. Розкрито соціальні, соціально-психологічні та психологічні причини, умови та детермінанти її формування. Виявлено співвідношення цих чинників у процесі формування особистості та поведінкових порушень у разі гашишної залежності. Вивчено особлив...

Шевченко Р.П. Емоційно-особистісні особливості осіб з ішемічною хворобою серця

 • формат pdf, rtf
 • размер 266.92 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 18 с. Анотація. Проведено комплексний порівняльний аналіз особистісних девіацій в осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС), базуючись на антропометричних, соціальних і клінічних показниках. Виявлено особливості психоемоційного стану в таких осіб. Запропоновано принцип оцінювання системи психоемоційних відхилень у осіб з ІХС, який передб...

Шемелюк І.М.Психологічні особливості самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію

 • формат pdf, rtf
 • размер 232.18 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 17 с. Анотація. Доведено, що особи, хворі на неврастенію, мають низький рівень самоактуалізації, а також виражені особливості в їх емоційно-вольовій, комунікативній, мотиваційній та поведінковій сферах. Удосконалено та проведено апробацію комплексу інформативних психодіагностичних методик рівня самоактуалізації у контрольній та ек...

Щербина Л.Ф. Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, в процесі психологічної реабілітації

 • формат pdf, rtf
 • размер 253.09 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 18 с. Анотація. Встановлено значення смислових структур особистості у процесі одужання у разі психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин (ПАР) та доведено їх безпосередній вплив на динаміку синдрому залежності. Визначено особливості структурної організації мотиваційно-смислової сфери осіб, залежних від ПАР: дис...

Ільяшенко О.О. Медико-психологічні аспекти аутоагресивної поведінки самотніх осіб

 • формат pdf, rtf
 • размер 232 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 19 с. Анотація. На підставі проведеного комплексного психодіагностичного обстеження 150-ти самотніх осіб з аутоагресивною поведінкою визначено їх особистісні відмінності. З'ясовано, що у таких осіб мають місце підвищена ситуаційна особистісна тривожність, схильність до депресивного типу реагування на індивідуально значущі психотравмую...