Особо охраняемые природные территории
Экологические дисциплины
  • формат djvu
  • размер 4.29 МБ
  • добавлен 23 октября 2011 г.
Попович С.Ю. Природно-заповідна справа
Попович С.Ю.
Природно-заповідна справа: Навчальний посібник. - К.: Арістей, 2007. - 480 с.

ISBN 966-381-024-6

У навчальному посібнику вперше на сучасному науковому й еколого-освітньому рівні узагальнено знання з теорії та практики природно-заповідної справи. Висвітлено питання актуальності, історії, науки, класифікації, зарубіжного досвіду, формування, функціонування й організації оптимальної структури природно-заповідних територій та їх мереж, природоохоронної діяльності установ природно-заповідного фонду. Особливо наголошується на впровадженні новітніх знань про екологічну мережу та сталий розвиток системи природно-заповідних територій.
Видання розраховане для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів Бакалавр" і Магістр". Крім напряму Лісове і садово-паркове господарство, воно може бути корисним для підготовки фахівців і за іншими напрямами - Екологія", Біологія", Географія, а також аспірантів, працівників природоохоронних установ, широкого кола зацікавлених в охороні природи читачів.

УДК 502.1(075.8)
ББК20.1я73
Похожие разделы
Смотрите также

Мудрак О.В., Кравчук Г.І., Єлісавенко Ю.А., Дзюмак М.А. Заповідна справа. Практикум

Практикум
  • формат pdf
  • размер 1.69 МБ
  • добавлен 28 января 2012 г.
Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укладачі: доц. Мудрак О.В., доц. Кравчук Г.І., аспір. Єлісавенко Ю.А., ст. викладач Дзюмак М.А. – Вінниця: ВНАУ, 2011. – 96 с. Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни Заповідна справа. Под...