Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Юридические дисциплины
Шпаргалка
  • формат pdf
  • размер 2,49 МБ
  • добавлен 25 марта 2014 г.
Правова робота в організаціях і установах (шпаргалка)
Автор неизвестен
Тернополь, 2014
Содержание:
Предмет, система, завдання, джерела курсу «Правова робота в організаціях і установах».
Поняття правової роботи та юридичної служби.
Етапи становлення і розвитку юридичної служби.
Поняття та види суб'єктів правової роботи.
Підприємство, установа, організація як суб'єкт правової роботи.
Права та обов'язки керівника підприємства, установи, організації як суб'єкта правової роботи.
Структурні підрозділи підприємства, установи, організації як суб'єкти правової роботи, їх компетенція і правовий стан.
Роль трудового колективу підприємства, установи, організації як суб'єкту правової роботи.
Взаємодія юридичної служби суб'єкта господарювання з іншими структурними підрозділами.
Вимоги, що висуваються до керівників і працівників юридичної служби.
Обов'язки юридичної служби органу виконавчої влада.
Обов'язки юридичної служби підприємства.
Права юридичної служби органу виконавчої влади, підприємства.
Відповідальність працівників юридичної служби.
Юридичні служби міністерств, органів виконавчої влади, підприємств, установ як система державних органів.
Особливості правового обслуговування малих і середніх підприємств.
Міжгосподарські юридичні групи та відділи і порядок їх утворення.
Особливості правового обслуговування підприємств адвокатами.
Методичне керівництво правовою роботою в народному господарстві України.
Перевірка діяльності юридичної служби як одна з основних найефективніших форм контролю за правовою роботою.
Кваліфікаційна характеристика співробітників юридичної служби.
Планування роботи юридичних служб.
Розподіл обов'язків в юридичній службі.
Діловодство юридичної служби.
Обліково-довідкова робота.
Аналіз і узагальнення правової роботи.
Критерії оцінювання діяльності юридичної служби.
Поняття і зміст договірної роботи.
Етапи договірно-правової роботи.
Нормативні акти, що регулюють майнові договори.
Загальний порядок виконання договірної роботи.
Облік договорів і контроль за їх виконанням.
Правове забезпечення планової і договірної дисципліни.
Відповідальність за невиконання договірних зобов'язань.
Виготовлення продукції високої якості — одне з основних завдань органів господарського управління і підприємств.
Правове забезпечення управління якістю на підприємстві.
Робота юридичної служби, пов'язана з підвищенням якості продукції.
Нормативно-технічні документи, що визначають вимоги до якості продукції.
Зовнішній контроль за якістю продукції.
Внутрішній контроль за якістю продукції.
Поняття претензійної роботи.
Загальні положення організації претензійної роботи.
Правове регулювання порядку пред'явлення і розгляду претензій.
Основні види претензій.
Аналіз і узагальнення практики претензійної роботи.
Поняття позовної роботи та її організація на підприємствах, в установах, організаціях.
Порядок та підстави подання позову.
Роль юридичної служби В забезпеченні проведення аналізу здійснення позовної роботи.
Роль юридичної служби у зміцненні законності на підприємстві.
Основні напрямки правової роботи із забезпечення законності на підприємстві.
Контроль за виконанням правових норм у діяльності підприємства.
Основні напрями роботи юридичної служби щодо забезпечення дотримання трудового законодавства і зміцнення трудової дисципліни.
Організація правової роботи із забезпечення збереження майна.
Найважливіші напрями роботи юридичних служб із забезпечення збереження майна.
Порядок призначення та переміщення матеріально відповідальних осіб.
Контроль юридичної служби за додержанням встановленого законодавством порядку приймання продукції.
Правова пропаганда у трудовому колективі.
Поняття «юрисконсульт», «юридична служба», «юридичне обслуговування».
Законодавство про організацію правової роботи та юридичну службу.
Правовий статус працівників юридичної служби.