Для специалистов / English for Specific Purposes
Практикум
  • формат pdf
  • размер 939,70 КБ
  • добавлен 16 июня 2015 г.
Рашевська Т.М., Скрипнік І.Ю. Theatre. Cinema. Music
Рашевська Т.М., Скрипнік І.Ю., Фещенко О.В. Шамаєва Ю.Ю.
Навчально-методичний посібник з усної практики. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 88 с.
Даний посібник призначено для занять з усної практики студентів старших курсів факультету іноземних мов вищих навчальних закладів. Матеріали організовано згідно з вимогами навчальної програми для гуманітарних спеціальностей на сучасному етапі. Головною метою навчально-методичного посібника є розвиток навичок усної комунікації студентів через розширення словникового запасу, вдосконалення мовленнєвої граматики монологу та діалогу, набуття компетентного застосування мовленнєвих стратегій та тактик у скопусі тем «Theatre», «Cinema», «Music» («Театр», «Кіно», «Музика»). Навчальні матеріали можна залучати як для аудиторної, так і для самостійної роботи, в тому числі у заочному та дистанційному навчанні.