Стандарт
 • формат doc
 • размер 336 КБ
 • добавлен 22 сентября 2010 г.
РД 05-366-00 Инструкция по проектирования пожарно-оросительного водоснабжения шахт 2000г. 25с
Настоящий руководящий документ устанавливает требования к проектированию системы пожарно-оросительного водоснабжения шахт, методике проведения гидравлических расчетов водопроводных сетей, программам гидравлического расчета систем пожарно-оросительного водоснабжения шахт.
Похожие разделы
Смотрите также

Борзих А.П., Аверін Г.О. Утримання, ремонт і ліквідація виробок вугільних шахт

 • формат pdf
 • размер 4.14 МБ
 • добавлен 19 апреля 2010 г.
Методичний посібник. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 262 с. У посібнику подано загальні відомості про стан виробок вугільних шахт Українського Донбасу і загальні гірничо-геологічні аспекти їхнього утримання: характер і ступінь деформації кріплення в корінних виробках; різновиди ремонту виробок і засоби їхньої механізації; матеріали збірного кріплення, використовувані при ремонті виробок. Наведені вимоги правил і техніки безпеки при виконанні робіт з...

Вентиляція вугільних шахт. Керівництво з проектування

 • формат doc
 • размер 14.59 МБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
КиЇв: Основа. 2011г - 494с. Государственный нормативный акт по охране трудаУ цьому нормативно-правовому акті з охорони праці викладено порядок проектування вентиляції нових і таких, що реконструюються, вугільних шахт (далі – шахт), методи визначення очікуваного газовиділення в гірничі ви-робки, вибір схем провітрювання виїмкових дільниць, тупикових виробок і шахт, методики розрахунку витрати повітря для провітрювання гірничих виробок, повітронагр...

Дипломный проект- Доработка запасов поля шахты им. А.Ф.Засядько

degree
 • формат doc
 • размер 557.16 КБ
 • добавлен 20 августа 2010 г.
Представлены разделы пояснительной записки дипломного проекта. Дано описание шахты: горно-геологиеские условия шахтного поля, ее технологическая схема. С использованием известных методик произведен выбор механизации очистных работ, расчет проведения выработок, вентиляции, пожарно-оросительного трубопровода и технико-экономических показателей

Докукин О.С., Болотских Н.С. (ред.). Строительство стволов шахт и рудников

 • формат pdf
 • размер 48.32 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Справочник. - М.: Недра, 1991. - 516 с. Рассмотрены назначение и классификация стволов шахт и рудников, методы выбора рационального способа их строительства, технологические схемы оснащения, проходки, крепления и армировки. Приведены основные параметры и области применения всего технологического оборудования и средств проходки как обычным, так и специальными способами. Описаны схемы и способы проветривания, водоотлива, а также средств сигнализаци...

Килячков А.П. Технология горного производства

 • формат djvu
 • размер 6.27 МБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Учеб. для вузов.— 4-е изд., перераб. и доп.—М.: Недра, 1992.- 415 с.: ил. Рассмотрены схемы и способы вскрытия, подготовка и системы разработки угольных и рудных месторождений подземным способом. Описаны новейшие средства механизации основных и вспомогательных процессов. Изложены основы проектирования угольных шахт. Приведены сведения об открытом способе разработки полезных ископаемых. В четвертом издании 3-е изд. — 1985) рассмотрены особенности...

Килячков А.П. Технология горного производства

 • формат pdf
 • размер 58.41 МБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1992. – 415 с. Рассмотрены схемы и способы вскрытия, подготовка и системы разработки угольных и рудных месторождений подземным способом. Описаны новейшие средства механизации основных и вспомогательных процессов. Изложены основы проектирования угольных шахт. Приведены сведения об открытом способе разработки полезных ископаемых. В четвертом издании (3-е изд. – 1985) рассмотрены особенности...

СОУ 10.1-00185790-002-2005. Стандарт Мінвуглепрому України. Правила технічної експлуатації вугільних шахт (на укр. языке)

 • формат djvu
 • размер 10.69 МБ
 • добавлен 05 ноября 2009 г.
СОУ 10.1-00185790-002-2005 Прийнято: наказ Мінвуглепрому України від 14 листопада 2006 року № 539 На заміну НАОП 1.1.30-1.05-75 Правила технической зксплуатации угольнмх и сланцевих шахт Ці правила установлюють науково обґрунтовані і перевірені практикою технічні норми і правила, які треба виконувати під час проектування та розроблення вугільних родовищ підземним способом, вимоги щодо утримання найважливіших споруд, обладнання, пристроїв і вимоги...

СОУ 10.1.00174094.005:2005. Стандарт Мінвуглепрому України. Устаткування вертикальних стволів шахт. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту (на укр. языке)

 • формат doc
 • размер 4.34 МБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт установлює вимоги до організації і проведення технічного обслуговування і ремонту устаткування вертикальних стволів шахт. Цей стандарт поширюється на устаткування і його складові частини, розташоване у вертикальних стволах і їх гірничотехнічних спорудах. Положення цього стандарту застосовують підприємства і організації вугільної промисловості, що експлуатують, обслуговують, проводять ремонт, монтаж та демонтаж устаткування вертикальн...

СОУ 10.1.00185790.011-2007. Стандарт Мінвуглепрому України. Підготовчі виробки на пологих пластах. Вибір кріплення, способів і засобів охорони. 2007 р

 • формат djvu
 • размер 3.77 МБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
Стандарт устанавливает выбор крепи, способов и средств охраны подготовительных выработок на глубинах до 1500 м во время проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции шахт, разрабатывающих угольные пласты. Обязателен к применению для разработчиков и исполнителей проектов и паспортов выемочных участков предприятий и организаций, которые подчинены Минуглепрому Украины.

Ярембаш И.Ф., Мороз В.Д., Костюк И.С., Пилюгин В.И. Производственные процессы в очистных забоях угольных шахт

 • формат doc
 • размер 8.09 МБ
 • добавлен 30 сентября 2010 г.
Рассмотрены производственные процессы, выполняемые в очистном забое угольной шахты в различных горно-геологических условиях. Приведены методы проектирования основных процессов и организации труда при разработке угольных пластов