Стандарты организаций Украины (СОУ)
 • формат djvu
 • размер 10.69 МБ
 • добавлен 05 ноября 2009 г.
СОУ 10.1-00185790-002-2005. Стандарт Мінвуглепрому України. Правила технічної експлуатації вугільних шахт (на укр. языке)
СОУ 10.1-00185790-002-2005
Прийнято: наказ Мінвуглепрому України від 14 листопада 2006 року № 539
На заміну НАОП 1.1.30-1.05-75 Правила технической зксплуатации угольнмх и сланцевих шахт
Ці правила установлюють науково обґрунтовані і перевірені практикою технічні норми і правила, які треба виконувати під час проектування та розроблення вугільних родовищ підземним способом, вимоги щодо утримання найважливіших споруд, обладнання, пристроїв і вимоги до безпечних умов експлуатації та охорони праці при проектуванні, будівництві, експлуатації, реконструкції і ліквідації шахт.
Правила поширюються на підприємства й організації, що здійснюють діяльність на вугільних шахтах, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання.
Похожие разделы
Смотрите также

Борзих А.П., Аверін Г.О. Утримання, ремонт і ліквідація виробок вугільних шахт

 • формат pdf
 • размер 4.14 МБ
 • добавлен 19 апреля 2010 г.
Методичний посібник. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 262 с. У посібнику подано загальні відомості про стан виробок вугільних шахт Українського Донбасу і загальні гірничо-геологічні аспекти їхнього утримання: характер і ступінь деформації кріплення в корінних виробках; різновиди ремонту виробок і засоби їхньої механізації; матеріали збірного кріплення, використовувані при ремонті виробок. Наведені вимоги правил і техніки безпеки при виконанні робіт з...

Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ

standart
 • формат pdf
 • размер 15.25 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Стандарт Мінвуглепрому України. Офіційне видання. СОУ 10.1.00174088.011-. 205. Київ, 2005. 225 с. Зміст. Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять і скорочення. Загальні положення. Газодинамічні явища. Поділ пластів на категорії небезпеки за ГДЯ. Вимоги безпеки та охорони праці на пластах, схильних до ГДЯ. Порядок застосування заходів з безпеки розробки загрозливих та небезпечних за ГДЯ пластів. Вимоги до проектів буд...

СОУ 10.1.00174094.002:2005. Стандарт Мінвуглепрому України.Оцінювання технічного стану та визначення терміну безпечної експлуатації устаткування шахтних підйоиних установок (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 632.16 КБ
 • добавлен 23 декабря 2009 г.
Цей стандарт установлює вимоги до оцінювання технічного стану, визначення терміну безпечної експлуатації та формування системи технічного діагностування устаткування шахтних підйомних установок, як промислових об'єктів підвищеної небезпеки. Цей стандарт поширюється на устаткування шахтних підйомних установок шахт, а саме підйомні машини, підйомні посудини (скіпи, кліті, противаги), підвісні та парашутні пристрої, що знаходяться в експлуатації, а...

СОУ 10.1.00174094.003:2005. Стандарт Мінвуглепрому України. Жорстке армування вертикальних стволів шахт. Вимоги до контролювання (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 735.64 КБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт встановлює правила проведення контролювання геометричних розмірів провідників жорсткого армування: металевих, дерев'яних та коробчатих (далі провідники) та контактних з ними елементів підіймальних посудин у вертикальних шахтних стволах, встановлює вимоги до геометричних розмірів провідників та вимоги до технічних засобів їх вимірювань. Положенням цього стандарту повинні керуватися підприємства та організації вугільної промисловості,...

СОУ 10.1.00174094.005:2005. Стандарт Мінвуглепрому України. Устаткування вертикальних стволів шахт. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту (на укр. языке)

 • формат doc
 • размер 4.34 МБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт установлює вимоги до організації і проведення технічного обслуговування і ремонту устаткування вертикальних стволів шахт. Цей стандарт поширюється на устаткування і його складові частини, розташоване у вертикальних стволах і їх гірничотехнічних спорудах. Положення цього стандарту застосовують підприємства і організації вугільної промисловості, що експлуатують, обслуговують, проводять ремонт, монтаж та демонтаж устаткування вертикальн...

СОУ 10.1.00174094.006:2005. Стандарт мінвуглепрому України. Шахтні підвісні пристрої і парашути. Вимоги до контролювання (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт установлює вимоги до порядку підготовки і проведення контролю елементів підвісних пристроїв і парашутів шахтних підіймальних установок під час експлуатації і капітального ремонту. Цим стандартом повинні керуватися організації і підприємства, що проводять обстеження технічного стану підвісних пристроїв і парашутів та контролю якості їх ремонту на спеціалізованих підприємствах.

СОУ 10.1.00174094.007:2005. Стандарт мінвуглепрому України. Правила оцінки технічного стану металевих шахтних копрів. (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 1.84 МБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт установлює вимоги до експертної оцінки технічного стану металевих шахтних копрів, визначення терміну безпечної експлуатації їх, щодо промислових об'єктів підвищеної небезпеки. Цей стандарт поширюється на металеві копри шатрової, станкової і змішаної системи (далі - копри). Вимоги цього стандарту застосовують організації і підприємства, які виконують роботи з експертного обстеження копрів, а також науково-дослідні інститути, які розро...

СОУ 10.1.00185790.007:2006. Стандарт мінвуглепрому України. Транспорт шахтний локомотивний. перевезення людей і вантажів у виробках з ухилом колії від 0.005 до 0.050. Загальні технічні вимоги (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 2.71 МБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт поширюється на електровози, дизелевози, гіровози і встановлює загальні технічні вимоги до проектів локомотивної відкатки, технічного оснащення та експлуатації локомотивного транспорту, призначеного для перевезення людей і вантажів у виробках з ухилом колії від 0,005 до 0,050 на вугільних шахтах України. Вимоги цього стандарту є обов'язковими для всіх підприємств вугільної промисловості незалежно від форм власності.

СОУ 10.1.00185790.011-2007. Стандарт Мінвуглепрому України. Підготовчі виробки на пологих пластах. Вибір кріплення, способів і засобів охорони. 2007 р

 • формат djvu
 • размер 3.77 МБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
Стандарт устанавливает выбор крепи, способов и средств охраны подготовительных выработок на глубинах до 1500 м во время проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции шахт, разрабатывающих угольные пласты. Обязателен к применению для разработчиков и исполнителей проектов и паспортов выемочных участков предприятий и организаций, которые подчинены Минуглепрому Украины.

СОУ 10.1.24183643.003:2004. Стандарт мінвуглепрому України. Транспорт шахтний. Дороги надґрунтові. Вимоги безпеки (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 738.91 КБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт установлює вимоги безпеки до конструкції, експлуатації надґрунтових доріг, а також вимоги до нагляду і контролю за їх станом. Стандарт поширюється на вантажні та вантажно-пасажирські надґрунтові дороги з канатним тяговим органом (далі -надґрунтові дороги розташовані у підземних гірничих виробках вугільних шахт з одностороньо знакозмінним кутом нахилу до 35°. Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств і органів вугільної п...