• формат doc
 • размер 14.59 МБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Вентиляція вугільних шахт. Керівництво з проектування
КиЇв: Основа. 2011г - 494с.
Государственный нормативный акт по охране трудаУ цьому нормативно-правовому акті з охорони праці викладено порядок проектування вентиляції нових і таких, що реконструюються, вугільних шахт (далі – шахт), методи визначення очікуваного газовиділення в гірничі ви-робки, вибір схем провітрювання виїмкових дільниць, тупикових виробок і шахт, методики розрахунку витрати повітря для провітрювання гірничих виробок, повітронагрівальних установок, визначення стійкості провітрювання шахт і основні способи підвищення її під час вибору схем, аналіз стану провітрювання шахт.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Смотрите также

Борзих А.П., Аверін Г.О. Утримання, ремонт і ліквідація виробок вугільних шахт

 • формат pdf
 • размер 4.14 МБ
 • добавлен 19 апреля 2010 г.
Методичний посібник. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 262 с. У посібнику подано загальні відомості про стан виробок вугільних шахт Українського Донбасу і загальні гірничо-геологічні аспекти їхнього утримання: характер і ступінь деформації кріплення в корінних виробках; різновиди ремонту виробок і засоби їхньої механізації; матеріали збірного кріплення, використовувані при ремонті виробок. Наведені вимоги правил і техніки безпеки при виконанні робіт з...

Докукин О.С., Болотских Н.С. (ред.). Строительство стволов шахт и рудников

 • формат pdf
 • размер 48.32 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Справочник. - М.: Недра, 1991. - 516 с. Рассмотрены назначение и классификация стволов шахт и рудников, методы выбора рационального способа их строительства, технологические схемы оснащения, проходки, крепления и армировки. Приведены основные параметры и области применения всего технологического оборудования и средств проходки как обычным, так и специальными способами. Описаны схемы и способы проветривания, водоотлива, а также средств сигнализаци...

Килячков А.П. Технология горного производства

 • формат pdf
 • размер 58.41 МБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1992. – 415 с. Рассмотрены схемы и способы вскрытия, подготовка и системы разработки угольных и рудных месторождений подземным способом. Описаны новейшие средства механизации основных и вспомогательных процессов. Изложены основы проектирования угольных шахт. Приведены сведения об открытом способе разработки полезных ископаемых. В четвертом издании (3-е изд. – 1985) рассмотрены особенности...

Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ

standart
 • формат pdf
 • размер 15.25 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Стандарт Мінвуглепрому України. Офіційне видання. СОУ 10.1.00174088.011-. 205. Київ, 2005. 225 с. Зміст. Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять і скорочення. Загальні положення. Газодинамічні явища. Поділ пластів на категорії небезпеки за ГДЯ. Вимоги безпеки та охорони праці на пластах, схильних до ГДЯ. Порядок застосування заходів з безпеки розробки загрозливих та небезпечних за ГДЯ пластів. Вимоги до проектів буд...

РД 05-366-00 Инструкция по проектирования пожарно-оросительного водоснабжения шахт 2000г. 25с

Стандарт
 • формат doc
 • размер 336 КБ
 • добавлен 22 сентября 2010 г.
Настоящий руководящий документ устанавливает требования к проектированию системы пожарно-оросительного водоснабжения шахт, методике проведения гидравлических расчетов водопроводных сетей, программам гидравлического расчета систем пожарно-оросительного водоснабжения шахт.

СОУ 10.1-00185790-002-2005. Стандарт Мінвуглепрому України. Правила технічної експлуатації вугільних шахт (на укр. языке)

 • формат djvu
 • размер 10.69 МБ
 • добавлен 05 ноября 2009 г.
СОУ 10.1-00185790-002-2005 Прийнято: наказ Мінвуглепрому України від 14 листопада 2006 року № 539 На заміну НАОП 1.1.30-1.05-75 Правила технической зксплуатации угольнмх и сланцевих шахт Ці правила установлюють науково обґрунтовані і перевірені практикою технічні норми і правила, які треба виконувати під час проектування та розроблення вугільних родовищ підземним способом, вимоги щодо утримання найважливіших споруд, обладнання, пристроїв і вимоги...

СОУ 10.1.00174094.005:2005. Стандарт Мінвуглепрому України. Устаткування вертикальних стволів шахт. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту (на укр. языке)

 • формат doc
 • размер 4.34 МБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт установлює вимоги до організації і проведення технічного обслуговування і ремонту устаткування вертикальних стволів шахт. Цей стандарт поширюється на устаткування і його складові частини, розташоване у вертикальних стволах і їх гірничотехнічних спорудах. Положення цього стандарту застосовують підприємства і організації вугільної промисловості, що експлуатують, обслуговують, проводять ремонт, монтаж та демонтаж устаткування вертикальн...

СОУ 10.1.00185790.007:2006. Стандарт мінвуглепрому України. Транспорт шахтний локомотивний. перевезення людей і вантажів у виробках з ухилом колії від 0.005 до 0.050. Загальні технічні вимоги (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 2.71 МБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт поширюється на електровози, дизелевози, гіровози і встановлює загальні технічні вимоги до проектів локомотивної відкатки, технічного оснащення та експлуатації локомотивного транспорту, призначеного для перевезення людей і вантажів у виробках з ухилом колії від 0,005 до 0,050 на вугільних шахтах України. Вимоги цього стандарту є обов'язковими для всіх підприємств вугільної промисловості незалежно від форм власності.

СОУ 10.1.00185790.011-2007. Стандарт Мінвуглепрому України. Підготовчі виробки на пологих пластах. Вибір кріплення, способів і засобів охорони. 2007 р

 • формат djvu
 • размер 3.77 МБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
Стандарт устанавливает выбор крепи, способов и средств охраны подготовительных выработок на глубинах до 1500 м во время проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции шахт, разрабатывающих угольные пласты. Обязателен к применению для разработчиков и исполнителей проектов и паспортов выемочных участков предприятий и организаций, которые подчинены Минуглепрому Украины.

СОУ 10.1.24183643.003:2004. Стандарт мінвуглепрому України. Транспорт шахтний. Дороги надґрунтові. Вимоги безпеки (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 738.91 КБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт установлює вимоги безпеки до конструкції, експлуатації надґрунтових доріг, а також вимоги до нагляду і контролю за їх станом. Стандарт поширюється на вантажні та вантажно-пасажирські надґрунтові дороги з канатним тяговим органом (далі -надґрунтові дороги розташовані у підземних гірничих виробках вугільних шахт з одностороньо знакозмінним кутом нахилу до 35°. Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств і органів вугільної п...