Реферат
 • формат docx
 • размер 47.08 КБ
 • добавлен 11 января 2010 г.
Реферат - Анализ актового материала
Дисциплина - Дипломатика. Может использоваться для сдачи по предмету Источниковедение. Сдавался в С-Пб Академии управления и экономики. В работе описывается общая характеристика актового материала, изучение внешней формы актовых источников, изучение внутренней формы актов.
При написании работы использовались следующие материалы: Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – М.: РГГУ, 1998; Каштанов С. М. Русская дипломатика. – М.: Высшая школа, 1988.; Саар Г. П. Источники и методы исторического исследования. – Баку, АзГНИИ, 1930.
Смотрите также

Реферат - Всесвітній поштовий союз

Реферат
 • формат doc
 • размер 13.03 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Історія заснування Всесвітнього Поштового Союзу (ВПС). Організація Союзу. Головні документи. Членство в Союзі. Органи ВПС. Мова. Обмежені союзи. Основні програми діяльності ВПС. ВПС, як спеціалізована установа ООН. Співробітництво заради покращення поштових послуг. Якість обслуговування. Технології. Філателія. Безпека. Приділення більше уваги клієнтові та розвиток ринку.

Реферат - Новгородская земля

Реферат
 • формат doc
 • размер 130.5 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Якутск, ЯГУ им. Аммосова; преподаватель Макарова А.И.; исторический факультет; предмет: историческая география; 2009 г.; 23 стр. Территория и население Новгородской земли Территория Новгородской земли Административно-территориальное устройство Этнический состав населения Сословный состав населения Хозяйство Новгородской земли Сельское хозяйство Ремесло Торговля Внутренняя торговля Внешняя торговля

Реферат - Усна народна творчість

Реферат
 • формат doc
 • размер 9.56 КБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
Важливим явищем культурного життя Київської Русі стала поява літератури: історичної, філософсько-публіцистичної, юридичної, художньої та церковної. Виникнення і розвиток давньоруської літератури тісно пов'язані з соціально-економічними, політичними та культурними успіхами Русі, поширенням писемності в усіх сферах суспільного життя. Ще до виникнення писемності у східних слов'ян існувала багата усна народна творчість: обрядові пісні, перекази, замо...

Реферат - Характеристика усної народної творчості

Реферат
 • формат rtf, html
 • размер 30.04 КБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
Земну кулю населяють люди багатьох національностей. Кожен народ, кожна нація має своєрідний і неповторний характер, своє національне обличчя, систему поглядів та уявлень, свою творчість. У характері народних традицій людей, що проживають на різних, часто віддалених територіях, є багато спільних рис та елементів, хоча зустрічається чимало відмінностей, навіть у культурних традиціях народів, що довгий час перебувають поряд. Важливою складовою части...

Соболева Н.А. Русские печати

 • формат pdf
 • размер 66.64 МБ
 • добавлен 25 июля 2011 г.
М.: Наука, 1991 - 259 стр. Содержание: Развитие отечественной сфрагистики и проблемы изучения печатей XIV-XV вв. О праве печати Некоторые вопросы "правоспособности" русской печати Источниковедческие характеристики сфрагистического материала Северо-восточной Руси XIV-XV вв. Мотивы государственной символики в русской средневековой сфрагистике