Фольклористика
Академическая и специальная литература
Реферат
 • формат rtf, html
 • размер 30.04 КБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
Реферат - Характеристика усної народної творчості
Земну кулю населяють люди багатьох національностей. Кожен народ, кожна нація має своєрідний і неповторний характер, своє національне обличчя, систему поглядів та уявлень, свою творчість. У характері народних традицій людей, що проживають на різних, часто віддалених територіях, є багато спільних рис та елементів, хоча зустрічається чимало відмінностей, навіть у культурних традиціях народів, що довгий час перебувають поряд.
Важливою складовою частиною художньої культури народу, його неписаною словесністю є фольклор або усна народна творчість. Цим терміном окреслюють усю творчу діяльність народу: поезію, музику, театр, танець, архітектуру, художнє й декоративно-ужиткове мистецтво.
Фольклор – це передісторія літератури, джерело її виникнення.
Регулярні записи творів усної народної словесності почались лише у XVIII - на початку XIX ст. У різних жанрах українського фольклору, особливо обрядового, казкового, дослідники простежують відгомін побутово-звичаєвих відносин родового ладу, реалій укладу життя, суспільного устрою, історичних подій часів Княжної Русі, татаро - монгольського лихоліття, пізнього середньовіччя, епохи литовсько-польського поневолення України, козаччини, багатовікової боротьби українського народу проти чужоземного уярмлення за свободу і незалежність. Найбільшою мірою твори фольклору відображають важливі події, характерні аспекти, явища суспільно-політичного і соціального буття, побуту народу, його переживання, настрої, сподівання саме того часу, коли ці твори збиралися, записувалися з живого народного побутування.
Похожие разделы
Смотрите также

Реферат - Анализ актового материала

Реферат
 • формат docx
 • размер 47.08 КБ
 • добавлен 11 января 2010 г.
Дисциплина - Дипломатика. Может использоваться для сдачи по предмету Источниковедение. Сдавался в С-Пб Академии управления и экономики. В работе описывается общая характеристика актового материала, изучение внешней формы актовых источников, изучение внутренней формы актов. При написании работы использовались следующие материалы: Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушев...

Реферат - Всесвітній поштовий союз

Реферат
 • формат doc
 • размер 13.03 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Історія заснування Всесвітнього Поштового Союзу (ВПС). Організація Союзу. Головні документи. Членство в Союзі. Органи ВПС. Мова. Обмежені союзи. Основні програми діяльності ВПС. ВПС, як спеціалізована установа ООН. Співробітництво заради покращення поштових послуг. Якість обслуговування. Технології. Філателія. Безпека. Приділення більше уваги клієнтові та розвиток ринку.

Реферат - Новгородская земля

Реферат
 • формат doc
 • размер 130.5 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Якутск, ЯГУ им. Аммосова; преподаватель Макарова А.И.; исторический факультет; предмет: историческая география; 2009 г.; 23 стр. Территория и население Новгородской земли Территория Новгородской земли Административно-территориальное устройство Этнический состав населения Сословный состав населения Хозяйство Новгородской земли Сельское хозяйство Ремесло Торговля Внутренняя торговля Внешняя торговля

Реферат - Усна народна творчість

Реферат
 • формат doc
 • размер 9.56 КБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
Важливим явищем культурного життя Київської Русі стала поява літератури: історичної, філософсько-публіцистичної, юридичної, художньої та церковної. Виникнення і розвиток давньоруської літератури тісно пов'язані з соціально-економічними, політичними та культурними успіхами Русі, поширенням писемності в усіх сферах суспільного життя. Ще до виникнення писемності у східних слов'ян існувала багата усна народна творчість: обрядові пісні, перекази, замо...