Реферат - Наукові основи прогнозування врожаю сільськогосподарських культур

Реферат - Наукові основи прогнозування врожаю сільськогосподарських культур
 • рефераты
 • doc
 • 77.69 КБ
 • добавлен 17.03.2011
Розрахунок норм добрив для одержання запланованого врожаю
Визначення норм добрив за результатами польових дослідів із добривами
Балансово-розрахункові методи визначення норм добрив за виносом поживних речовин з урахуванням коефіцієнтів їх використання з ґрунту і добрив
Визначення норм добрив на запланований приріст урожаю
Визначення норм добрив за нормативами витрат поживних речовин для одержання одиниці продукції й одиниці приросту
Визначення норм добрив за рівнем природної родючості (бальною оцінкою) ґрунту
Оцінка системи удобрення

Смотрите также


Землеробство реферат

Землеробство реферат

 • разное
 • doc
 • 343.5 КБ
 • добавлен 13.11.2011
Науковий реферат
на тему:
Землеробство, 24с.
Землеробство - наука і галузь виробництва.
Поняття про сівозміну й основи чергування сільськогосподарських культур.
Розміщення основних культур у сівозміні.
Класифікація, впровадження та освоєння сівозмін.
.Завдання і види обробітку ґрунту.
.Системи обр...
Надикто В.Т., Улексін В.О. Колійна та мостова системи землеробства. Монографія

Надикто В.Т., Улексін В.О. Колійна та мостова системи землеробства. Монографія

 • разное
 • pdf
 • 7.96 МБ
 • добавлен 29.03.2011
Мелітополь: ТОВ Видавничий будинок ММД, 2008. – 268 с., іл.
В монографії викладено основи вирощування сільськогосподарських культур із використанням принципово нових колійної та мостових систем землеробства. Монографія призначена для докторантів, аспірантів, магістрів та інженерно-технічних працівників і науковців, які займ...
Харченко О.В. Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур

Харченко О.В. Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур

 • разное
 • pdf
 • 22.87 МБ
 • добавлен 24.11.2011
Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. - 283 с.
Рекомендовано Мін. аграрної політики України як навчальний посібник для студентів агрономічних спеці­альностей вищих закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації. Для студентів агрономічних спеціальностей (агрономія, захист рослин, агрономія і ґрунтознавство, агроекологія) сільсь...
Гудзь В.П., Примак Д.І., Будьонний Ю.В. Землеробство

Гудзь В.П., Примак Д.І., Будьонний Ю.В. Землеробство

 • разное
 • djvu
 • 8.13 МБ
 • добавлен 07.01.2012
К.: Урожай, 1996 - 384 с.

ISBN 5-337-01610-5

Висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання; відтворення родючості ґрунту; бур'яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних ґрунтово - кліматичних зон У...
Медведовський О.К., Іваненко П.І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві

Медведовський О.К., Іваненко П.І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві

 • разное
 • pdf
 • 6.6 МБ
 • добавлен 23.01.2012
— К,: Урожай, 1988.— 208 с. — (Економія і бережли-вість).
ISBN 5-337-00149-3
Подається методика проведення енергетичного аналізу розроблених інтенсивних технологій вирощування основних сільськогосподарських культур, а також оцінки ресурсо- і енергозберігаючих технологій. У додатках вміщені енергетичні еквіваленти виробни...
Зубець М.В., Ситник В.П. та ін. Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово - кліматичних зон України

Зубець М.В., Ситник В.П. та ін. Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово - кліматичних зон України

 • разное
 • pdf
 • 15.29 МБ
 • добавлен 11.03.2011
К.: Аграрна освіта, 2008. - 36 с.
Методнчні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах розраховані на керівників господарств різних форм власності та інших організаторів сільськогосподарського виробництва в Україні, зацікавлених у запровадженні в нашій країні високої культури зем...
Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No?Till

Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No?Till

 • разное
 • pdf
 • 5.42 МБ
 • добавлен 26.12.2011
Київ, 2011. – 372 с. 

У монографії висвітлено теоретичні основи, наведений великий за обсягом інформативний матеріал з нової, перспективної для України енерго- та ресурсоощадної системи землеробства No-till (ноу-тіл).

Зміст:
Розділ
1. Про системи землеробства
Історія зародження та розвитку систем з...
Манько Ю.П., Цюк О.Л. Модель системи екологічного землеробства в Лісостепу України. Методичні рекомендації для впровадження у виробництво

Манько Ю.П., Цюк О.Л. Модель системи екологічного землеробства в Лісостепу України. Методичні рекомендації для впровадження у виробництво

 • разное
 • pdf
 • 14.82 МБ
 • добавлен 04.10.2011
- Київ: Аграрна освіта, 2008. - 36 с.
Рекомендації підготували: Ю.П. Манько, О.Л. Цюк, О.П. Кротінов, В.К. Вдовиченко, О.О. Тарасенко, В.Д. Барановський, Ю.С. Кравченко, В.М. Рожко, О.К) Карпенко (Національний аграрний університет); О.В. Шерстобоєва, Т.М. Коваленко (Інститут агроекології УААН).

Методичні рекомендаці...
Веселовський І. В. та ін. Основи агрономії

Веселовський І. В. та ін. Основи агрономії

 • разное
 • djvu
 • 2.69 МБ
 • добавлен 19.02.2011
Веселовський І. В. та ін. Основи агрономії /І. В. Веселовський, В. П. Гудзь, В. М. Каліберда. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: «Урожай», 1991. — 232 с. — (Посібник для середніх ПТУ).
Висвітлено особливості ґрунтів і способи підвищення їх родючості, умови життя рослин і заходи їх регулювання, способи обробітку ґрунту, підгот...
Волкогона В.В. (ред.) Мікробні препарати у землеробстві (Теорія і практика)

Волкогона В.В. (ред.) Мікробні препарати у землеробстві (Теорія і практика)

 • разное
 • pdf
 • 168.05 МБ
 • добавлен 28.01.2012
К.: Аграрна наука, 2006. - 312 с.
У монографії узагальнено результати досліджень зі створення та використання в сучасних аграрних технологіях мікробних препаратів для поліпшення азотного і фосфорного живлення рослин, контролю фітопатогенів, стимуляції росту і розвитку сільськогосподарських культур.