Зубець М.В., Ситник В.П. та ін. Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово - кліматичних зон України

Зубець М.В., Ситник В.П. та ін. Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово - кліматичних зон України
 • разное
 • pdf
 • 15.29 МБ
 • добавлен 11.03.2011
К.: Аграрна освіта, 2008. - 36 с.
Методнчні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах розраховані на керівників господарств різних форм власності та інших організаторів сільськогосподарського виробництва в Україні, зацікавлених у запровадженні в нашій країні високої культури землеробства.
Лише при застосуванні науково вивірених і апробованих сівозмін та ефективних агротехнічних прийомів можна реалізувати генетичний потенціал сортів і гібридів сільськогосподарських культур, що особливо важливо в нинішніх умовах при виконанні програми щодо забезпечення продовольчої безпеки нашої держави.
У рекомендаціях узагальнено результати багаторічних досліджень учених наукових установ Української академії аграрних наук, показано, як необхідно формувати сівозміни у різних природно-кліматичних зонах України в сучасних умовах ведення землеробства.

Смотрите также


Гудзь В.П., Примак Д.І., Будьонний Ю.В. Землеробство

Гудзь В.П., Примак Д.І., Будьонний Ю.В. Землеробство

 • разное
 • djvu
 • 8.13 МБ
 • добавлен 07.01.2012
К.: Урожай, 1996 - 384 с.

ISBN 5-337-01610-5

Висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання; відтворення родючості ґрунту; бур'яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних ґрунтово - кліматичних зон У...
Манько Ю.П., Цюк О.Л. Модель системи екологічного землеробства в Лісостепу України. Методичні рекомендації для впровадження у виробництво

Манько Ю.П., Цюк О.Л. Модель системи екологічного землеробства в Лісостепу України. Методичні рекомендації для впровадження у виробництво

 • разное
 • pdf
 • 14.82 МБ
 • добавлен 04.10.2011
- Київ: Аграрна освіта, 2008. - 36 с.
Рекомендації підготували: Ю.П. Манько, О.Л. Цюк, О.П. Кротінов, В.К. Вдовиченко, О.О. Тарасенко, В.Д. Барановський, Ю.С. Кравченко, В.М. Рожко, О.К) Карпенко (Національний аграрний університет); О.В. Шерстобоєва, Т.М. Коваленко (Інститут агроекології УААН).

Методичні рекомендаці...
Примак І.Д., Єщенко В.О., Манько Ю.П. та ін. Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку грунту в сучасному землеробстві України

Примак І.Д., Єщенко В.О., Манько Ю.П. та ін. Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку грунту в сучасному землеробстві України

 • разное
 • pdf
 • 14.15 МБ
 • добавлен 11.10.2011
К.: "КВІЦ", 2007. – 272 с.
Висвітлено теоретичні і практичні основи раціонального механічного обробітку грунту; заходи обробітку, спрямовані на вирішення проблем ущільнення грунтів, захисту їх від ерозії і контролю забур’яненості. Узагальнені дослідження і передовий виробничий досвід щодо регулювання водно-повітряного, тепло...
Усик С.В. Агроекологічне обґрунтування насичення коротко-ротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України

Усик С.В. Агроекологічне обґрунтування насичення коротко-ротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України

 • разное
 • doc
 • 257.5 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.01 "Землеробство" / С.В. Усик. - Дніпропетровськ, 2007. - 20 с.
Наведено результати досліджень стосовно впливу застосування набору різних за біологічними особливостями та технологією вирощування зернофуражних культур у короткоротаційних сівозмінах на зміну...
Харченко О.В. Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур

Харченко О.В. Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур

 • разное
 • pdf
 • 22.87 МБ
 • добавлен 24.11.2011
Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. - 283 с.
Рекомендовано Мін. аграрної політики України як навчальний посібник для студентів агрономічних спеці­альностей вищих закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації. Для студентів агрономічних спеціальностей (агрономія, захист рослин, агрономія і ґрунтознавство, агроекологія) сільсь...
Землеробство реферат

Землеробство реферат

 • разное
 • doc
 • 343.5 КБ
 • добавлен 13.11.2011
Науковий реферат
на тему:
Землеробство, 24с.
Землеробство - наука і галузь виробництва.
Поняття про сівозміну й основи чергування сільськогосподарських культур.
Розміщення основних культур у сівозміні.
Класифікація, впровадження та освоєння сівозмін.
.Завдання і види обробітку ґрунту.
.Системи обр...
Юркевич Є.О. Агробіологічні основи підвищення ефективності різноротаційних сівозмін та родючості ґрунту в південному Степу України

Юркевич Є.О. Агробіологічні основи підвищення ефективності різноротаційних сівозмін та родючості ґрунту в південному Степу України

 • разное
 • pdf
 • 447.97 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.01 "Загальне землеробство" / Є.О. Юркевич. - Київ, 2010. - 40 с.
Розроблено й обгрунтовано агробіологічні основи підвищення продуктивності системи різноротаційних (4-5-6-пільних) сівозмін і родючості грунту південного степу України. Встановлено, що сівоз...
Галяс Андрій, Капштик Михайло. Органічне агровиробництво: нові ринкові можливості та виклики для виробників зерна в Україні

Галяс Андрій, Капштик Михайло. Органічне агровиробництво: нові ринкові можливості та виклики для виробників зерна в Україні

 • разное
 • pdf
 • 1.21 МБ
 • добавлен 13.03.2011
Київ, 2008. - 71 с.

Документ підготовлено:
В рамках роботи Проекту «Якість зерна та система кредитування сільського господарства в Україні – фаза ІІ», який фінансується Канадським агентством з міжнародного розвитку(CIDA) та впроваджується компанією CanEd International Inc.

Сайт Проекту в Мережі:
Єщенка В.О. (ред.). Загальне землеробство: Підручник

Єщенка В.О. (ред.). Загальне землеробство: Підручник

 • разное
 • pdf
 • 2.9 МБ
 • добавлен 16.12.2009
К.: Вища освіта, 2004. — 336 с.: іл.
У підручнику описані основні закони землеробства, умови життя рослин і заходи їх поліпшення, бур’яни і боротьбу з ними, сівозміни, заходи і системи обробітку під основні сільськогосподарські культури, агротехнічні основи захисту орних земель від ерозії та системи землеробства в різних ґру...
Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No?Till

Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No?Till

 • разное
 • pdf
 • 5.42 МБ
 • добавлен 26.12.2011
Київ, 2011. – 372 с. 

У монографії висвітлено теоретичні основи, наведений великий за обсягом інформативний матеріал з нової, перспективної для України енерго- та ресурсоощадної системи землеробства No-till (ноу-тіл).

Зміст:
Розділ
1. Про системи землеробства
Історія зародження та розвитку систем з...