Реферат
 • формат docx
 • размер 30.75 КБ
 • добавлен 05 мая 2011 г.
Реферат - Природні і невід'ємні права людини
Донецький національний університет. Реферат складається із вступу, основної частини та висновку. Складає 10 сторінок.
Смотрите также

Захаров Є.Ю. Яворський В.М. Права людини в Україні - 2005

 • формат pdf
 • размер 7.32 МБ
 • добавлен 07 октября 2010 г.
Доповідь правозахисних організацій. - Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група. – Харків: Права людини, 2006. – 320 с. У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2005 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. У першій частині подається загальна оцінка державної політики в сфері прав людини в 2005 році. Кожен розділ другої частини книги містить пе...

Колодій А. Права людини

 • формат doc
 • размер 199 КБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Київ: Ай Бі, 2004. – 25 с. (Отрывок из работы Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М.Бессонова, О.Бірюков та ін. / За заг. ред. А.Колодій. – Київ: Ай Бі, 2004. – 684 с.; Визначення поняття «права людини» Еволюція поняття прав людини Класифікації прав людини Правовий статус людини права людини як інститут конституційного права Правова культура громадян у сфері прав людини Конституційні права і свобо...

Лекции - Права людини

Статья
 • формат doc
 • размер 76.5 КБ
 • добавлен 10 декабря 2010 г.
Форми права. Типи права. Право як спеціальне соціальне явище. Взаємозв’язок права і держави. Права людини: визначення, поділ. Права нації: визначення, поділ. Функції права.

Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

Реферат
 • формат rtf, html
 • размер 19.66 КБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
Реферат. Поняття і трактування прав і свобод людини. Класифікація прав і свобод. Обов’язки. Методи й механізми захисту прав і свобод людини. Література.

Права людини в Загальній декларації прав людини 1948 р. та їх розвиток

Реферат
 • формат rtf, txt
 • размер 31.49 КБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
Реферат. Загальну декларацію прав людини 1948 р. називають «видатним документом в історії людства», «Хартією вольностей для всього людства» [1]. Таких високих оцінок не отримував жодний міжнародний документ. Причину настільки безпрецедентного загального визнання варто шукати у змісті Загальної декларації, яка компактно і зрозуміло викладає сучасну концепцію прав людини

Права людини в Україні, рівень ксенофобії, ставлення до різних соціальних груп та регіональна толерантність

 • формат pdf
 • размер 1.51 МБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Права людини в Україні, рівень ксенофобії, ставлення до різних соціальних груп та регіональна толерантність. К. - 2011, 85 с. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) в рамках співробітництва з Інститутом прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії (ІПЛЕКС) провів у лютому 2011 року репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення України. Запитання, які вивчалися у перебігу дослідження, були присвячені проблемі дотриманн...

Презентація - Права та свободи

Презентация
 • формат ppt
 • размер 642 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
В презентації розглянуто правовий статус особистості,конституційні права людини, права і свободи особистості, право на працю, на відпочинок та обов'язки грамадян.

Реферат - Конституцiйнi права та обов'язки громадян України

Реферат
 • формат doc
 • размер 27.83 КБ
 • добавлен 09 сентября 2011 г.
Реферат містить тлумачення деяких термінів, види прав людини і громадянина а також дає поняття обов'язків громадян

Римаренко С.Ю. Права нації та права людини: між Сціллою та Харібдою

 • формат pdf
 • размер 503.66 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К.: Світогляд, 2005, – 78 с. (на укр. яз. ) У книзі розглядаються питання взаємозв’язку індивідуальних та колективних прав, прав нації та прав людини. Центральну увагу приділено стану та перспективам розвитку етнонаціональної політики в Україні, проблемам самоідентифікації та самовизначення. Розрахована на науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться питаннями етнополітики.

ЄСПЛ (вид.). Європейський Суд з Прав Людини у 50 запитаннях

 • формат pdf
 • размер 514.42 КБ
 • добавлен 24 ноября 2011 г.
Страсбург: ЄСПЛ, 2010. - 16 с. Матеріал дає відповіді на FAQ про діяльність Європейського Суду з Прав Людини, що згруповані у такі розділи: Європейська конвенція з прав людини Європейський суд з прав людини Розгляд заяв у ЄСПЛ Ухвали та рішення Суду Діяльність Суду Майбутнє Суду