Для специалистов / English for Specific Purposes
Практикум
  • формат doc
  • размер 115,66 КБ
  • добавлен 02 октября 2011 г.
Рогачова М.В., Спіжова А.В. Англійська мова: Методичні вказівки для студентів III курсу спеціальності Технології та конструювання виробів із шкіри
К.: КНУТД, 2009. – 61 с. Англ. мовою
Упорядники: М. В. Рогачова, доцент, А. В. Спіжова, ст. викладач
Відповідальний за випуск: зав. кафедрою іноземних мов ф-ту ТЛП, к.ф.н.,
доцент Т. В. Барамикова
Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов факультету ТЛП.
Протокол № 10 від 4 травня 2009 р.