• формат pdf
 • размер 879.84 КБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
Ромат Є.В., Стрєлковська А.А. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії
Даний методичний посібник містить рекомендації щодо психологічних особливостей створення, розповсюдження соціальних рекламних матеріалів та оцінки їх ефективності; розглядає аспекти медіапланування, організації та проведення соціальних рекламно-інформаційних кампаній в умовах українського медіа-простору і розрахований для студентів та практиків соціальної сфери.
ЗМІСТ.
Вступ.
1. Характеристики соціальної рекламно-інформаційної кампанії.
Поняття соціальної реклами. Її місце в системі соціальних комунікацій.
Класифікація соціальної реклами.
Особливості соціальної реклами в системі рекламно-інформаційної кампанії.
Етапи організації соціальної рекламно-інформаційної кампанії.
ЕТАП І. Підготовчий.
ЕТАП II. Розробка стратегії і тактики рекламно-інформаційної кампанії.
ЕТАП ІІІ. Проведення рекламно-інформаційної кампанії.
Виготовлення та розміщення соціальних рекламних матеріалів кампанії.
Психологія соціальної реклами.
Розробка рекламного повідомлення.
Медіапланування.
Розміщення та ефективні способи поширення соціальної реклами.
Особливості реалізації основних заходів соціальної рекламно-інформаційної кампанії.
Планування, організація та проведення заходів кампанії.
Особливості налагодження зворотного зв'язку з населенням.
Оцінювання результатів впливу соціальної рекламно-інформаційної кампанії.
Методи дослідження результатів соціальної рекламно-інформаційної кампанії.
Моніторінг та оцінка соціальної рекламно-інформаційної кампанії.
Висновки.
Словник термінів.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи

 • формат docx
 • размер 312.42 КБ
 • добавлен 13 сентября 2010 г.
Курс лекцій / Главацька О. Л. - Тернопіль, ТДПУ, 2009. - 65 c. Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління. Організація в менеджменті соціальної роботи. Історія та теорія менеджменту соціальної роботи. Система менеджменту соціальної роботи. Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роботи. Особливості менеджменту соціальної служби для молоді. Супервізія та менеджмент соціальної роботи. Проектування як специфічний інстру...

Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект

 • формат pdf
 • размер 2.71 МБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с. Анотація На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної роботи в Україні в посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології соціальної роботи з різними категоріями населення Посібник призначається для соціальних працівників, соціальних педагопв, які працюють у державних і недержавних установах та студентів гуманітарних факультетів навчальних закладів I-ІV рівнів акр...

Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект

 • формат doc
 • размер 2.92 МБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с. Анотація На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної роботи в Україні в посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології соціальної роботи з різними категоріями населення Посібник призначається для соціальних працівників, соціальних педагопв, які працюють у державних і недержавних установах та студентів гуманітарних факультетів навчальних закладів 1-І V рівнів ак...

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 2.29 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
К.: ДАКККіМ, 2010. - 124 с. Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном . Виникнення соціальної роботи як професії. Науково-дослідні традиції в соціальній роботі. Професія соціального працівника: сучасні вимоги. Становлення та розвиток соціальної роботи в США. Сутність соціальної роботи в США. Підготовка соціальних працівників в США. Соціальна робота із сім'єю. Соціальна робота в школі. Психолого-педагогічна служба "Га...

Лукашевич М.П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи

 • формат pdf
 • размер 590.39 КБ
 • добавлен 27 января 2010 г.
К.: МАУП, 2003 р. ,168 с. Соціальна робота як наукова і навчальна дисципліна. Виникнення і розвиток теорії соціальної роботи. Адаптивно-соціальна теорія соціальної роботи. Методи соціальної роботи. Технології соціальної роботи.

Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців для соціальної сфери: зарубіжний досвід. Посібник

 • формат doc
 • размер 247.88 КБ
 • добавлен 27 января 2010 г.
Посібник присвячено порівняльному дослідженню моделей професійної підготовки фахівців для соціальної сфери. Розглядаються особливості американської моделі соціальної освіти, зміст і технології підготовки відповідних фахівців у західноєвропейських країнах, аналізуються особливості становлення і розвитку соціальної освіти у постсоціалістичних країнах. Для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних, наукових працівників, аспірантів, студенті...

Полтавець В. (ред.) Соціальна робота в Україні: перші кроки

 • формат pdf
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
К. : KM Academia, 2000. - 233 с. (статті) ISBN 966-518-151-3 Дана книга підготовлена колективом українських та британських авторів. Статті, вміщені в збірці, відзеркалюють досвід, набутий працівниками Школи соціальної роботи Національного університету Києво-Могилянська академія та їх закордонними колегами за чотири роки викладання та практичної діяльності. Це теоретичні роботи і практичні поради, опис досвіду проведення досліджень та аналіз пото...

Полтавець В. (ред.) Соціальна робота в Україні: перші кроки

 • формат doc
 • размер 3.24 МБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Школа соціальної роботи НаУКМА, 2000. Київ Видавничий дім "КМ Асасіетіа" Книга "Соціальна робота в Україні: перші кроки" підготовлена колективом українських та британських авторів. Статті, вміщені в цій збірці, віддзеркалюють досвід, набутий працівниками Школи соціальної роботи Національного університету "Києво-Могилянська академія" та їхніми закордонними колегами за чотири роки викладання та практичної діяльності. Це теоретичні роботи і практич...

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи

 • формат doc
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 25 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. Розкриваються теоретико-методологічні основи технологій соціальної роботи, дається характеристика загальних, міждисциплінарних та найважливіших конкретних технологій соціальної роботи. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Соціальна робота". Вступ Моділь І Теоретичні основи технології соціальної роботи. Загальні технології соці...

Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

 • формат doc
 • размер 402.09 КБ
 • добавлен 03 октября 2010 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 212 с. Розкриваються основні положення соціальної інфраструктури та політики в перехідний період до ринкових відносин, організація, прогнозування, дер-жавне регулювання соціальної сфери і методи розрахунку її показників. Для слухачів магістерської програми, викладачів, а також тих, хто бажає поповнити свої знання в соціальній сфері. Вступ Соціальна сфера: склад та призначення Суть соціальної сфери, її інфрас...