Для специалистов / English for Specific Purposes
Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 308,67 КБ
  • добавлен 03 мая 2015 г.
Розмовні теми на екзамен з англ.мови
КУБГ. Інститут Людини. соціальна педагогіка 2014-2015 рік
Social pedagogy and social work (Соціальна педагогіка та соціальна робота).
My specialty (Моя спеціальність).
Directions of social workers’ activity. ( «Напрямки роботи соціальних працівників»).
The profession of social worker (Професія соціальний працівник).
Teacher training in Ukraine (Підготовка вчителів в Україні).
Teacher training in Great Britain. (Підготовка вчителів в Великобританії).
The role of social teachers at school.(Роль соціального педагога в школі).
The development of social work (Розвиток соціальної роботи).
A social worker and the organization of youth’s leisure („Сoціальний працівник та організація дозвілля молоді ).
Choosing the future profession. (Вибір майбутньої професії).
Ukrainian and British character. (Український та британський характери).
American schools (Американські школи).
The preparation of social workers in Ukraine (Підготовка соціальних працівників в Україні).
The problems of young generation (Проблеми молодого покоління).
Our University (Наш університет).
The life of youth in Ukraine (Життя молоді в Україні).
The life of youth in Great Britain (Життя молоді в Великобританії).
The preparation of social workers in Great Britain (Підготовка соціальних працівників в Великобританії).
Educational system in Great Britain (Система освіти Великобританії).
Educational system in Ukraine (Система освіти України).
Higher education in Ukraine (Вища освіта в Україні).
Higher education in Great Britain (Вища освіта в Великобританії).
Youth movement in Ukraine (Молодіжний рух в Україні).
Mode social work („Сучасна соціальна робота).
The biggest universities in the world. (Найбільші університети світу)
Origen of social pedagogy. (Походження соціальної педагогіки).
Youth organizations in Great Britain. (Молодіжні організації в Великобританії).
Youth organizations in Ukraine. (Молодіжні організації в Україні).
What is social work? (Що таке соціальна робота?).
The biggest universities in Ukraine. (Найбільші університети України)
Похожие разделы