Для специалистов / English for Specific Purposes
Практикум
  • формат pdf
  • размер 717,93 КБ
  • добавлен 23 июня 2015 г.
Рубцова М.А. House and Home
Навчально-методичний посібник з усної практики. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна,
2008. – 76 с.
Даний посібник з усної практики призначений для студентів молодших курсів факультету іноземних мов. Завдання посібника спрямовані на формування та вдосконалення навичок монологічного та діалогічного мовлення за темою House and Home, а також націлені на розширення словникового запасу у студентів. Посібник складено відповідно до вимог навчальної програми для гуманітарних спеціальностей. Може використовуватись як для аудиторної, так і для самостійної роботи.