Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат rtf
  • размер 82,20 КБ
  • добавлен 07 августа 2012 г.
Салій В.В., Секан А.І. Англійська мова
Навчальні завдання з англійської мови для студентів I -II курсів юридичного факультету / Упорядн.: В.В. Салій, А.І. Секан. – К.: МСУ, 2001. - 51 с.
У зв'язку з розширенням наукових зв'язків з закордонними країнами зростає необхідність у професіональному спілкуванні, для успішного здійснення якого важливе значення має практичне володіння фахівцями іноземною мовою.
Навчальні завдання призначені для навчання перекладу, засвоєння правової лексики, розуміння необхідності закону, особливостей англійської правової системи і відмінних рис романо-германської системи права від англосаксонської, розвитку навичок монологічного та діалогічного мовлення.
Завдання складаються з 6 розділів, у яких міститься активний лексичний матеріал із фахової тематики. У кожному розділі подаються вправи, що допомагають опрацювати, активізувати та закріплювати лексику, а також контролювати розуміння прочитаних текстів. Наведені тексти – це тексти з правової літератури Великобританії та США. Кожний розділ завершується контрольними запитаннями, які подані у формі комунікативних ситуацій. Це дозволяє використовувати їх як основу для завершуючих дискусій із відповідних тем.
Навчальні завдання містять такі основні теми, як: право, розвиток права, англійське право, право справедливості, прецедентне право, дві головні правові системи сучасності.
Розраховані на студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, які володіють основним граматичним матеріалом.
Похожие разделы