Юридические дисциплины
 • формат pdf
 • размер 3,78 МБ
 • добавлен 10 сентября 2016 г.
Щербаковський М.Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні
Монографія. – Харків: В деле, 2015. – 560 с.
У монографії розглянуто найбільш актуальні проблеми проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні.
Висвітлені наукові, правові та організаційно-тактичні засади підготовки та призначення судових експертиз, провадження експертного дослідження, оцінки висновку експерта й використання результатів експертиз під час досудового розслідування та судового розгляду. Уточнено поняття спеціальних знань, предмету, об’єктів, критерію розмежування судових експертиз, компетенції та компетентності експерта. Розглянуто процесуальний порядок судово-експертної діяльності та запропоновані зміни й уточнення щодо кримінального процесуального закону. Розкрито поняття тактики проведення судових експертиз, виокремленні експертні ситуації, що виникають у кримінальному проваджені, та вказані відповідні дії учасників кримінального провадження. Охарактеризоване поняття та наведені напрями використання судових експертиз у кримінальному проваджені, зокрема у кваліфікації злочинів та під час проведення тактичних операцій.
Для науковців, викладачів, студентів, співробітників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів.
Зміст
Передмова
Наукові основи судових експертиз
Історія, сучасний стан та перспективи розвитку судових експертиз
Спеціальні знання як ознака судових експертиз
Предмет та завдання судових експертиз
Об’єкти і класифікація судових експертиз
Компетенція та компетентність судового експерта
Процесуальні основи проведення судових експертиз
Судові експертизи у змагальному кримінальному процесі України
Умови формування достовірного висновку експерта
Залучення експерта під час досудового розслідування
Доручення проведення експертизи в суді
Причини та цілі присутності експерта в процесуальних діях
Функції керівника спеціалізованої експертної установи
Тактичні основи проведення судових експертиз
Загальні положення тактики проведення судових експертиз
Типові експертні ситуації у кримінальному провадженні
Тактика проведення судових експертиз під час досудового розслідування та в суді
Дослідження, оцінка і перевірка висновку експерта
Тактика допиту експерта
Праксеологічні основи використання висновку експерта у кримінальному провадженні
Поняття використання висновку експерта
Напрями використання висновку експерта у кримінальному провадженні
Значення висновку експерта у кваліфікації злочинів
Судові експертизи у структурі тактичних операцій
Післямова
Література
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. ПДД и безопасность дорожного движения
 4. Экспертиза и анализ ДТП
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Психиатрия и наркология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Судебная медицина
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Бухгалтерский учет
 4. Судебно-бухгалтерская экспертиза
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Криминалистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Криминалистика
 4. Криминалистическая техника
 5. Криминалистическое взрыво- и оружиеведение
 6. Криминалистическая баллистика и судебно-баллистическая экспертиза
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Криминалистика
 4. Криминалистическая техника
 5. Трасология
 6. Судебно-трасологическая экспертиза
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Оперативно-розыскная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Уголовный процесс