Информатика и вычислительная техника
 • формат pdf
 • размер 19.11 МБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О. Є. Посторовий аналіз і моделювання в ГІС
Навчальний посібник / За ред. акад. Д.М.Гродзинського. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. - 200 с.
Викладено основи просторового аналізу й моделювання за допомогою географічних інформаційних систем (ГІС) і наведено приклади їх практичного застосування при вивченні природних ресурсів та прогнозі розвитку надзвичайних екологічних ситуацій в Україні.
Читать онлайн
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика
Смотрите также

Дипломная работа - Особливості створення та візуалізації тривимірного зображення рельєфу земної поверхні засобами ГІС

degree
 • формат doc
 • размер 3.93 МБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
Дипломная работа магистра по специальности 8.070908 "Геоинформационные системы и технологии", защищенная в 2010 году в Национальном Авиационном Университете (г. Киев). Язык - украинский. Формат - RAR. Разделы: Вступ 1. Тривимірні карти у ГІС. Цифрові моделі рельєфу 2. Принципи побудови тривимірних зображень засобами комп’ютерної графіки 3. Моделювання рельєфу і операції з ЦМР із використанням методів растрової і векторної графіки. 4. Створення...

Лекції - Геоінформаційні системи і технології

Статья
 • формат doc
 • размер 23.74 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
ЧДІЕУ, Україна, Зацерковний В. І., 2004р., 131 стр. Загальні поняття просторового аналізу даних та моделювання в геоінформаційних системах. Візуалізація інформації в геоінформаційних системах. Методи створення електронних карт. Аналіз просторового розташування об’єктів та їх атрибутивних даних. Геоінформаційний аналіз за допомогою картометричних операцій та операцій вибору. Аналіз об'єктів геоінформаційних систем за допомогою класифікації. Аналіз...