Лекції - Геоінформаційні системи і технології

Лекції - Геоінформаційні системи і технології
 • лекции
 • doc
 • 23.74 МБ
 • добавлен 25.01.2012
ЧДІЕУ, Україна, Зацерковний В. І., 2004р., 131 стр.
Загальні поняття просторового аналізу даних та моделювання в геоінформаційних системах.
Візуалізація інформації в геоінформаційних системах.
Методи створення електронних карт.
Аналіз просторового розташування об’єктів та їх атрибутивних даних.
Геоінформаційний аналіз за допомогою картометричних операцій та операцій вибору.
Аналіз об'єктів геоінформаційних систем за допомогою класифікації.
Аналіз інформації в геоінформаційних системах за допомогою оверлейних операцій.
Аналіз просторових об’єктів за допомогою поверхонь.
Методи моделювання поверхонь.
Геоінформаційний аналіз за допомогою мереж.

Смотрите также


Курсовий проект - Геоінформаційне забезпечення проектів землеустрою сільськогосподарського підприємства

Курсовий проект - Геоінформаційне забезпечення проектів землеустрою сільськогосподарського підприємства

 • курсовые
 • doc
 • 2.69 МБ
 • добавлен 12.05.2011
Вступ
Геоінформаційні системи
Геоінформаційні системи в сільському господарстві
Використання супутникових даних в сільському господарстві
Побудова агрономічної ГІС
ГІС «Панорама-АГРО»
АО Агро ГІС
Висновок
26 ст.
Ладичук Д.О., Пічура В.І. Бази геоінформаційних даних

Ладичук Д.О., Пічура В.І. Бази геоінформаційних даних

 • разное
 • pdf
 • 1.73 МБ
 • добавлен 17.08.2011
/ За ред. професора В.В. Морозова - Херсон: Вид-во ЩУ, 2007. - 103 с.
Навчальний посібник призначений для фахівців і студентів, які займаються створенням бази даних для геоінформаційних систем та систем управління базами даних і є складовою частиною дисциплін спеціалізації "Геоінформаційні системи і технології в управлінні в...
Морозов В.В., Лисогоров К.С., Шапоринська Н.М. Геоінформаційні системи в агросфері навчальний посібник

Морозов В.В., Лисогоров К.С., Шапоринська Н.М. Геоінформаційні системи в агросфері навчальний посібник

 • разное
 • pdf
 • 2.24 МБ
 • добавлен 06.04.2010
Херсон - 2007.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів аграрних вищих навчальних закладів, які займаються розробкою і впровадженням ГІС- технологій в науку і практику
Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник

Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник

 • разное
 • pdf
 • 4.48 МБ
 • добавлен 28.06.2010
Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.
Наведено визначення, предмет, історію розвитку геоінформатики та їїмісце серед інших наук, розкрито основи технології географічних інформаційних систем (ГІС) - сучасної інформаційної технології роботи з просторово-координованою інформацією, подана характеристика аналітичних можливосте...
Реферат - Загальна характеристика й структура муніципальної ГІС

Реферат - Загальна характеристика й структура муніципальної ГІС

 • рефераты
 • doc
 • 97 КБ
 • добавлен 07.05.2009
Зміст.
Визначення муніципальної ГІС.
Структура муніципальної ГІС.
Інженерні служби як одна зі складових частин МГІС.
Система теплопостачання як складова частина міських інженерних мереж.
Системи централізованого теплопостачання.
Система теплопостачання як об'єкт управління.
Особливості й різноманіття ...
Курсовая работа - Автоматизовані земельно-інформаційні системи у землевпорядному виробництві

Курсовая работа - Автоматизовані земельно-інформаційні системи у землевпорядному виробництві

 • курсовые
 • doc
 • 204.5 КБ
 • добавлен 25.10.2009
Сучасний стан ведення державного земельного кадастру.
Технологія зйомочних робіт та використання геоінформаційних технологій у землевпорядному виробництві.
Використання сучасної техніки.
36 стр.
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2002 р.
Красовський Г.Я. Петросов В.А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем та прогнозу водоспоживання міст

Красовський Г.Я. Петросов В.А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем та прогнозу водоспоживання міст

 • разное
 • pdf
 • 77.9 МБ
 • добавлен 10.01.2012
Київ: Наукова думка, 2003. - 224 с.

УДК 626/628:528.574

ISBN 966-00-0166-5

У монографії розглянуто проблеми практичного застосування методів космічного моніторингу водних екосистем, до яких віднесені поверхневі води суходолу, в середовищі геоінформаційних систем. Головна мета таких досліджень - картог...
Греков Л.Д. Красовський Г.Я. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом

Греков Л.Д. Красовський Г.Я. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом

 • разное
 • pdf
 • 45.2 МБ
 • добавлен 11.01.2012
Монографія

К.: Наук, думка. 2007. — 123 с.

УДК 528.8+632.15+332.37:334.012.12

ISBN 978-966-00-0621-7

Розроблено технологію синтезу картографічних моделей забруднення земель техногенним пилом зосереджених і просторово-розподілених джерел викидів в атмосферу, реалізація якої припускає наявність ...