Акрамов Э.А. Анализ финансового состояния предприятия

 • формат pdf
 • размер 3.65 МБ
 • добавлен 14 ноября 2016 г.
Ташкент: ТГЭУ, 2000. — 168 с. В учебном пособии последовательно и логически стройно излагаются теоретико-методологические и практические проблемы, а также этапы анализа финансового состояния предприятий применительно к условиям формирования в Республике Узбекистан рыночных отношений. Рассмотрены основные принципы и источники финансового анализа, зарубежный его опыт, общая оценка финансового состояния предприятий, анализ его финансовой устойчивост...

Алексеев I.B., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник

 • формат djvu
 • размер 3,30 МБ
 • добавлен 07 ноября 2015 г.
Львів: Бескид Біт, 2003. — 152 с. — ISBN 966-96071-7-5. Навчальний посібник охоплює основні практичні аспекти фінансового аналізу. Розглядається практика використання кількісних методів управління фінансовими потоками на діючих підприємствах (фірмах). Даються ситуаційні приклади розрахунку точки беззбитковості, оптимізації структури капіталу, розподілу інвестицій та прогнозування можливого банкрутства в умовах економічної кризи. Призначений для с...

Аналіз прибутковості використання фінансових ресурсів підприємства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 149,72 КБ
 • добавлен 26 апреля 2013 г.
Харків: Харківський інститут бізнесу і менеджменту, 2011. — 64 с. Дисципліна — Фінансовий аналіз Теоретичні та методологічні основи дослідження рентабельності підприємства: Сутність та зміст рентабельності підприємства Методологія дослідження рентабельності підприємства Загальна характеристика підприємства "Публічне акціонерне товариство "Харківський завод Гідропривід" Аналіз рентабельності ПАТ " Харківський завод Гідропривід " за 2008-2010 рр...

Аналіз та управління ліквідністю та поточними активами підприємства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 277,74 КБ
 • добавлен 09 апреля 2013 г.
Харків: Харківський інститут бізнесу і менеджменту, 2012. — 51 с. Дисципліна — Фінансовий аналіз Теоретичні та методологічні основи аналізу ліквідності балансу підприємства: Сутність ліквідності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану Методологія дослідження ліквідності балансу підприємства Загальна характеристика ВАТ "Завод iм. Фрунзе" Аналіз ліквідності балансу підприємства (на прикладі ВАТ "Завод iм. Фрунзе"): Експрес-ан...

Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ Мукачівська лижна фабрика ТИСА)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 63,03 КБ
 • добавлен 10 января 2011 г.
32 стр, со списком литературы, 2001 год. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують. Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства. Характеристика показників рентабельності. Аналіз та оцінка діяльності АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА". Техніко-економічна хар...

Аналіз фінансового стану підприємства Укрдортехнологія та роль аудиту як засобу контролю (2000 год)

degree
 • формат doc, xls
 • размер 210,45 КБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Зміст. Загальна характеристика підприємства та району його обслуговування. Корпорація «укравтодор» та удвтп укрдортехнологія. Підприємство «укрдортехнологія». Діяльність підприємства та показники що її відображають (характеризують). Основні документи фінансової звітності підприємства. Сучасний підхід до складання фінансової звітності підприємства за 1999 та попередні роки, її аналіз. Підходи до складання фінансової звітності підприємства згідно...

Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 459,86 КБ
 • добавлен 02 июля 2010 г.
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКАКафедра технологій управління ЗМІСТ: Вступ РОЗДІЛ 1.Теоретико-методологічні основи організації дослідження аналізу формування та розподілу прибутку підприємства РОЗДІЛ 2. Розрахункова частина роботи. Аналіз діяльності ВКПДзеркалоГоризонтальний аналіз ВКПДзеркалоАналіз фінансового стану ВКПДзеркалоРОЗДІЛ 3.Аналіз фінансових показників підприємства Висновок Список викорис...

Анализ бух баланса

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 33,49 КБ
 • добавлен 14 октября 2015 г.
Дисциплина - Финансовый анализ. Анализ бух баланса. ВГТУ, Волгоград/Россия, 2015. - 26 с. Понятие бухгалтерского баланса. Строение бухгалтерского баланса. Генезис учетных процедур составления и использования балансовых отчетов в России, их взаимосвязь с западной практикой. Структура и состав бухгалтерского баланса. Виды баланса. Содержание бухгалтерского баланса на ООО «Поли-АРТ». Принципы построения баланса. Бухгалтерский баланс как источник инф...

Анализ деловой активности предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 63,68 КБ
 • добавлен 10 октября 2015 г.
Дисциплина - Финансовый анализ. Анализ деловой активности предприятия. ВГТУ, Волгоград/Россия, 2015. - 56 с. Анализ деловой активности предприятия. Анализ структуры баланса. Анализ состояния и эффективности использования основных средств предприятия. Анализ эффективности использования оборотных средств. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ структуры и динамики балансовой прибыли. Анализ относительных показателей доходнос...

Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 110,52 КБ
 • добавлен 01 июня 2012 г.
Теоретические аспекты финансового анализа. Анализ доходов и расходов. Анализ факторов прибыли от продаж. Анализ операционных и внереализационных доходов и расходов. Оценка финансового состояния предприятия. Невинномысский химический колледж.

Анализ и оценка финансовой и рыночной устойчивости

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 65,85 КБ
 • добавлен 21 августа 2011 г.
Курсовая работа – Анализ и оценка финансовой и рыночной устойчивости Сочинский институт РУДН, 2010 г. 45 стр. Дисциплина – Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности Методические подходы к анализу финансовой и рыночной устойчивости организации Диагностика финансового состояния ООО «Агентство распространения печати «Экспресс»» Мероприятия по укреплению финансовой и рыночной устойчивости «Агентство распространения печати «Экспрес...

Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 100,92 КБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
БНТУ, 2008 год. Факультет технологий управления и гуманитаризации. Объём - 43 страницы. Понятие, значение, задачи анализа финансовой устойчивости предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа активов предприятия Горизонтальный анализ активов предприятия. Оценка динамики активов предприятия путем сопоставления темпов прироста активов с темпами прироста финансовых результатов. Вертикальный анализ активов предприятия. Оце...

Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 136,83 КБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Понятие, значение, задачи анализа финансовой устойчивости предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа активов предприятия. Горизонтальный анализ активов предприятия. Оценка динамики активов предприятия путём сопоставления темпов прироста активов с темпами прироста финансовых результатов. Вертикальный анализ активов предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа источников средств предприяти...

Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия по дисциплине Финансовый менеджмент

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 92,57 КБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
БНТУ, 2007 год. Факультет технологий управления и гуманитаризации. Кафедра «Менеджмент». Объём - 45 страниц. Понятие, значение, задачи анализа финансовой устойчивости предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа активов предприятия. Оценка финансовой устойчивости, основанная на анализе источников средств предприятия. Оценка финансовой устойчивости, основанная на соотношении активов и пассивов. Рейтинговая оценка финан...

Анализ и оценка финансовых результатов деятельности предприятия

degree
 • формат doc
 • размер 85,99 КБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
2010 год, 61 страница. 3 рисунка, 8 таблиц, 55 литературных источников. Дипломная работа посвящена вопросам экономического анализа финансовых результатов деятельности предприятия. Объектом исследования в данной работе является предприятие ООО «Фирма ЛТД» Предметом рассмотрения в данной работе является финансовая деятельности исследуемого предприятия. В первой теоретической главе определена сущность, предмет и методы экономического анализа финансо...

Анализ издержек обращения

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 45,64 КБ
 • добавлен 04 ноября 2015 г.
Дисциплина - Финансовый анализ. Волгоград/Россия, 2015. - 38 с. Введение. Сущность издержек обращения с экономической точки зрения. Экономическая сущность издержек обращения на предприятиях торговли. Значение и задачи учета издержек обращения. Бухгалтерский учет издержек обращения торгового предприятия. Синтетический и аналитический учет издержек обращения в торговом предприятии. Направления совершенствования учета издержек обращения в розничной...

Анализ имущества предприятия и источников его образования

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 182,09 КБ
 • добавлен 17 октября 2015 г.
Дисциплина - Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. ВГТУ, Волгоград/Россия, 2015. - 40 с. Вариант 2. Теоретические основы анализа имущественного положения предприятия и источников формирования средств. Экономическое содержание имущества предприятия, его состав и структура. Экономическая сущность и содержание анализа имущества источников его формирования. Методика анализа и показатели оценки состояния имущества и источников его...

Анализ имущества предприятия и источников его образования

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 56,08 КБ
 • добавлен 28 сентября 2015 г.
Дисциплина - Финансовый анализ. Анализ имущества предприятия и источников его образования. ВГТУ, Волгоград/Россия, 2015. - 29 с. вариант 2-1. Имущество предприятия, и источники его формирования. Понятие, правовое положение и состав имущества предприятия. Структура источников финансирования предприятия. Значение оценки имущества и анализ его состояния на предприятии. Практическая часть. Анализ имущества предприятия и источников его образования. Сп...

Анализ имущества предприятия и источников его образования

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 91,01 КБ
 • добавлен 24 октября 2015 г.
ВГТУ, Волгоград/Россия, 2015. - 36 с. Дисциплина - Финансовый анализ. Вариант 3. Сущность и анализ имущества предприятия и источников его образования. Понятие, и классификация имущества предприятия. Источники имущества предприятия. Анализ имущества предприятия. Анализ имущества предприятия и источников его образования.

Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов на предприятии

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 93,90 КБ
 • добавлен 06 ноября 2015 г.
Дисциплина - Финансовый анализ. Волгоград/Россия, 2015. - 26 с. Характеристика материально-технического обеспечения предприятия в условиях рынка. Материально-производственные и товарные запасы предприятия, их определение и сущность. Необходимость и задачи анализа использования материальных ценностей на предприятия. Принципы управления материальными запасами на предприятии. Анализ обеспеченности и состояния на предприятии производственных запасов....

Анализ ликвидности баланса

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 60,65 КБ
 • добавлен 25 сентября 2015 г.
ВГТУ, Волгоград/Россия, 2015. - 31 с. Вариант 5. Введение. Теоретическая часть. Значение ликвидности баланса в оценке платежеспособности предприятия. Абсолютные показатели анализа ликвидности баланса. Относительные показатели анализ ликвидности баланса. Практическая часть. Анализ ликвидности баланса. Заключение. Список используемой литературы.

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 107,27 КБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
Оренбургский государственный институт менеджмента, Орск, 2011. - 48с. преп. Романова Т.В. Введение Теоретические аспекты анализа платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия Сущность и методики платежеспособности Сущность и методики финансовой устойчивости Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости ООО «УралПластТара» Анализ основных показаний деятельности предприятия Анализ динамики, состава и структуры актива и пассива бала...

Анализ производства, себестоимости и реализации продукции растениеводства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 150,56 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
Курсовая работа по дисциплине АФХД, для колледжей, 3 курс, специальность 080110 Экономика и бухучет по отраслям. Введение. Задачи курсовой работы. Анализ производства, себестоимости и реализации продукции животноводства. Задачи, цели и источники информации. Методика анализа: показатели, приёмы, выводы. Факторы, влияющие на производство, себестоимость и реализацию продукции. Анализ производства, себестоимости и реализации продукции животноводства...

Анализ результатов хоз деятельности ООО Каустик

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 3,64 МБ
 • добавлен 27 сентября 2015 г.
Дисциплина - Финансовый анализ. ВГТУ, Волгоград/Россия, 2015. - 68 с. Введение. I. Теоретическая часть. Обоснование анализа финансовых результатов деятельности предприятия. 1.1 Анализ производства и реализации продукции. 1.2. Анализ себестоимости продукции. 1.3 Анализ прибыли и рентабельности. 1.4. Анализ финансового состояния предприятия. II. Практическая часть. 2.1.Организационно-правовая и финансово-экономическая характеристика предприятия ОАО...

Анализ финансово-хозяйственной деятельности гостиницы Оксана

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 98,31 КБ
 • добавлен 05 сентября 2012 г.
АТИСО, 2012г., 30стр. Дисциплина - Планирование и анализ в гостинично-туристическом бизнесе Курсовая работа Организационная характеристика гостиницы «Оксана» Оценка организационной структуры управления гостиницы «Оксана» Организационно-экономическая характеристика гостиницы «Оксана» Анализ финансового состояния гостиницы «Оксана»

Анализ финансово-хозяйственной деятельности нефтедобывающего предприятия (ОАО Уральская нефть)

degree
 • формат doc
 • размер 669,13 КБ
 • добавлен 07 ноября 2014 г.
ИжГТУ, Ижевск, 2013 год. Объем записки: 69 стр., 42 рис., 34 табл., 35 библ. наим. Ключевые слова: финансовый анализ, ликвидность, рентабельность, выручка, корреляционный анализ, множественная регрессия, мультиколлинеарность. Работа посвящена анализу финансово-хозяйственной деятельности нефтедобывающего предприятия на примере ОАО «Уральская нефть». Проводится построение математической модели зависимости выручки от макро – и микроэкономических фак...

Анализ финансово-экономической деятельности exxonmobil

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 75,44 КБ
 • добавлен 19 ноября 2010 г.
Введение. Экспресс-Диагностика предприятия. Характеристика предприятия как объекта анализа. Анализ финансово-Экономического состояния предприятия. Оценка имущественного положения и структуры капитала. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. Оценка кредитоспособности и риска банкротства. Анализ экономического роста предприятия. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Заключение. Список литературы. Приложение.

Анализ финансового состояния

degree
 • формат doc
 • размер 91,62 КБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Введение Теоретические и методические аспекты анализа финансовой деятельности предприятия Финансовое состояние предприятия как показатель эффективности его деятельности Информационная база финансового анализа Классификация методов и приёмов финансового анализа Методология расчета финансовых показателей Понятие платежеспособности и методика ее оценки на основе показателя ликвидности Методика анализа финансовой устойчивости предприятия Методика опр...

Анализ финансового состояния и разработка мероприятий по его улучшению ООО Продэкс

degree
 • формат doc
 • размер 161,51 КБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Введение Теоретические основы анализа финансового состояния предприятия Назначение финансового анализа Методы финансового анализа и его информационная база Финансовое состояние предприятия в 2007 – 2009г. г. Краткая характеристика предприятия ООО «Продэкс» Анализ финансовый деятельности ООО «Продэкс» Анализ статей актива баланса Анализ статей пассива баланса Анализ ликвидности Анализ финансовой устойчивости Анализ рентабельности Разра...

Анализ финансового состояния ООО АгроМельСервис

degree
 • формат rtf
 • размер 369,61 КБ
 • добавлен 28 февраля 2012 г.
Где сдавался неизвестно, 2011, 58 стр. Основные вводные положения и цели проведения настоящего Анализа Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности Должника и показатели, используемые для их расчета Анализ коэффициентов, характеризующих платежеспособность Должника Анализ коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Должника Анализ коэффициентов, характеризующих деловую активность Должника Анализ хозяйственной, инвестиционной и фина...

Анализ финансового состояния ООО Бриз

degree
 • формат doc
 • размер 69,53 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
Введение Роль и значение бухгалтерского баланса в управлении предприятием в современных условиях. Бухгалтерский баланс – основная форма в системе отчетности. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении предприятия (организация). Методика составления бухгалтерского баланса. Подготовительные работы к составлению баланса. Строение бухгалтерского баланса и техника его составления. Взаимосвязь его разделов и статей. Правила оценки актива и пассив...

Анализ финансового состояния ООО Неолит

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 112,21 КБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
Защищена -- г. Владивосток, ВГУЭС. Основные элементы: Сущность и значение проведения анализа финансового состояния организации. Экспресс-оценка финансового состояния ООО «Неолит». Оценка финансового состояния на основе анализа динамики. Анализ и оценка имущественного комплекса и капитала на основе применения вертикального и горизонтального анализа. Комплексный анализ финансового состояния ООО «Неолит». Предложения по улучшению финансового сос...

Анализ финансового состояния предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 100,34 КБ
 • добавлен 10 декабря 2010 г.
СГГА, специальность "Экономика и управление на предприятии", 5 курс, 40 страниц, дисциплина "Анализ и диагностика финансово – хозяйственной деятельности предприятия". Роль и значение финансового анализа в рыночной экономике Предмет, содержание и задачи финансового анализа Интегральная оценка экономической динамики хозяйствующего субъекта Анализ структуры и ликвидности баланса Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости Оценка деловой акти...

Анализ финансового состояния предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 38,68 КБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
ВПИ (филиал) ВолгГТУ. 2009 год. 34 страницы, 11 таблиц. Содержание: Введение. Общая характеристика ОАО «Каучук». Анализ финансового состояния ОАО «Каучук». Анализ имущественного состояния предприятия. Анализ ликвидности предприятия. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ эффективности использования оборотных активов. Анализ прибыли от продаж предприятия. Анализ рентабельности собственного капитала предприятия. Анализ рентабельности ак...

Анализ финансового состояния предприятия и оценка его финансовой устойчивости

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 74,63 КБ
 • добавлен 31 декабря 2009 г.
Введение Принципы и последовательность финансового анализа предприятия Понятие финансового анализа. Роль финансового анализа в процессе принятия управленческих решений Методика анализа финансового состояния предприятия Анализ финансового состояния предприятия Предварительный обзор баланса Общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период. Оценка финансовой устойчивости ПКО «Заркомсервис» Анализ уровня и структуры финансовых р...

Анализ финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по улучшению его финансовой устойчивости

degree
 • формат doc
 • размер 671,97 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
95 стр. Введение. Сущность и методика анализа финансового состояния предприятия. Сущность и методика финансового анализа. Структура финансового анализа предприятия. Информационная и методологическая основа финансового анализа. Характеристика факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние предприятия. Анализ экономических результатов производственно-коммерческой деятельности и финансового состояния ООО «Волжский дом рекламы». Краткая характ...

Анализ финансового состояния торговой организации ООО Лайт

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 11.04 МБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
2010 год. 5 курс Финансы и кредит Введение. 1. Теоретические основы анализа финансового состояния фирмы. 1.1. Сущность и значение анализа финансового состояния. 1.2. Методы финансового анализа. 1.3. Этапы проведения анализа финансового состояния предприятия. 2. Анализ и оценка финансового состояния предприятия ООО Лайт. 2.1. Краткая характеристика предприятия, анализ имущества и источников его формирования. 2.2. Анализ ликвидности и платежеспособ...

Анализ финансовой деятельности

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 75,23 КБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
Введение Теоретические аспекты финансового анализа предприятия Финансовый анализ предприятия ОАО«НК «Лукойл» Заключение Список используемой литературы Приложение

Анализ финансовой и расчетной дисциплины

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 89,33 КБ
 • добавлен 27 октября 2015 г.
ВГТУ, Волгоград/Россия, 2015. - 31 с. Вариант 6. Введение. Сущность дебиторской и кредиторской задолженности. Сущность дебиторской задолженности. Сущность кредиторской задолженности. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ финансовой и расчетной дисциплины (дать оценку дебиторской и кредиторской задолженности, рассчитать оборачиваемость задолженности). Заключение. Список используемой литературы.

Анализ финансовой устойчивости

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 75,84 КБ
 • добавлен 02 октября 2015 г.
ВГТУ, Волгоград/Россия, 2015. - 36 с. Вариант 2. 1. Теоретические и методические основы анализа финансовой устойчивости предприятия. 1.1. Понятие, сущность и классификация финансовой устойчивости предприятия. 1.2. Классификация методов и приемов финансового анализа. 1.3. Основные показатели и типы финансовой устойчивости. 2. Анализ финансовой устойчивости (рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости предприятия и дать оценку их изменения в те...

Анализ финансовой устойчивости предприятия

degree
 • формат doc
 • размер 113,06 КБ
 • добавлен 03 августа 2014 г.
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет», 2014. — 92 с. Другие выходные данные не указаны. Магистерская диссертация Введение Теоретические и методические основы анализа финансовой устойчивости предприятия Понятие, сущность и классификация финансовой устойчивости предприятия Классификация методов и приемов финансового анализа Основные показатели и типы финансовой устойчивости Анализ финансовой устойчивости предприятия (на п...

Анализ финансовых результатов деятельности организации

Реферат
 • формат doc
 • размер 58,62 КБ
 • добавлен 06 декабря 2011 г.
Дальневосточный федеральный университет. Уссурийск, 2011. - 24 с. Понятие и сущность анализа финансовых результатов деятельности организации Методика анализа Цели и задачи анализа финансовых результатов Источники информации и последовательность анализа Список литературы

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 64,05 КБ
 • добавлен 18 августа 2010 г.
БНТУ, 2009 год. Факультет технологий управления и гуманитаризации. Кафедра менеджмента. Объём - 42 страницы. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Показатели, отражающие финансовые результаты деятельности предприятия. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых результатов. Анализ состава, структуры и факторов формирования прибыли предприятия. Анализ уровня и динамики рентабельности предприятия. Резервы увел...

Анализ формирования финансовых результатов и разработка мероприятий по повышению прибыльности на примере ООО БАКС

degree
 • формат doc
 • размер 217,34 КБ
 • добавлен 11 февраля 2012 г.
МарГту, г. Йошкар-Ола, 2011, стр.122. дипломной работы "Анализ формирования финансовых результатов и разработка мероприятий по повышению прибыльности на примере Ооо «Бакс». Введение. Теоретические аспекты формирования финансовых результатов организации. Содержание прибыли, ее виды и функции. Система показателей рентабельности промышленного производства. Цель, программа и методика исследования. Общая характеристика ооо «Бакс». Общие сведения об ор...

Анализ эффективности использования оборотного капитала на примере ОАОНефтемаркет

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 91,08 КБ
 • добавлен 31 августа 2012 г.
ЗабГУ, Чита, 2012. - 34 с. Дисциплина - Финансовый анализ Понятие оборотных средств, критерии и показатели эффективности их использования Анализ эффективности использования оборотного капитала предприятия ОАО «Нефтемаркет» Анализ объема и структура оборотного капитала Анализ оборачиваемости оборотного капитала Анализ факторов изменения оборачиваемости оборотного капитала Резервы повышения эффективности использования оборотного капитала предп...

Анализ эффективности использования собственного капитала

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 189,63 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
ДонНТУ (ИПО), 2011. - 62 с. Введение Характеристика предприятия Общая справка о работе Структура капитала и его состояние Анализ эффективности использования капитала Текущий анализ эффективности использования собственного капитала Общий анализ финансовых результатов предприятия и рентабельности собственного капитала Анализ финансовых результатов от основной деятельности работы Анализ финансовых результатов от прочей операционной деятельности Ана...

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов и пути максимизации прибыли на примере предприятия ЗАО Алкоа СМЗ

degree
 • формат doc
 • размер 4,71 МБ
 • добавлен 09 декабря 2014 г.
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия" (Академия ВЭГУ). 2014. 71 с. Введение Теоретические аспекты формирования и использования финансовых ресурсов предприятия Сущность и роль финансовых ресурсов в производственно-хозяйственной деятельности предприятия Формирование и использование финансовых ресурсов Процесс движения финансовых ресурсов и его функц...

Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика

 • формат pdf
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Навч. посіб. / О. Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с. Пропонований посібник за структурою та логікою відповідає типовій програмі дисципліни «Фінансовий аналіз». Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги – аналіз активів та джерел формування капіталу підприємства, умови фінансової стійкості підприємства, дослідження ліквідності, рентабельності т...

Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика

 • формат doc
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 05 марта 2011 г.
Навч. посіб. / О. Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с. ISBN: 978-966-364-848-4 Пропонований посібник за структурою та логікою відповідає типовій програмі дисципліни «Фінансовий аналіз». Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги – аналіз активів та джерел формування капіталу підприємства, умови фінансової стійкості підприємства, дослідження лікві...

Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика

 • формат djvu
 • размер 1,65 МБ
 • добавлен 27 сентября 2012 г.
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с. — ISBN 978-966-364-848-4. Пропонований посібник за структурою та логікою відповідає типовій програмі дисципліни «Фінансовий аналіз». Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги – аналіз активів та джерел формування капіталу підприємства, умови фінансової стійкості підприємства, дослідження ліквідності, ре...

Базарова М.У., Бутуханова Д.Ц. Финансовая устойчивость организации в условиях кризисной экономики: оценка и моделирование параметров ее повышения

 • формат pdf
 • размер 5,26 МБ
 • добавлен 27 марта 2016 г.
Улан–Удэ: Изд-во БГСХА, 2012. — 161 с. — ISBN: N\A В настоящей монографии раскрыты основы оценки финансовой устойчивости коммерческой организации в условиях кризисной экономики. На основе обобщения теоретических подходов к инструментарию оценки финансовой устойчивости предложена методика с использованием формализованных и неформализованных подходов. Проведена постатейная корректировка бухгалтерского баланса с учетом инфляции. Раскрыты способы вос...

Байнарович Н.Н. Внутренний аудит финансового состояния предприятия

 • формат pdf
 • размер 300,04 КБ
 • добавлен 31 июля 2016 г.
Учебное пособие. - Владивосток: ВГУЭС, 2015. - 40 с. Настоящее издание раскрывает методические основы внутреннего аудита как инструмента для оценки финансового состояния предприятий и организаций. Цель учебного пособия - сформировать у студентов знания и навыки осознания значения внутреннего аудита в системе управления хозяйствующими субъектами и принятия управленческих решений. Рассматриваются такие темы, как: "Сущность внутреннего контроля", "О...

Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта

 • формат djvu
 • размер 2.11 МБ
 • добавлен 07 декабря 2010 г.
М. Финансы и статистика, 1998. - 112 с. Рассматриваются сущность, цель, задачи анализа и планирования хозяйствующего субъекта в условиях рынка. Раскрывается содержание приемов анализа и планирования. Излагается методика анализа рентабельности, финансовой устойчивости, кредитоспособности, использования капитала, уровня самофинансирования, инвестиционных решений. Приводится методика составления финансового плана, плана денежных потоков (каш-баланс)...

Билеты - Финансовый анализ

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 1,99 МБ
 • добавлен 01 апреля 2012 г.
Экзамен. Россия, г. Москва, Университет Натальи Нестеровой, 2010-2011, 30 билетов, 28 страниц Основные категории финансового менеджмента. Основные и специальные функции финансового менеджмента. Задачи финансового менеджмента. Основная цель финансового менеджмента. Основные формы финансовой отчетности. Принципы построения финансовой отчетности. Балансовый отчет. Назначение и принципы построения. Основные разделы документа. Отчет о прибылях и убытк...

Билеты и ответы на вопросы по Финансовому анализу

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 764,76 КБ
 • добавлен 06 сентября 2011 г.
Содержание: Предмет и содержание финансового анализа. Под предметом экономического анализа Метод, приемы и технические средства анализа. Организация и источники финансового анализа. Последовательность проведения финансового анализа. Анализ производства продукции. Валовая продукцияТоварная продукция Объем реализации продукции Ассортимент (номенклатура) Структура продукции (состав) Оценка выполнения плана по ассортименту продукции Качество продукци...

Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ

 • формат djvu
 • размер 5,46 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Питер, 2005. - 432 с.: ил. - (Серия "Академия финансов") В книге раскрываются различные аспекты комплексного финансового анализа и оценки деятельности предприятия. Предлагается механизм оценки финансового состояния фирмы по данным бухгалтерской отчетности. Подробно освещается методика анализа с помощью показателей финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности баланса хозяйствующего субъекта. Рассматриваются новые направления изу...

Бочаров В.В. Финансовый анализ

 • формат pdf
 • размер 1,75 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. —240 с.: ил. — ISBN 978-5-469-01726-4. В учебном пособии раскрываются различные аспекты финансового анализа деятельности предприятий. Дается методика оценки финансового состояния фирмы по данным бухгалтерской отчетности, подробно рассматриваются показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности хозяйствующего субъекта. Большое внимание уделяется критериям выбора и определению эффективности инвестиц...

Бочаров В.В. Финансовый анализ

 • формат djvu
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Краткий курс. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. —240 с.: ил. ISBN 978-5-469-01726-4 В учебном пособии раскрываются различные аспекты финансового анализа деятельности предприятий. Дается методика оценки финансового состояния фирмы по данным бухгалтерской отчетности, подробно рассматриваются показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности хозяйствующего субъекта. Большое внимание уделяется критериям выбора и определению эффективнос...

Бочаров В.В. Финансовый анализ

 • формат fb2
 • размер 1,41 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Питер, 2001. — 240 с. — ISBN: 5-318-00155-6 В учебном пособии раскрываются различные аспекты финансового анализа деятельности предприятий. Дается методика оценки финансового состояния фирмы по данным бухгалтерской отчетности, подробно рассматриваются показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности хозяйствующего субъекта. Большое внимание уделяется критериям выбора и определению эффективности инвестиционных проектов. Пр...

Відповіді на питання екзамену з дисципліни Фінансовий аналіз

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 325,31 КБ
 • добавлен 07 января 2015 г.
КНТЕУ, Київ, 2014, 32 сторінки, 18 питань. Відповіді на питання екзамену з дисципліни "Фінансовий аналіз": Методика аналізу фінансових результатів підприємства Методика факторного аналізу чистого прибутку підприємства Методика аналізу рентабельності підприємства Методика аналізу активів підприємства Методика аналізу необоротних активів підприємства Методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Методика аналізу зобов’язан...

Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ

 • формат image, pdf
 • размер 22,36 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: «КноРус», 2006. — 544 с. — ISBN 5-85971-241-3. При подготовке настоящего издания авторами были проанализированы и использованы теоретические разработки российских и зарубежных ученых в области теории финансового анализа, эффективного бизнеса. Главная цель учебника - помочь студентам и специалистам, имеющим отношение к организации и управлению бизнесом, дать обзор приемов, методов и методик, которые могут быть использованы при проведении анали...

Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ

 • формат djvu
 • размер 11,19 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
4-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2010. – 880 с. ISBN 978-5-406-00116-5 При подготовке настоящего издания авторами были проанализированы и использованы теоретические разработки российских и зарубежных ученых в области теории финансового анализа, эффективного бизнеса. Главная цель учебника - помочь студентам и специалистам, имеющим отношение к организации и управлению бизнесом, дать обзор приемов, методов и методик, которые могут быть исполь...

Гізатулліна О.М. Лекції з фінансового аналізу

 • формат doc
 • размер 229,20 КБ
 • добавлен 30 марта 2010 г.
Сущность финансового анализа и его роль в современных. Предмет и метод финансового анализа. Информационная база финансового анализа. Анализ финансовой устойчивости. Анализ платежеспособности и ликвидности. Анализ прибыльности субъектов хозяйствования. Анализ показателей деловой активности. Анализ денежных потоков. Анализ финансового состояния неплатежеспособных предприятий. Леверидж как характеристика экономического потенциал. Стратегический анал...

Галицкий В.И. Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций

 • формат doc
 • размер 20,92 КБ
 • добавлен 14 февраля 2011 г.
Содержание Введение Основные принципы проведения анализа финансово- хозяйственной деятельности организаций Анализ имущества организаций и источников его формирования Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации Анализ финансовых результатов организаций, эффективности использования активов и источников их формирования Оценка финансового состояния организаций 20 стр.

Глазунов М.И. Оценка финансовой устойчивости коммерческой организации на основе данных бухгалтерского баланса

 • формат doc
 • размер 131.5 КБ
 • добавлен 04 мая 2010 г.
Экономический анализ: теория и практика, 2009, N 21 Статья. М. И. Глазунов, аспирант кафедры бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Статья посвящена оценке финансовой устойчивости коммерческой организации. В статье дано определение финансовой устойчивости организации. Для оценки финансовой устойчивости рекомендовано использовать следующие относительные показатели: коэфф...

Горбаток З.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

 • формат doc
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
Учебное методическое пособие. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2003. - 61 с. Обзор ключевых понятий и категорий Методические указания к решению контрольной работы Задание к контрольной работе Анализ выпуска продукции Анализ влияния качества продукции на изменение объема продукции Анализ ритмичности выпуска продукции Определение влияния степени использования рабочего времени на изменение объема производства Ан...

Гордієнко П.Л., Дідковська Л.Г., Яшкіна Н.В. Стратегічний аналіз

 • формат pdf
 • размер 10,97 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Алерта, 2008. — 478 с. Курс Стратегічний аналіз підготовлений для вивчення за магістерськими програмами з економічних спеціальностей. В умовах розвитку в Україні ринкових відносин на фоні глобалізації світової економіки та переходу суспільства до доби інформаційного суспільства узагальнення досвіду стратегічного аналізу стає вкрай актуальним. Програма даної дисципліни враховує постійне оновл...

Горелик О.М., Филиппова О.А. Финансовый анализ с использованием ЭВМ

 • формат pdf
 • размер 2,75 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: КНОРУС, 2007. - 272с. ISBN 978-5-85971-554-1 В пособии рассмотрены различные методики финансового анализа, необходимого для принятия стратегических и тактических управленческих решений. Дается подробный сравнительный анализ требований к отчетности, предъявляемых МСФО и ПБУ. Большое внимание уделено методам изучения имущественного состояния организации, что особенно важно для прогнозирования результатов ее деятельности. Достоинством данного по...

Горелик О.М., Филиппова О.А. Финансовый анализ с использованием ЭВМ

 • формат djvu
 • размер 2,85 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебное пособие для ВУЗов. - М.: КноРус, 2007. - 272 с. ISBN: 978-5-85971-554-1 В пособии рассмотрены различные методики финансового анализа, необходимого для принятия стратегических и тактических управленческих решений.Дается подробный сравнительный анализ требований к отчетности, предъявляемых МСФО и ПБУ. Большое внимание уделено методам изучения имущественного состояния организации, что особенно важно для прогнозирования результатов ее деятель...

Грабовый К.П. и др. (сост.) Учебно-методическое пособие по дисциплине Финансы и кредит в недвижимости

 • формат pdf
 • размер 6,32 МБ
 • добавлен 03 мая 2012 г.
Учебно-методическое пособие/Грабовый К.П., Иванова Н.В., Куракова О.А. и др. - Москва, МГСУ, 2008. - 49 с. В учебном пособии излагаются теоретические основый финансового анализа, даны примеры выполнения расчетов, которые помогут студентам приобрести и развить навыки практического решения таких задач, как выявление проблем управления производственно-коммерческой деятельностью, оценка деятельности руководства предприятия и др. Для студентов специа...

Грачева М.Е. Анализ денежных потоков

 • формат pdf
 • размер 1.23 МБ
 • добавлен 07 июля 2011 г.
Учебно-методический комплекс. - Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004. - 111с. Задачи и содержание анализа денежных потоков Информационная база анализа денежных потоков. Содержание Отчета о движении денежных средств Международные подходы к анализу денежных потоков Взаимосвязь анализа денежных потоков с другими направлениями финансового анализа. Анализ денежных потоков на основе коэффициентного метода Оперативный и перспективный (прогн...

Гребельный В.И. Методические указания к анализу финансового состояния предприятия

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.39 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
Анализ прибыли и рентабельности производства (доходной работы предприятия). Анализ и оценка эффективности использования активов предприятия. Анализ состояния рабочего капитала. Анализ состояния использования источников средств предприятия. Анализ платежеспособности предприятия. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия. Анализ деловой активности предприятия. Диагностика вероятности банкротства предприятия.

Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз

 • формат pdf
 • размер 6,63 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Юрайт, 2011. — 463 с. — ISBN 9785969211407, 9785991611879. Тема учебника находится на стыке двух дисциплин: «Финансовый менеджмент» и «Анализ финансовой отчетности». Такое сочетание позволяет менеджерам всех уровней сформировать базовые навыки экономического чтения финансовых отчетов с целью обоснования краткосрочных управленческих решений в рыночной среде.

Гурко В.Б. Анализ финансового состояния организации (пособие)

 • формат doc
 • размер 117,98 КБ
 • добавлен 24 апреля 2012 г.
ООО "ЮрСпектр", 2011. - 53 с. Пособие подготовлено кандидатом экономических наук, доцентом Гурко В.Б. с использованием правовых актов по состоянию на 1 июня 2011 г. В пособии рассмотрены современные методики анализа финансовой устойчивости как инструмента оценки и регулирования финансовой состоятельности организации, а так же представлены критерии и оценка платежеспособности организации с использованием традиционных и современных методик финансов...

Дипломная работа - Анализ платежеспособности и финансовой устойивости предприятия

degree
 • формат doc
 • размер 151.23 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Теоретические основы анализа платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Содержание, значение и задачи анализа платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Основные методы повышения платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Анализ показателей платежеспособности и финансовой устойчивости ООО НПО «Космос». Краткая характеристика деятельности ООО НПО «Космос». Анализ финансовой устойчивости предприятия. Стр...

Дроздов О.А., Уварова Л.Ф. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия туристской индустрии

 • формат pdf
 • размер 4,86 МБ
 • добавлен 29 апреля 2014 г.
СПб.: ЧОУ ВПО «БГИ», 2010. — 288 с. В монографии исследованы современные способы и приемы анализа финансовых результатов деятельности предприятия туристской индустрии, уточнена система показателей этих результатов. Сформирована система количественных показателей качества показателей финансовых результатов деятельности предприятия туристской индустрии. Обоснованы, разработаны и в основных элементах апробированы комплексные методики анализа абсолют...

Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика

 • формат djvu
 • размер 4.81 МБ
 • добавлен 04 декабря 2009 г.
Учеб. пособие. — СПб.: Бизнес-пресса, 2005. — 304 с. Учебное пособие состоит из семи разделов, которые включают общие теоретические вопросы, методику анализа финансового состояния и оценку финансовых результатов деятельности предприятия, маржинальный анализ, методы прогнозирования возможного банкротства, рейтинговой оценки деятельности предприятий. Рассматриваются примеры расчета и сравнительного анализа кредитных ресурсов. Показан механизм приме...

Дягель О.Ю. Методы диагностики вероятности банкротства предприятий

 • формат doc
 • размер 79,51 КБ
 • добавлен 24 сентября 2010 г.
Красноярск: РИО КГПУ, 1999. – 80с. Рекомендовано к изданию УМО по специальности 06.05 «Бухгалтерский учет и аудит» при Финансовой академии при Правительстве РФ.

Езерская О. О чем молчит денежный поток

 • формат pdf
 • размер 325,51 КБ
 • добавлен 25 июля 2011 г.
// Анализ и учет на предприятии. - Алматы, 2005, № 3. - С.28-36. Многие менеджеры игнорируют отчет о движении денежных средств и уделяют внимание более удобным для зрительного восприятия отчетам - балансу и отчету о прибылях и убытках. Но именно анализируя отчет о движении денежных средств компании, можно ответить на риторический вопрос, почему прибыль у компании есть, а денег – нет. О подходах к анализу информации отчета о движении денежных сред...

Ендовицкий Д.А., Щербаков М.В. Диагностический анализ финансовой несостоятельности организаций

 • формат djvu
 • размер 5,08 МБ
 • добавлен 20 января 2012 г.
Учеб. пособие /под ред. проф. Д. А. Ендовицкого. — М.: Экономистъ, 2007. — 287 с. ISBN 5-98118-189-3 В учебном пособии рассматриваются теоретические и прикладные проблемы диагностики финансовой несостоятельности коммерческой организации.С использованием инструментария диагностического анализа в книге раскрывается методика предварительного и комплексного анализа финансовой несостоятельности. Все положения методики прошли апробацию на российских пр...

Ермолович Л.Л. Анализ финансового состояния организации

 • формат doc
 • размер 1.62 МБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Мн.: БГЭУ, 2009 г. - 111 с. Содержание: Объекты, задачи анализа и источники информации Практика анализа финансового состояния предприятия в соответствии с инструкцией по анализу и контролю за финансовым состоя-нием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности, утвержденной постановлением Министерства Финансов Республики Беларусь, Министерства Экономики Республики Беларусь, Министерства Статистики и анализа Республики Беларусь...

Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений

 • формат djvu
 • размер 4,44 МБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Издательство «Омега-Л», 2009. - 350 с. В учебнике рассматривается методика финансового анализа, позволяющая решать актуальные прикладные задачи оценки финансового состояния и эффективности бизнеса; показаны современные инструменты финансового анализа, раскрыты их возможности и ограничения; даны характеристика основных финансово-аналитических терминов и показателей, а также методика их расчета и методика анализа платежеспособности, ориентированная...

Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений

 • формат pdf
 • размер 1,14 МБ
 • добавлен 22 января 2013 г.
Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Омега-Л», 2010. – 351 с. В учебнике рассматривается методика финансового анализа, позволяющая решать актуальные прикладные задачи оценки финансового состояния и эффективности бизнеса; показаны современные инструменты финансового анализа, раскрыты их возможности и ограничения; даны характеристика основных финансово-аналитических терминов и показателей, а также методика их расчета и методика ан...

Зайцев М.Б. Экономико-математическая модель платежеспособности страховой компании

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 329,64 КБ
 • добавлен 16 сентября 2010 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Санкт-Петербург 2002. Общая подхода, предложенного в работе, состоит в том, чтобы, используя достижения разработчиков систем оценки платежеспособности и современные исследования в данной области, представить модель функционирования страховой компании как сложную систему взаимодействия стохастических финансовых потоков.

Запольская С. Финансовый анализ - это просто

 • формат doc, exe, txt
 • размер 6,74 МБ
 • добавлен 24 сентября 2011 г.
Электронный учебник. 2010. - 84с. Данная книга дает ответы на главные практические вопросы финансового анализа. Вы сможете управлять финансами Вашего бизнеса, не будучи специалистом в области финансового анализа. В дополнение к книге приложена программа "Финансовый анализ - ФинЭкАнализ для анализа финансового состояния предприятия" (FinecInstall.exe - инсталляционная версия программы Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 2010). Программа ФинЭкАнализ 20...

Запольская С. Финансовый анализ это просто

 • формат pdf
 • размер 603.86 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
Электронный учебник. 2010. - 57с. Данная книга дает ответы на главные практические вопросы финансового анализа. Вы сможете управлять финансами Вашего бизнеса, не будучи специалистом в области финансового анализа. Можно сравнить финансовый анализ с хрустальным шаром, заглянув в который, каждый увидит что-то свое. В огромном перечне показателей и методов анализа не специалисту легко заблудиться. Однако все становится проще, если взглянуть на мотив...

Зоріна О.А. Основні показники аналізу фінансового стану акціонерних товариств

 • формат pdf
 • размер 357,70 КБ
 • добавлен 02 февраля 2014 г.
Стаття // Вісник ЖДТУ. — 2010. — № 4 (54). — С. 82-88. Освітлені найбільш поширені і значущі показники аналізу фінансового стану, що є доцільними саме в умовах корпоративної форми власності. Розглянуто порядок розрахунку: Показники оцінки аналітичного балансу (коефіцієнт зміни валюти балансу, коефіцієнт зміни виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), коефіцієнт зміни прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), коефіцієнт з...

Инструменты определения финансовой устойчивости и управления капиталом акционерного общества

degree
 • формат doc
 • размер 160,51 КБ
 • добавлен 09 декабря 2011 г.
На примере ЗАО «Приазовье». - Краснодар, 2010. - 85с. Введение Теоретические основы управления финансовой устойчивостью и капиталом акционерного общества Сущность и классификация финансовой устойчивости акционерного общества Методика анализа финансовой устойчивости Инструменты управления капиталом акционерного общества Организация финансового контроллинга в акционерном обществе Анализ финансовой устойчивости ЗАО «Приазовье» за 2007-2009 гг Органи...

Исследование финансовых результатов деятельности строительной организации (на примере ООО Викон)

degree
 • формат doc, image
 • размер 4,18 МБ
 • добавлен 22 июня 2014 г.
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»2012 год СОДЕРЖАНИЕ Задание на дипломное проектирование Реферат Abstract Введение Основы анализа финансового состояния Значение, задачи и основные источники анализа финансового состояния Методы анализа финансового состояния предприятия Методика анализа финансового состояния предприятия Анализ и оценка состава и динамика имущества источников его формирования Анали...

Казакова Н.А. Финансовый анализ: учебник и практикум

 • формат pdf
 • размер 159,48 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Издательство Юрайт, 2015. — 539 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс. ISBN 978-5-9916-3671-1 В учебнике систематизированы известные и предложены новые подходы к интерпретации и содержанию финансового анализа как важнейшей креативной функции управления, как информационной компоненте системы контроллинга и диагностики бизнеса. Финансовый анализ обеспечивает отбор и консолидацию информации из различных источников для принятия менеджментом обо...

Казакова Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса

 • формат djvu
 • размер 3,73 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебно-практическое пособие - М.: Дело и Сервис, 2011 Предлагаемое учебно-практическое пособие представляет собой попытку систематизации и обобщения современных теоретических знаний и практических наработок в области экономического анализа для целей оценки бизнеса и управления инвестициями. Книга подготовлена на основе лекций, читаемых на курсах повышения квалификации "Оценка стоимости бизнеса". Для студентов, аспирантов и научных и практических...

Кайгородцев А.А. Финансовый анализ деятельности предприятия

 • формат pdf
 • размер 67,02 МБ
 • добавлен 04 июня 2015 г.
Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ им. С. Аманжолова, 2004. — 136 с. — ISBN 9965-687-97-8. Учебное пособие по вопросам финансового анализа деятельности предприятия включает четыре теоретических раздела: «Методика анализа финансовых результатов», «Анализ финансового состояния предприятия» и «Финансовое прогнозирование». В пятом разделе приведены задачи по анализу финансовых результатов и финансового состояния предприятия. Учебное пособие предназн...

Кальницкая И.В. Моделирование финансового состояния и его роль в управлении предприятием

 • формат doc
 • размер 21,79 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
// Экономический анализ: теория и практика", N 21, ноябрь 2008 г. – 19 с. Содержание Влияние показателей бухгалтерской финансовой отчетности на деловую активность предприятия Модели взаимосвязи отдельных показателей бухгалтерской отчетности Изменение показателей финансового состояния предприятия за счет изменения величины денежных средств Изменение показателей финансового состояния за счет изменения величины краткосрочной дебиторской задолженност...

Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью MS Excel

 • формат pdf
 • размер 69,57 МБ
 • добавлен 21 февраля 2012 г.
2-ое издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2008. - 464 с. Освещаются вопросы финансового анализа, контроля, планирования и принятия инвестиционных решений, а также типичные ситуации. Рассматриваются способы решения проблем с использованием в качестве основного инструмента табличный процессор MS Excel.

Квалификационная работа по финансовому анализу

degree
 • формат doc
 • размер 142,45 КБ
 • добавлен 03 января 2010 г.
Анализ финансовых результатов. Анализ состава и динамики финансовых результатов. Анализ прибыли от продаж. Факторный анализ прибыли по методу маржинального дохода. Эффект производственного левериджа. Показатели рентабельности. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности. Анализ финансового состояния. Общая оценка динамики и финансовой структуры баланса. Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости. Анализ ликвидности баланс...

Кварандзия А.А. Финансовый анализ деятельности страховщика

 • формат doc
 • размер 65,13 КБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
// Налогообложение, учет и отчетность в страховой компании, N 4-5, июль-октябрь 2008 г. – 48 с. Содержание Введение Цели финансового анализа Методика внешнего финансового анализа деятельности страховщика Правовые основы регулирования финансового состояния страховщика Порядок рассмотрения отчетности и применение санкций по результатам финансового анализа Анализ платежеспособности и размещения собственных средств страховщика Исходные данные для рас...

Кельчевская Н.Р., Прохорова Н.Б., Павлова М.В. Проведение финансового анализа государственного образовательного учреждения

 • формат pdf
 • размер 6,00 МБ
 • добавлен 06 мая 2016 г.
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. — 127 с. — ISBN 5-321-00127-8 Рыночные механизмы не оставили без влияния систему высшего образования. Деятельность государственного вуза претерпела существенные изменения, а именно высшее учебное заведение представляет сегодня собой аналогичный производственному предприятию субъект, способный предложить «продукцию » собственного производства и при эффективной ее реализации получить прибыль. Это, в свою очередь, помог...

Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности

 • формат djvu
 • размер 6,05 МБ
 • добавлен 30 апреля 2012 г.
Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. — М: Финансы и статистика, 1998. — 512 с.: ил. Книга содержит описание основных категорий и методов финансового анализа в условиях рыночной экономики. В ней изложены принципы анализа в условиях инфляции, методы прогнозирования возможного банкротства предприятия, рассмотрены содержание и порядок использования традиционных и новых финансовых инструментов Во 2-е издание включены вопросы посвященные способам...

Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры

 • формат djvu
 • размер 10,06 МБ
 • добавлен 01 декабря 2012 г.
М.: Финансы и статистика, 2002. — 560 с. Книга содержит описание логики, методов и процедур анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. приведены методы анализа, выполняемые в повторяющемся режиме и в нетиповых ситуациях. охарактеризованы содержание и аналитические возможности отчетности с учетом нового Плана счетов, положений по бухгалтерскому учету и рекомендаций международных стандартов финансовой от...

Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности

 • формат pdf
 • размер 12,32 МБ
 • добавлен 19 декабря 2012 г.
2-е издание. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с. Книга содержит описание основных категорий и методов финансового анализа в условиях рыночной экономики. В ней изложены принципы анализа в условиях инфляции, методы прогнозирования возможного банкротства предприятия, рассмотрены содержание и порядок использования традиционных и новых финансовых инструментов. Во 2-е издание включены вопросы, посвященные способам начисления процентов, оценке до...

Кован С.Е., Кочетков Е.П. Финансовая устойчивость предприятия и ее оценка для предупреждения банкротства

 • формат doc
 • размер 21.47 КБ
 • добавлен 04 мая 2010 г.
Экономический анализ: теория и практика, 2009, N 15 Статья. С. Е. Кован, к. т. н., доцент, Финансовая академия при Правительстве РФ. Е. П. Кочетков, студент, Финансовая академия при Правительстве РФ. Финансовая устойчивость - понятие, для которого нет точного определения, в то же время - это итоговый показатель, который характеризует финансовое состояние хозяйствующего субъекта в целом, поэтому о важности управления финансовой устойчивостью дл...

Козлова Ю.В. Анализ финансовой устойчивости организации

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 19,18 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Диссертация на соискание уч. степени канд. экон. наук. — Йошкар-Ола, Марийский гос. технич. университет, 2006. – 179 с. Специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика Введение Финансовая устойчивость как индикатор экономического потенциала организации Содержание финансовой устойчивости организации как объекта экономического анализа Логика и значение анализа общедоступной бухгалтерской (финансовой) отчетности для оценки экономического по...

Кольцова И.В., Рябых Д.А. Практика финансовой диагностики и оценки проектов

 • формат pdf
 • размер 21,92 МБ
 • добавлен 24 февраля 2016 г.
Москва: Вильямс, 2007. — 416 с. В книге подробно рассмотрены методы финансовой диагностики и анализа эффективности инвестиционных проектов. Основная задача данной книги - дополнить известные методические подходы к проведению финансового и инвестиционного анализа важными практическими комментариями и примерами, которые обычно остаются за рамками рассмотрения в классических источниках, но имеют принципиальное значение для качественного финансового...

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства (на прикладі ВАТ Хустхліб)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 59,33 КБ
 • добавлен 19 апреля 2011 г.
Вступ Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства Аналіз фінансового стану та оцінка діяльності ВАТ «Хустхліб» Техніко-економічна характеристика ВАТ «Хустхліб Оцінка рентабельності Оцінка фінансової стійкості Аналіз майнового стану Аналіз ліквідності балансу Напрямки покращення фінансового стану ВАТ «Хустхліб» Висновки Використана література Додатки

Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства на матеріалах ВСК ім. Ватутіна

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 30 сентября 2012 г.
ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2011 р., 93 стр Дисципліна - Фінансовий аналіз Курсова робота Вступ Характеристика, аналіз активів та пасивів ВСК ім. Ватутіна Характеристика діяльності підприємства Аналіз динаміки структури майна підприємства Аналіз і оцінка власного капіталу підприємства Аналіз і оцінка позикового капіталу Аналіз фінансових показників ВСК ім. Ватутіна Аналіз та визначення типу фінансової стійкості Аналіз ліквідності та платоспроможно...

Контрольная работа по финансовому анализу

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 95,66 КБ
 • добавлен 15 марта 2012 г.
РАГС, Владимир, 2012. - 31с. Вариант 2 Предприятие ЗАО "Марка" Задание 1. Произвести расчет показателей динамики баланса, показателей структуры и структурной динамики баланса за 3 года. Построить аналитический баланс и оценить имущественное положение предприятия. Задание 2. Определить тип финансовой устойчивости предприятия на начало и конец периода. Рассчитать величину показателей финансовой устойчивости и сравнить с нормативами. Задание 3. Прои...

Контрольная работа по финансовому анализу

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 27,77 КБ
 • добавлен 01 апреля 2012 г.
Пермский государственный технический университет, 2010. - 17с. Задание 1 Произвести расчет показателей динамики баланса, показателей структуры и структурной динамики баланса Задание 2 Определить тип финансовой устойчивости предприятия на начало и конец периода. Рассчитать величину показателей финансовой устойчивости Задание 3 Произвести анализ показателей ликвидности и платежеспособности. Рассчитать коэффициенты восстановления или утери платеж...

Копышева Т.В. (сост.) Финансовый анализ

Практикум
 • формат doc
 • размер 52,76 КБ
 • добавлен 30 ноября 2016 г.
Методические указания. — Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2002. — 34 с. В методических указаниях приведен перечень вопросов, необходимых для выполнения курсовой работы «Анализ финансового состояния предприятия»: указания к ее выполнению, основные требования к содержанию, а также задание к курсовой работе. Введение. Методические указания по выполнению курсовой работы. Содержание курсовой работы. Введение. Теоретическая часть. Аналитическая часть. Список ис...

Косова Т.Д., Сіменко І. В. Фінансовий аналіз. Тексти лекцій

 • формат doc
 • размер 220,07 КБ
 • добавлен 29 декабря 2010 г.
Косова Т. Д., Сіменко І. В. Донецьк - 2008 Значення й основи фінансового аналізу Фінансова звітність як інформаційне Забезпечення фінансового аналізу Аналіз грошових потоків підприємства Аналіз фінансового стану підприємства Аналіз капіталу підприємства Аналіз оборотного капіталу підприємства Аналіз фінансових результатів Діяльності підприємств торгівлі Аналіз інвестиційної діяльності Підприємства Виробничо-фінансовий леверидж Аналіз...

КП Анализ ликвидности баланса

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 60,17 КБ
 • добавлен 09 октября 2015 г.
ВГТУ, Волгоград/Россия, 2015. - 33 с. вариант 3. Введение. Понятие ликвидности баланса и методика ее анализа. Понятие и виды ликвидности. Значение ликвидности баланса в оценке платежеспособности. Анализ ликвидности баланса на основе абсолютных показателей. Анализ ликвидности баланса на основе относительных показателей. Анализ ликвидности баланса (дать оценку ликвидности баланса по группам средств и с помощью коэффициентов ликвидности). Заключение...

Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз

 • формат pdf
 • размер 10,34 МБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с Підручник є базовим курсом дисципліни, що динамічно розвивається, присвячений опису логіки і принципів управління фінансами підприємств. У ньому викладено концептуальні основи цього розділу науки з використанням зарубіжного досвіду і вітчизняної практики. Детально розглянуто принципи фінансового аналізу і фінансового планування, моделі оцінки фінансових активів і пасивів, критерії аналізу і...

Крылов С.И. Методика анализа финансовой устойчивости коммерческой организации

 • формат doc
 • размер 11.99 КБ
 • добавлен 04 мая 2010 г.
Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет, 2009, N 11. Статья. С. И. Крылов, д. э. н., профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Уральского государственного технического университета - УПИ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина Анализ собственного и заемного капитала, собственного оборотного капитала. Определение типа финансовой устойчивости. Основные финансовые коэффициенты оценки финансовой устойчивости.

Крылов С.И. Финансовый анализ

 • формат pdf
 • размер 5,51 МБ
 • добавлен 29 сентября 2016 г.
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. — 160 с. — ISBN 978-5-7996-1614-4 Данное издание ставит целью ознакомить читателя с подходом к проведению финансового анализа, обобщающему как отечественный, так, в определенной степени, и зарубежный опыт. Эта книга предназначена прежде всего для студентов вузов, обучающихся в магистратуре по направлению подготовки «Финансы и кредит». Кроме того, она может быть полезна и практическим работникам: бухгалтерам...

Крылов Э.И., Власова В.М. Анализ финансовых результатов предприятия

 • формат pdf
 • размер 880.14 КБ
 • добавлен 01 сентября 2009 г.
2006. – 256 с. В учебном пособии предлагается исследование проблем проведения анализа финансовых результатов предприятия. Авторы рассматривают экономическое содержание финансовых результатов деятельности предприятия, формируют информационную базу анализа, анализируют прибыль предприятия, рентабельность, осуществляют маржинальный анализ прибыли, увязывают российскую отчетность предприятий с требованиями международных стандартов учета и финансовой...

Крылов Э.И., Власова В.М., Оводенко А.А. Анализ рентабельности и себестоимости продукции

 • формат pdf
 • размер 956,57 КБ
 • добавлен 08 декабря 2009 г.
Учебное пособие. — СПб.: СПбГУАП, 2004. — 380 с. Фрагмент: сс. 1-180 В учебном пособии предлагается исследование проблем анализа себестоимости и рентабельности продукции. Рассмотрены основные задачи анализа, информационная база, показатели и факторы, влияющие на изменение себестоимости и рентабельности продукции с конкретными примерами расчетов.

Курсовая работа - Анализ финансовых результатов ОАО АВТОСИЛА

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 1.3 МБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
СПб.: СПбГУВК, 2011. - 63с. Введение Теоретические аспекты формирования и распределения прибыли предприятия Сущность и экономическое содержание прибыли Механизм формирования прибыли предприятия Политика распределения прибыли Анализ финансовых результатов деятельности ОАО «Автосила» Краткая характеристика ОАО «Автосила Факторный анализ прибыли и рентабельности Анализ конечных финансовых результатов в системе директ-костинг Пути максимизации приб...

Курсовая работа - Исследование финансового состояния предприятия для выявления угроз ОАО Курское АТП-1

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 301 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
ВУЗ - СИПЭУ, менеджмент, 2006 г., теория организации, 46 стр. Содержание Введение Диагностика вероятности банкротства субъекта хозяйствования Понятие, виды и причины банкротства предприятий. Этапы диагностики банкротства Основные методы диагностики, положительные стороны и недостатки Анализ финансового состояния и диагностика вероятности банкротства ОАО «Курское АТП-1» Краткая экономическая характеристика ОАО «Курское АТП-1» Оценка финансового...

Курсовая работа по анализу финансового состояния предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 372,42 КБ
 • добавлен 29 декабря 2009 г.
Теоретические основы анализа финансового состояния предприятия. Сущность и значение анализа финансового состояния. Методы финансового анализа. Этапы проведения анализа финансового состояния предприятия. Анализ и оценка финансового состояния ООО «Текс». Краткая характеристика предприятия, анализ имущества и источников его формирования. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности предпр...

Лабораторні роботи - Фінансовий аналіз

Лабораторная
 • формат xls
 • размер 51,08 КБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
8 Лабораторних робіт з можливістю підставити дані і коефіцієнти розраховуються автоматично. Файл містить наступні лабораторні: Горизонтальний і вертикальний та порівняльний аналіз балансу, Аналіз майнового стану підприємства, Аналіз ліквідності активів та платоспроможності підприємства, Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності, Аналіз показників фінансової стійкості підприємства, Методи вимірювання показників рентбельності, Аналіз вла...

Лабораторная работа по анализу финансового состояния

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 92,06 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
2010 г., 44 стр. Анализ рентабельности деятельности предприятия и оценка доходности капитала ООО Чишмы Агро-Инвест. Факторный анализ показателей рентабельности продукции предприятия. Система показателей рентабельности собственного и заемного капитала и ее факторный анализ. Леверидж (финансовый рыча); эффект финансового рычага. Выводы и предложения по оценке и улучшению доходности капитала и рентабельности от основной деятельности предприятия....

Лафуенте Х.А.М. Финансовый анализ в условиях неопределенности

 • формат djvu
 • размер 2,42 МБ
 • добавлен 19 августа 2010 г.
Мн.: Тэхналогія, 1998. — 150 с. Предложены новые модели и методы анализа и прогноза финансового положения предприятия на основе экспертных данных, в виде доверительных интервалов, доверительных троек и нечетких треугольных чисел. Возможности этих методов проиллюстрированы на примерах построения прогнозной отчетности, анализа изменений оборотного фонда для оценки долгосрочной платежеспособности, анализа потоков свободных денежных средств, расчета...

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств

 • формат doc
 • размер 2,62 МБ
 • добавлен 10 августа 2012 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. Висвітлюється питання фінансового аналізу сільськогосподарських підприємств: теоретичні основи фінансового аналізу (сутність, історія, роль у сучасних умовах господарювання, предмет, завдання, види, методи та спеціальні прийоми); загальна оцінка фінансового стану за даними балансу; та аналіз фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності; аналіз грошових коштів фінансових результатів, показників ефективно...

Лекция - Финансовый анализ предприятия

Статья
 • формат doc
 • размер 237.5 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности. Определение характера финансовой устойчивости организации. Общая оценка деловой активности организации. Экономическая эффективность деятельности организации. Диагностика финансового кризиса предприятия.

Лещева М.Г. Анализ финансового состояния

 • формат pdf
 • размер 570,39 КБ
 • добавлен 28 декабря 2013 г.
Учебно-методическое пособие. — Ставрополь.: Изд-во СтГАУ, 2011. — 36 с. Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями учебного плана по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», профиль «Аудит и контроль бизнеса» Содержание: Теоретико-методологические и организационно-методические основы анализа финансовой отчетности Анализ бухгалтерского баланса Анализ финансовой устойчивости Анализ и оценка деловой активности Анализ финансовых р...

Литвин Б.М., Стельмах М.В. Фінансовий аналіз

 • формат djvu
 • размер 2,53 МБ
 • добавлен 05 декабря 2011 г.
Киев: «Хай Тек Прес», 2008 г. — 336 стр. — ISBN: 978-966-2143-11-9 У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади фінансового аналізу, порядок формування фінансових результатів, методику факторного аналізу прибутку, рентабельності, складу і джерел формування майна підприємства. Висвітлено методику аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання на основі розрахунку показників фінансової стійкості, платоспроможності, а також ліквідності бал...

Литвин З.Б. Функціонально-вартісний аналіз

 • формат doc
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Тернопіль, 2007 Навчальний посібник присвячено теоретичним, методичним і практичним аспектам функціонально-вартісного аналізу. Висвітлено особливості методу ФВА, принципи та методичні прийоми. Проаналізовано витрати на реалізацію функцій, дано загальну характеристику евристичних методів та методику їх використання. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а тако...

Литвин Н.Д. Основы финансового функционально-стоимостного анализа

 • формат doc
 • размер 694,38 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Учебное пособие. - Владивосток, 2007. - 175с. Введение Методология функционально-стоимостного подхода Функционально-стоимостный анализ как инструмент управления экономической деятельностью организации Сущность, значение и содержание функционально-стоимостного анализа и практика его применения Функционально-стоимостный подход и его применение в управлении Функционально-стоимостный анализ в системе управления организацией Современные методиче...

Ломакин Н.И., Гаврилова О.А. Анализ управления финансами (курс лекций)

 • формат doc
 • размер 62,19 КБ
 • добавлен 04 апреля 2011 г.
ВолгГТУ, Волгоград, 2006. – 47 с. Учебное пособие содержит методологические основы управления финансами. В частности, рассмотрены системы организационного и информационного обеспечения управления финансами, а также системы и методы финансового анализа. Рассчитано на студентов экономических специальностей. Оглавление: Система организационного обеспечения управления финансами. Системы информационного обеспечения управления финансами. Системы и мет...

Лукацкая Н.И. Анализ и оценка финансового состояния предприятия

Практикум
 • формат pdf
 • размер 6.88 МБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Финансы и кредит" на примере ГУП "Мосгоргеотрест". Люберцы: "Ремко" 2009г. - 99 с. Система нормативного ругулирования бухгалтерского учёта и отчётности в России. Анализ финансовой деятельности ГУП "Мосгоргеотрест" Оценка финансового состояния предприятия ГУП"Мосгоргеотрест" НОУ "Гуманитарно-социальный институт"

Любушин Н.П. Анализ методов и моделей оценки финансовой устойчивости организации

Статья
 • формат pdf
 • размер 178,63 КБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
Экономический анализ: теория и практика 2010 ключевые слова: финансовй анализ, финансовая устойчивость, коэффициентный анализ

Мандрик В.О., Говда Г.А. Фінансовий аналіз

 • формат doc
 • размер 233,28 КБ
 • добавлен 15 октября 2012 г.
Конспект лекцій. - Львів, 2012. -119 с. Мета навчального посібника - сформувати у студентів, фахівців комплексний підхід до фінансового аналізу діяльності підприємств. У пропонованому посібнику розкриваються сутність і зміст фінансового аналізу діяльності підприємств, інформаційне забезпечення фінансового аналізу, аналіз майна та джерел його утворення, аналіз рентабельності підприємства, аналіз грошових потоків, аналіз фінансової стійкості, аналі...

Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С. Финансовый анализ

 • формат djvu
 • размер 1009,53 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
8-е изд., перераб. и доп. — М.: Кнорус, 2016. — ISBN 9785406006344 Рассматриваются вопросы анализа финансовых результатов, финансового состояния, деловой активности предприятия и эффективности инвестиций. Обобщены современные методики, рекомендованные в отечественной и зарубежной литературе. Приводятся способы оценки и факторного анализа прибыли и рентабельности продукции, активов, капитала.

Мартынчук Н.И. Основы анализа финансового состояния предприятия

 • формат pdf
 • размер 1,95 МБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
Учеб. пособие по дисциплине "Анализ финансовой отчетности" [Электронный ресурс] : для студентов специальностей 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 080105 "Финансы и кредит" всех форм обучения / Н. И. Мартынчук. – Электрон. дан. – Кемерово : КузГТУ, 2011. – 114 с. Назначение пособия – оказать теоретическую и практическую помощь студентам в изучении дисциплины "Анализ финансовой отчетности". В учебном пособии рассматриваются цели, содержа...

Математические методы финансового анализа

Контрольная работа
 • формат doc, xls
 • размер 68,38 КБ
 • добавлен 15 декабря 2016 г.
УГАТУ, Уфа, 2016, 7 с. Расчетно-графическая работа по дисциплине "Математические методы финансового анализа" ФИРТ, Кафедра ВМиК, специальность "Бизнес-информатика (электронный бизнес)" Преподаватель: Бронштейн Е.М. 1 задание - расчет начисленных процентов по вкладу. 2-3 задание - расчет погашающих сумм для ссуды и составление графика поступления ссуд и погашения задолженности. 4 задание - расчет доходности инвестиционного проекта, минимума средст...

Медведева В.А., Генералова М.А., Тараканова Л.А. Методика анализа финансового состояния заемщика

 • формат doc
 • размер 27,11 КБ
 • добавлен 01 апреля 2011 г.
//МСФО и МСА в кредитной организации, N 3, июль-сентябрь 2009 г. – 20 с. Содержание Предисловие Показатели ликвидности Показатели прибыльности Показатели долговой нагрузки Показатели эффективности функционирования Показатели потока денежных средств Показатели инвестиционной привлекательности Кредитные ковенанты Показатель открытой валютной позиции

Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового анализа

 • формат djvu
 • размер 3,82 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
М.: Анкил,, 2006. - 440 с. Книга "Математические методы финансового анализа" посвящена актуальному направлению финансового анализа - применению математических методов при изучении финансовых инструментов и эффективности инвестиций - как в условиях определенности, так и в условиях неопределенности. Основная часть материала излагается на основе ряда разделов высшей математики, таких как "Математический анализ", "Исследование операций", "Теория веро...

Методика проведения финансового анализа предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 35,54 КБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Введение. Значение, сущность и виды анализа финансового состояния предприятия. Значение финансового анализа в современных условиях. Виды финансового анализа. Основные показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия. Методика проведения финансового анализа на предприятии. Основные подходы к финансовому анализу. Сравнительная оценка существующих методик анализа финансового состояния предприятия. Классификация методов анализа. Методы оц...

Методические указания к выполнению курсовой работы

Практикум
 • формат doc
 • размер 74,64 КБ
 • добавлен 24 декабря 2016 г.
Автор не указан, Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Финансовый анализ» для студентов очной и заочной формы обучения. — Тверь: Тверской государственный технический университет, Кафедра бухгалтерского учета и финансов, 2016. — 23 с. Введение. Теоретические основы анализа ликвидности и платежеспособности предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности ОАО «ХХХ». Проблемы ликвидности и платежеспособности ОАО «ХХХ»...

Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций

Практикум
 • формат doc
 • размер 19,35 КБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
Утверждены Приказом ФСФО РФ от 23 января 2001 г. Настоящие Методические указания устанавливают порядок проведения сотрудниками ФСФО России анализа финансового состояния организаций при выполнении экспертизы и составлении заключений по соответствующим вопросам, проведении мониторинга финансового состояния организаций, осуществлении иных функций ФСФО России. Основной целью проведения анализа финансового состояния организаций является получение объе...

Методический комплект - Таблицы Excel для семестровой по финансовому анализу

 • формат xls
 • размер 22,64 КБ
 • добавлен 25 ноября 2010 г.
Семестровое задание по финансовому анализу для студентов магистратуры, включает следующие блоки: - анализ состава и динамики показателей прибыли - анализ прибыли от продаж - вертикальный анализ состава активов и обязательств - анализ платёжеспособности и финансовой устойчивости - расчёт оборачиваемости оборотных средств - факторный анализ оборачиваемости (метод цепных подстановок) - экономический эффект от изменения оборачиваемости (высвобождение...

Методичка - Анализ финансового состояния предприятия

Практикум
 • формат doc
 • размер 45.29 КБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Методические указания по выполнению 2 части курсовой работы. ННГУ. 14 стр. Анализ финансового состояния предприятия. Построение горизонтального баланса. Построение вертикального баланса. Финансовая характеристика бухгалтерского баланса. Анализ ликвидности имущества предприятия. Оценка текущей и перспективной платежеспособности. Определение характера финансовой устойчивости.

Методичка - Анализ финансового состояния предприятия

Практикум
 • формат doc
 • размер 93,56 КБ
 • добавлен 23 мая 2012 г.
Автор не известен. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности предприятия. Методика формирования агрегированного баланса. Методика формирования сравнительного аналитического баланса. Методика анализа структуры имущества предприятия и его источников. Методика анализа отчета о прибылях и убытках. Анализ эффективности деятельности предприятия с использованием финансовых коэффициентов. Анализ платежеспособности предприятия и ликвидности его баланса. Ме...

Методичні рекомендації для підготовки студентів до складання комплексного державного екзамену з дисципліни Фінансовий аналіз

Практикум
 • формат rtf
 • размер 256,72 КБ
 • добавлен 03 июня 2011 г.
З метою якісної самостійної методичні рекомендації для підготовки студентів до складання комплексного державного екзамену з дисципліни «Фінансовий аналіз» розроблено методичні рекомендації.Для досягнення визначеної мети передбачається ґрунтовне вивчення та вміння студентами: - аналізувати баланс підприємства, фінансову стійкість, платоспроможність та ліквідність, грошові потоки, кредитоспроможність підприємства, ефективність використання капіталу...

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

 • формат doc
 • размер 543,50 КБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132 с. У навчальному посібнику розглянуті питання аналізу фінансових результатів підприємства (прибутку, рентабельності) та його фінансового стану. Наведено особливості аналізу рентабельності і фінансового стану зарубіжних фірм і підприємств. Призначений для студентів (бакалаврів, спеціалістів, магістрів), аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, а також для працівників, які цікавляться проблемами п...

Минько Л.В. Финансовый анализ

 • формат pdf
 • размер 297,97 КБ
 • добавлен 01 мая 2011 г.
– Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 28 с. Представлены темы, общие требования, методики, источники литературы для выполнения курсовых работ по предмету «Финансовый анализ». Предназначены для студентов 4 курса дневного отделения, 5 курса заочного отделения специальности 080507 «Менеджмент организации».

Михайлюк О.Н. Методические указания по дисциплине Финансовый анализ

Практикум
 • формат pdf
 • размер 288,76 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
Для студентов экономических специальностей. - Ханты-Мансийск: РИЦ ЮГУ. - 2006. - 52 с. В методических указаниях излагаются основные подходы к. организации самостоятельной работы студентов при подготовке к. семинарским занятиям, коллоквиуму, экзамену. Приводятся при-. мерные темы рефератов, рекомендуемая литература, необходимая. для изучения данной дисциплины, порядок работы с литературой. К каждой теме прилагаются вопросы для самоконтроля. Содерж...

Момот Т.В. Конспект лекцій з дисципліни Фінансовий аналіз

 • формат pdf
 • размер 1,63 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для сту- дентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит») / Т. В. Момот; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 183 с.

Момот Т.В., Кадничанський М.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни Фінансовий аналіз

Практикум
 • формат pdf
 • размер 3,14 МБ
 • добавлен 04 июля 2010 г.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Фінансовий аналіз" (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 - "Облік і аудит")/ Укл.: Момот Т. В., Кадничанський М. В. - Х.: ХНАМГ, 2009. - 56 с. Зміст Загальні положення 1. Коротка програма курсу 2. Практична робота Список літератури Додатки: Додаток А. Розрахунок фінансових показників (показники ліквідності, оцінка фінансово...

Момот Т.В., Карпенко М.Ю., Уфимцева В.Б., Кліменко О.В. Методичні вказівки до проведення практичних занять за темою Фінансовий аналіз з використанням інформаційних технологій

Практикум
 • формат pdf
 • размер 427,71 КБ
 • добавлен 05 июля 2010 г.
Методичні вказівки до проведення практичних занять за темою "Фінансовий аналіз з використанням інформаційних технологій" з дисципліни "Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті" для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 - "Економіка і підприємництво" спец. 7.050106 "Облік і аудит") укл.: Момот Т. В., Карпенко М. Ю., Уфимцева В. Б., Кліменко О. В. - Х.: ХНАМГ, 2009. - 30 с. Вступ. Мета занять. Осн...

Неудачин В.В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование

 • формат pdf
 • размер 1,25 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Дело, 2011. — 168 с. В книге последовательно излагается методика интеграции стратегического планирования и финансового анализа и планирования. Синтез этих подходов позволяет эффективно работать и реализовывать стратегию максимизации рыночной стоимости компании. Стратегическое планирование, менеджмент Определения стратегии, школы стратегической мысли. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент Необходимость в стратегии, существо...

Никитская Е.Ф. Финансовый анализ

 • формат pdf
 • размер 945,00 КБ
 • добавлен 18 апреля 2015 г.
учеб. пособие. – Ярославль: ЯрГУ, 2007. – 134 с. В учебном пособии рассматривается методическое обоснование и характеристика финансовых показателей, их экономическая интерпретация, необходимая для проведения аналитических процедур. Главная цель учебного пособия – дать краткий обзор приемов, методов и методик финансового анализа, которые могут быть использованы при проведении комплексной оценки финансового состояния предприятий и организаций. В у...

Овечкина О.Н. Анализ финансовой отчетности

 • формат pdf
 • размер 1.74 МБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
Задачи, виды и направления анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности Последовательность проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности Информационное обеспечение анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности Методическое обеспечение анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности Способы анализа бухгалтерского баланса Анализ структуры и динамики активов и капитала организации Анализ финансовой устойчивости Анализ ликвидности и платеже...

Ольшанникова Н.И. Методика анализа финансовой отчетности группы компаний

 • формат doc
 • размер 34,16 КБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
//Банковское кредитование, N 6, ноябрь-декабрь 2009 г. – 18 с. Анализ финансовой отчетности является одним из этапов кредитного анализа. Целью авторской методики было получение ряда достаточно точных консолидированных показателей, которые чаще всего используются в кредитном анализе. Предлагаемые автором решения не претендуют на абсолютную точность и полноту охвата, но могут помочь аналитикам "в первом приближении" проводить оценку при допущении н...

Основы формирования бухгалтерского баланса в РФ

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 261,08 КБ
 • добавлен 22 февраля 2012 г.
ВЗФИ, Владимир, 2009. - 96с. Дисциплина - Финансовый анализ Введение Теоретические и методические основы формирования бухгалтерского баланса в РФ Понятие и виды бухгалтерского баланса Оценка статей в соответствии с нормативно-правовыми актами Принципы построения бухгалтерского баланса Структура построения и содержание показателей бухгалтерского баланса на примере ОАО «Курскагропромдорстрой» Организационно-экономическая характеристика ОАО «Курскаг...

Особенности проведения финансового анализа несостоятельных организаций и его использование для разработки мероприятий по финансовому оздоровлению

degree
 • формат pdf
 • размер 1,56 МБ
 • добавлен 29 августа 2016 г.
ТГУ, доц. Куклина Т.В., Томск, 2016, 68 с. Выполнил: студент Горобцова В.А. Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика Целью является изучение теоретико-правовых аспектов банкротства и разработка финансово-оздоровительных мероприятий в ходе прохождения процедур банкротства в рамках конкретного предприятия. В соответствии с заданной целью сформулированы следующие задачи исследования: изучить экономико–правовые аспекты несостоятельности организац...

Оцінка ймовірності банкрутства підприємства та вдосконалення системи його попередження

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 426,53 КБ
 • добавлен 13 апреля 2013 г.
Харків: Харківський інститут бізнесу і менеджменту, 2011. — 84 с. Дисципліна - Фінансовий аналіз Теоретичні засади дослідження беззбитковості та потенційного банкрутства підприємства Сутність понять «беззбитковість» та «банкрутство», види та ознаки банкрутства Методологія дослідження беззбитковості та банкрутства підприємства Загальна характеристика ВАТ "Автрамат" Аналіз беззбитковості та вірогідності банкрутства ВАТ "Автрамат" за 2009-2010 р...

Оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його зміцнення

degree
 • формат doc
 • размер 701,71 КБ
 • добавлен 10 октября 2011 г.
2011 р., 130 стор., додатки. Зміст. Вступ. Теоретико-методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств. Сутність аналізу фінансового стану підприємств. Методи фінансового аналізу. Методика аналізу фінансового стану підприємства на основі агрегованої оцінки. Дослідження та оцінка фінансового стану ТОВ ВКФ «СІС-СОЮЗ». Характеристика фінансового-господарської діяльності підприємства ТОВ ВКФ «СІС-СОЮЗ». Підготовка вихідних даних для побудови...

Оценка вероятности банкротства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 97,95 КБ
 • добавлен 03 мая 2013 г.
Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Федоров С.В., 2013. — 30 с. Дисциплина — Финансовый анализ Введение Сущность банкротства предприятия Понятие, виды и причины банкротства Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия Три модели Альтмана Модель Р.Таффлера и Г.Тишоу Модель Фулмера Модель Спрингейта Модель, разработанная в Иркутской государственной экономической академии Оценка вероятно...

Оценка и изменение финансового состояния предприятия (на примере ОАО Бобруйский мясокомбинат)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 98,86 КБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
БГЭУ, 5 курс, Минск 2010, 45 стр, оценка 7 баллов Сущность финансового менеджмента Роль, задачи финансового менеджмента Функции финансового менеджмента Методика измерения и оценки финансового состояния организации Анализ и оценка финансового состояния организации Организационно-экономическая характеристика организации Анализ финансового состояния организации и его оценка Пути улучшения финансового состояния организации Заключение Список использ...

Оценка имущественного и финансового положения (на примере ОАО Витязь)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 62,49 КБ
 • добавлен 19 ноября 2011 г.
МЭСИ 2008г. 41 стр. Содержание. Введение. Сущность и содержание теории финансового менеджмента. Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности. Оценка имущественного и финансового положения (на примере ОАО «Витязь»). Заключение. Список используемых источников.

Оценка платежеспособности предприятия на примере ЗАО АЗСМ

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 107,76 КБ
 • добавлен 06 сентября 2009 г.
Введение Понятие и показатели платежеспособности предприятия Платежеспособность как элемент анализа финансового состояния предприятия Показатели платежеспособности предприятия Оценка платежеспособности предприятия ЗАО «АЗСМ» Краткая характеристика ЗАО «АЗСМ» Расчет и анализ показателей платежеспособности ЗАО «АЗСМ» Глава 3. Обоснование рекомендаций по повышению платежеспособности ЗАО «АЗСМ» Рекомендации по повышению платежеспособности ЗАО «АЗСМ»...

Оценка расходов предприятия и пути их снижения на примере ОАО Вимм-Билль-Данн Напитки

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 86,99 КБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Теоретические и методические аспекты исследования расходов предприятия Экономическая сущность расходов предприятия и их классификация. Расходы предприятий, связанные с производством и реализацией продукции. Анализ динамики и структуры расходов ОАО «Вимм-Билль-Данн Напитки» за период 2006-2008гг. Организационно-экономическая характеристика предприятия ОАО «Вимм-Билль-Данн Напитки». Состав и структура расходов предприятия ОАО ВБД Напитки. Анализ...

Оценка финансового состояния предприятия ОАО Московский рыбокомбинат

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 70,97 КБ
 • добавлен 20 марта 2012 г.
Москва, 2012, 36 стр. Ведение Теоретические аспекты анализа и оценки финансового состояния предприятия Анализ финансового состояния ОАО «Московский рыбокомбинат» Краткая характеристика предприятия Анализ равновесия между активами предприятия и источниками их формирования Общая оценка оборачиваемости активов предприятия Анализ движения денежных средств предприятия Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности Анализ платежеспособности на основе...

Оценка эффективности инвестиционной политики на предприятии

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 43,85 КБ
 • добавлен 12 ноября 2014 г.
РГТЭУ, Москва, 2013, 19 стр. Содержание работы: Понятие инвестиций и инвестиционной политики Особенности и этапы формирования инвестиционной политики предприятия. Инвестиционный проект. Методы оценки эффективности инвестиций на предприятиях

Пікуліна Н.Ю. Фінансовий аналіз: навчально-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 384,23 КБ
 • добавлен 02 августа 2011 г.
Для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво»напряму підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит». – Дніпропетровськ: 2009. – 212с. Модуль "Фінансовий аналіз: інструменти для прийняття управлінських рішень" Змістовий модуль Теоретичні засади фінансового аналізу Значення і теоретичні засади фінансового аналізу Інформаційне забезпечення фінансового аналізу Показники та оцін...

Пластинина В.Г. Финансовый анализ

 • формат pdf
 • размер 3,76 МБ
 • добавлен 02 декабря 2016 г.
Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2016. — 53 с. — ISBN 978-5-261-01149-1. Уделено внимание вопросам решения управленческих задач на основе результатов финансового анализа. Приведены задания для самостоятельного выполнения, а также контрольные вопросы для закрепления изученного материала.

Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз

 • формат pdf
 • размер 65,02 МБ
 • добавлен 30 октября 2012 г.
К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с. Язык: Украинский Навчальний посібник включає питання, які передбачені програмою ви вчення дисципліни «Фінансовий аналіз» і спрямовані на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведення аналітичних досліджень фінансового стану підприємств різних організаційно-правових форм власності. З цією метою в посібник включені перелік питань для самоконтролю і роздуму, практичні завдання, тести в...

Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз. Частина 1

 • формат image
 • размер 185,78 МБ
 • добавлен 20 марта 2012 г.
Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с. - Частина 1 - С. 3-308 (Додатки та список літератури знаходяться в Частині 2) Передмова Теоретичні основи фінансового аналізу Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу Значення і основні принципи складання фінансової звітності Типологія аналітичних завдань залежно від інтересів користувачів інформації Основні джерела інформації для фінансового аналізу та їх класи...

Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз. Частина 2

 • формат image
 • размер 77,17 МБ
 • добавлен 09 апреля 2012 г.
Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с. - Частина 2 - С. 309-448 (тести та завдання для самоконтролю відсутні) Алгоритм інтегральної оцінки загрози банкрутства підприємства Оцінка фінансового стану підприємства Визначення тенденції розвитку загального та локальних показників Визначення джерел розвитку негативних тенденцій Застосування дискримінантного аналізу при прогнозуванні можливого банкрутства підприємства...

Пономаренко (Конспект лекцій) - Фінансовий аналіз

 • формат doc
 • размер 93.15 КБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Зміст. Значення й основи фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Показники та оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз стану та використання оборотних коштів підприємства. Аналіз майна підприємства. Аналіз капіталу підприємства. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків. Аналіз ліквідності підприємства. Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства. Аналіз ділової активності (оборотності) підприємс...

Попов В.М., Ляпунов С.И. Анализ финансовых решений в бизнесе

 • формат pdf
 • размер 23,65 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
КноРус, 2007 - 240 с. ISBN: 978-5-85971-888-7. Это учебное пособие поможет студентам, аспирантам, преподавателям, экспертам и консультантам, а также специалистам в области цивилизованного бизнеса практически ответить на вопрос, как деньги должны делать деньги. Наряду с традиционными вопросами, касающимися эффективного управления финансами, анализа деятельности предприятия, построения бизнес-плана, в пособии особое внимание уделено роли финансовог...

Попов В.М., Ляпунов С.И. Анализ финансовых решений в бизнесе

 • формат djvu
 • размер 3,27 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебное пособие. - M . : КНОРУС , 2007. - 240 с. -ISBN: 978-5-85971-888-7 Это учебное пособие поможет студентам, аспирантам, преподавателям, экспертам и консультантам, а также специалистам в области цивилизованного бизнеса практически ответить на вопрос, как деньги должны делать деньги. Наряду с традиционными вопросами, касающимися эффективного управления финансами, анализа деятельности предприятия, построения бизнес-плана, в пособии особое внима...

Пострелова А.В., Кантемиров Р.Ф. Финансовый анализ

 • формат pdf
 • размер 1,89 МБ
 • добавлен 26 мая 2016 г.
Текст лекций. — Ульяновск: УлГТУ, 2015. — 42 с. Лекции разработаны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами направления подготовки 080200.62 "Менеджмент" и рабочей программой по дисциплине "Финансовый анализ". Пособие содержит текст лекций в соответствии с тематическим планом изучения дисциплины. Пособие предназначено для студентов экономико-математического факультета. Работа подготовлена на кафедре "Финансы и...

Потапова Наталья. Финансовый анализ. Основные моменты кредитования

 • формат doc
 • размер 296.04 КБ
 • добавлен 09 января 2015 г.
Алматы: Европейский банк реконструкции и развития, 1999. — 134 с. Настоящее пособие разработано для кредитных экспертов, работающих по программе Европейского Банка Реконструкции и Развития «Кредитование малого бизнеса Казахстана». В настоящем пособии рассматриваются конкретные примеры кредитной технологии IPC по составлению баланса, отчета прибылей и убытков, отчета о движении денежных средств малых предприятий и частных предпринимателей. Даются...

Презентация - Анализ финансового состояния ПАТ ПриватБанк

Презентация
 • формат pptx
 • размер 11.86 МБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
Донецкий Национальный Университет, Экономический факультет, 2011 г. 36 слайдов, курс "Методика исследования внешнеэкономической деятельности". "ПриватБанк" - один из наиболее динамично развивающихся банков Украины. Он осуществляет для корпоративных и частных клиентов весь спектр имеющихся на отечественном рынке банковских услуг. На конец 2010 года банк насчитывал более 260 тыс. корпоративных клиентов, 245 тыс. частных предпринимателей и около 12...

Применение финансового калькулятора, специализированных программ по финансовому анализу

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 98,31 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
ВВЕДЕНИЕ Основы финансового анализа предприятия. Цели, задачи и методы финансового анализа. Информационная база финансового анализа. Финансовый анализ как необходимый элемент оценки. Применение финансового калькулятора. Анализ денежных потоков в анализе финансового со-стояния предприятия. Применение финансового калькулятора для расчета временной оценки денежных потоков. Использование прикладных программных продуктов для финансового анализа. Основ...

Пример рецензии на дипломную работу студента

 • формат doc
 • размер 8,98 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Рецензия на дипломную работу студента кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита на тему «Анализ финансового состояния на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия»

Проведение финансового анализа как основа для разработки финансовой стратегии

degree
 • формат pdf
 • размер 6,57 МБ
 • добавлен 01 августа 2016 г.
ТГУ, доц. Куклина Т.В., Томск, 2016, 78 с. Выполнил: студент Ларионова Л.В. Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика Цель исследования – разработка финансовой стратегии на основе результатов финансового анализа организации. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: Выявить необходимость проведения анализа; Изучить отечественные и зарубежные методики; Изучить стратегическое планирование на микроуровне; Описать общую характеристи...

Развитие анализа финансового состояния в малом предприятии (на примере ООО Розница К-1)

degree
 • формат pdf
 • размер 2,48 МБ
 • добавлен 17 июля 2016 г.
ТГУ, доц. Комаревцева Л.В., Томск, 2016, 93 с. Выполнил: студент Новикова А.Ю. Направление подготовки: 080105.65 - Финансы и кредит Цель работы – проанализировать финансовое состояние ООО «Розница К-1», определить основные направления по его улучшению. В 1 главе «Теоретические основы анализа финансового состояния организации» представленной работы исследуются теоретические основы анализа финансового состояния, описываются различные методики анали...

Разработка рациональной структуры капитала предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 59,49 КБ
 • добавлен 04 января 2014 г.
Краматорск: ДГМА, 2009. — 41 с. Дисциплина — Финансовый анализ Капитал предприятия - основа финансовой устойчивости. Характеристика собственного капитала. Характеристика заемного капитала. Методология расчета структуры совокупного капитала. Анализ состава и структуры капитала ЗАО «СТИРОЛ ПАК». Анализ состава и структуры собственного капитала. Анализ состава и структуры заемного капитала. Анализ коэффициентов собственного и заемного капитала. Возм...

Разработка финансовой политики ОАО КБК Черемушки

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 140,29 КБ
 • добавлен 11 мая 2011 г.
Предварительная оценка рыночной, инвестиционной, операционной, финансовой деятельности и ключевых показателей создания стоимости. Экспресс-оценка предприятия. Оценка рыночной, инвестиционной, операционной и финансовой деятельности на основе агрегированных форм. Разработка краткосрочной финансовой политики организации. Анализ рыночной деятельности организации и разработка базовых параметров рыночной политики. Анализ оборотных активов и разработ...

РГР - Оценка вероятности банкротства на примере ОАО Ростелеком

 • формат xls
 • размер 31,59 КБ
 • добавлен 10 мая 2013 г.
Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Самошков А.К., 2013. — 4 с. Дисциплина — Финансовый анализ Задание: Оценить вероятность наступления банкротства по методике ФСФО, методам Альтмана, Таффлера, Фулмера, Спрингейта.

РГР - Фінансовий аналіз

 • формат doc
 • размер 31,27 КБ
 • добавлен 20 апреля 2012 г.
Укоаїна, Одеса: ОДАБА, 2012. -15 с. Розрахунково-графічна робота з фінансового аналізу Фінансовий аналіз дільності підприємства Порівняльно-аналітичний баланс Аналіз фінансових результатів підприємства Аналіз елементів операційних витрат Аналіз порога рентабельності та запасів фінансової стабільності підприємства Розрахунок коефіцієнтів капіталізації.

Ревуцкий Л.Д. Определение стоимости предприятия

 • формат doc
 • размер 105,58 КБ
 • добавлен 15 октября 2011 г.
Сборник статей – 80 с. Ревуцкий Л.Д. Определение стоимости предприятий: сравнение различных методов доходного подхода // Аудиторские ведомости. 2006. N 11. Ревуцкий Л.Д. Ценность и стоимость предприятия: понятия и показатели // "Аудиторские ведомости", N 1, январь 2009 г. Понятия и показатели ценности и стоимости предприятий // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2009. N 3. Виды стоимости предприятий: методические особенности определе...

Роль, цели и методы финансового анализа

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 20,35 КБ
 • добавлен 29 апреля 2011 г.
2009 г. Курсовая работа Дисциплина - Бухгалтерский учет, анализ и аудит Содержание: Роль финансового анализа в современных условиях. Цели, задачи и формы финансового анализа. Классификация методов финансового анализа. Основные методы финансового анализа. Предварительное чтение бухгалтерской (финансовой) отчетности. Горизонтальный анализ. Вертикальный анализ. Трендовый анализ. Метод финансовых коэффициентов. Сравнительный анализ....

Руководство - Алгоритм розрахунку основних показників фінансового стану аптек

 • формат pdf
 • размер 280,35 КБ
 • добавлен 16 января 2014 г.
Керівництво з розрахунку основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств, для студентів економічних спеціальностей. — Вихідні дані не вказані. — 4 с. Таблиця формул для розрахунку, з вихідними даними (форми фінансової звітності). Показники фінансової стійкості Власні обігові кошти (робочий капітал) Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами Коефіцієнт маневреності власних коштів Коефіцієнт фінансової незалежності (авт...

Руководство по финансовому анализу и основные вопросы кредитования микропредприятий

 • формат pdf
 • размер 740,75 КБ
 • добавлен 17 марта 2013 г.
Internationale Projekt Consult GmbH, 2010. — 52 c. В руководстве представлены концептуальные основы кредитования микропредприятий в России, описываются основополагающие моменты в проведении социально-экономического анализа микропредприятий, методы оценки кредитных рисков, роль и задачи кредитного эксперта на протяжении всего процесса рассмотрения кредитной заявки. Модули: Введение Социально-экономический портрет клиента сектора «Микро» Общие поло...

Рябых Д. Анализ финансового состояния предприятия

 • формат doc
 • размер 954.14 КБ
 • добавлен 15 мая 2015 г.
ООО «Альт-Инвест», 2005 г. 251 с. Данный текст представляет собой изложение основных положений методики анализа финансового состояния предприятия, разработанной фирмой «Альт-Инвест». Содержание. предисловие. ключевые задачи данного издания. диагностика финансового состояния компании. кратко об основных положениях финансового анализа (только штрихи). принципиальный подход к определению причин ухудшения финансового состояния организации и рычаго...

Савчук В.П. Диагностика предприятия: поддержка управленческих решений

 • формат pdf
 • размер 4,50 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Бином.Лаборатория знаний, 2010, 175с. Рассмотрен комплекс вопросов финансовой диагностики и мониторинга деятельности предприятия с позиций принятия обоснованных управленческих решений. Методические положения диагностики иллюстрируются на сквозном примере предприятия, имеющего характерные для отечественной экономики особенности. Вопросы финансового анализа рассмотрены в их органической взаимосвязи со стратегией и маркетингом, а также внутренни...

Савчук В.П. Финансовый анализ деятельности предприятия (международные подходы)

 • формат doc
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 13 февраля 2010 г.
Основное назначение данного учебного пособия – восполнить пробелы в освещении вопросов финансового анализа предприятий в соответствии с зарубежными подходами и международными стандартами бухгалтерского учета. Следует специально подчеркнуть, что данные учебные материалы предназначены для обучения финансового менеджера и экономиста предприятия, а не бухгалтера. Состав рассматриваемых вопросов направлен на то, чтобы наилучшим образом провести анализ...

Сергеева И.Г., Терентьева Л.Д. Руководство по использованию финансового калькулятора для осуществления финансовых вычислений

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,58 МБ
 • добавлен 07 января 2015 г.
Метод. указания для студентов всех форм обучения по спец. 080502. – СПб.: СПбГУНиПТ, 2006. – 10 с. Указаны цель и задачи выполнения самостоятельной работы студентами по проведению расчетов временной стоимости денег, показателей экономической оценки вложений в реальные и финансовые инвестиционные проекты. Методические указания рекомендуются для осуществления финансовых вычислений при решении задач по дисциплинам «Экономика недвижимости»,«Экономиче...

Симионов Р.Ю. Анализ доходов и объемов строительно-монтажных работ (СМР) и факторов их определяющих

Статья
 • формат pdf
 • размер 206,92 КБ
 • добавлен 26 ноября 2013 г.
Статья. Опубликована в журнале: Аудит и финансовый анализ. — 2009. — №3. В статье рассматриваются основные направления анализа доходов и объемов строительно-монтажных работ, определены методы анализа влияния показателей экстенсивного и интенсивного использования строительных машин и механизмов, материальных и трудовых ресурсов на приращение строительной продукции. предложены основные направления поиска резервов роста объемов работ, присущих деяте...

Система фінансового аналізу: Розрахунок доходу від фінансових операцій в умовах інфляції на ВКП Дзеркало

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 04 марта 2011 г.
Курсовий проект з дисципліни Фінансовий аналіз. В першому розділі розкривається теоретична суть питання, характеристика інфляції її види та показники вимірювання. В другому розділі наведений короткий опис підприємства та проведений розрахунок фінансового стану, тобто горизонтальний аналіз ВКП «Дзеркало» за три роки. Третій розділ містить спеціально-розрахункову частину, де проводиться розрахунок основних показників рентабельності підприємства, п’...

Соловьева Н.А., Медведева Е.А. Анализ основных средств и эффективности их использования

 • формат doc
 • размер 117,57 КБ
 • добавлен 22 ноября 2009 г.
Учебно–методическое пособие. - Красноярск: КГТЭИ, 2003. - 75 с. В учебно-методическом пособии обобщен накопленный теоретический и практический опыт, в части анализа основных средств, с целью оказания методической помощи по изучаемой проблеме студентам, обучающимся по экономическим специальностям, аспирантам, преподавателям, а также специалистам экономических служб организаций.

Соловьева Н.А., Цыркунова Т.А. Анализ финансового состояния коммерческих организаций

 • формат doc
 • размер 231,00 КБ
 • добавлен 12 декабря 2009 г.
Учебное пособие. – Красноярск: КГТЭИ, 2004. – 106 с. В учебном пособии определены сущность понятия «финансовое состояние», цель, задачи, методы и источники информационного обеспечения анализа финансового состояния, подробно изложена методика анализа финансового состояния коммерческих организаций: рассмотрены вопросы анализа наличия, размещения и эффективности использования финансовых ресурсов, оценки уровня финансовой устойчивости, ликвидности и...

Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков предприятия: Теория и практика в условиях реформирования российской экономики

 • формат pdf
 • размер 3.92 МБ
 • добавлен 03 апреля 2011 г.
Финансы и статистика, 2004 - 176 с. ISBN: 5-279-02979-3 Рассмотрены теоретические и методические основы анализа и оперативного прогнозирования денежных потоков предприятия. Приведены практические примеры. Для научных работников, преподавателей, студентов и практиков экономических специальностей. Теоретические основы анализа денежных потоков предприятия Понятие денег в контексте экономического анализа Роль денег в обеспечении финансовой устой...

Станиславчик Е. Оценка доходности и риска в рамках анализа финансового состояния

 • формат doc
 • размер 74,93 КБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
//Финансовая газета, № 37, сентябрь 2007 г. – 11 с. Содержание Дилемма целей финансового менеджмента Взаимосвязь между доходностью и ликвидностью Доходность и риск в показателях финансового состояния Действие финансового рычага

Таблица - Автоматический расчет показателей финансовой устойчивости (состояния) предприятия

Справочник
 • формат xls
 • размер 75,77 КБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Иваново, 2013. — 7 с. В файле excel необходимо внести данные из бухгалтерского баланса своего предприятия. Правильность расчета формул проверена по экономической литературе. В работе осуществляется расчет: ликвидности; платежеспособности; деловой активности; горизонтальный анализ бухгалтерского баланса; анализ отчета по прибылям и убыткам.

Татарова А.В. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы

 • формат pdf
 • размер 634,73 КБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
Пособие предназначено для студентов всех экономических специальностей. Содержит методику проведения диагностики финансового состояния предприятия, основные требования к оформлению курсового проекта, пример оценки финансового состояния предприятия.

Тен В.В. Финансы: экономический анализ банковских услуг

 • формат pdf
 • размер 1015,18 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
Учебное пособие - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 116 с. Посвящено применению процедур анализа банковских услуг как методу мониторинга финансовой устойчивости кредитной организации. Раскрываются следующие разделы: феноменология банковских услуг; анализ качества услуг; инструменты контроля качества услуг. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», преподавателей и финансовых аналитиков.

Титаева А.В. Анализ финансового состояния предприятия

 • формат pdf
 • размер 630.82 КБ
 • добавлен 03 апреля 2010 г.
Титаева А. В. - Анализ финансового состояния предприятия -48с. Распространяется пособие по индивидуальной подписке. Введение Глава I Теоретические вопросы анализа финансового состояния Значение финансового анализа для успешного развития предприятия Основные точки зрения на финансовый анализ Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового состояния предприятия Баланс и Отчёт о прибылях и убытках АО "Ковопласт", на основе кот...

Тресорук А. Финансовый анализ: работа над методическими ошибками

 • формат doc
 • размер 75,12 КБ
 • добавлен 14 марта 2011 г.
// "Консультант", N 3, февраль 2010 г. Содержание Предисловие Методика ФНС: причины несостоятельности ФЭО: критерии и возможности Перечень коэффициентов и методика их расчета Группы финансового состояния по граничным показателям Что в результате имеем Результаты 2009 года будут удручающими

Фінансовий аналіз

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 34,40 КБ
 • добавлен 11 сентября 2010 г.
Фінансовий стан підприємства як об’єкт фінансового аналізу Оцінка вартості капіталу Задача. За наведеними даними про реалізацію продукції розрахувати агрегатні індекси цін та кількості реалізованої продукції. Визначити, як вплинула зміна цін та кількості реалізованої продукції на загальний обсяг реалізації.

Фінансовий аналіз

Статья
 • формат rtf
 • размер 270,74 КБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Конспект лекцій - 73 с. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу Інформаційне забезпечення фінансового аналізу Аналіз майна підприємства Аналіз оборотних активів Аналіз джерел формування капіталу підприємства Аналіз грошових потоків Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства Аналіз фінансової стійкості підприємства Аналіз кредитоспроможності підприємства Аналіз ділової активності підприємства Аналіз прибутковості та рентабельност...

Фінансовий аналіз

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 85,63 КБ
 • добавлен 01 декабря 2011 г.
СНУ, 52 стор., 2010р. Аналітична оцінка прогнозування можливого банкрутства підприємства. Аналіз потенційної неплатоспроможності (банкрутства) підприємства.Методи попередження і прогнозування банкрутства засновані на використовуванні фінансових коефіцієнтів. Методи прогнозування банкрутства, засновані на використовуванні порівняльного аналізу. Фінансовий аналіз основних фондів підприємства. Основні напрями і задачі аналізу основних засобів. Анал...

Фінансовий аналіз

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 62,67 КБ
 • добавлен 19 апреля 2015 г.
Державний іспит. — УжНУ, Ужгород/Украина, Кесарчук Г.О., 2015 Перелік питань для державного іспиту з курсу Фінансовий аналіз Сутність та принципи формування фінансової звітності, мета і завдання її аналізу Методи і прийоми фінансового аналізу Зовнішні та внутрішні користувачі результатів фінансового аналізу Види фінансового аналізу і основні їх завдання Роль аналітичного балансу для оцінки фінансового стану і методика його складання Важливіші хар...

Файдушенко В.А. Анализ финансового состояния организации

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1004.71 КБ
 • добавлен 22 сентября 2016 г.
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. — Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2013. — 69 с. — ISBN 5-7389-0256-4. В методическом пособии рассмотрены вопросы связанные с осуществлением аналитической работы на предприятиях и в организациях Российской Федерации. В методических рекомендациях приведена методика анализ финансового состояния по бухгалтерской отчетности российских предприятий и компаний. Предназначено для бакалавров дневной и заочно...

Файдушенко В.А. Финансовый анализ: теория и практика

 • формат pdf
 • размер 1,92 МБ
 • добавлен 15 сентября 2016 г.
Учебное пособие. — Хабаровск: Изд-во Хабар.гос. тех. ун-та, 2013. — 190 с. — ISBN 5-7389-0256-4. В учебном пособии рассмотрены вопросы связанные с осуществлением аналитической работы на предприятиях и в организациях Российской Федерации. Первая часть учебного пособия предлагает к изучению теоретические аспекты финансового анализа и анализ финансового состояния по бухгалтерской отчетности. Пред-назначено для студентов дневной и заочной формы обуче...

Фаріон І.Д. Стратегічний аналіз

 • формат pdf
 • размер 2,86 МБ
 • добавлен 25 декабря 2015 г.
Навч. посіб. — Тернопіль: ТНЕУ, 2009. — 635 с. Пропонований посібник є виданням, в якому розглянуто поняття стратегії та її різновиди; сутність стратегічного аналізу і його роль у системі управління підприємством; системи стратегічного вимірювання результативності бізнесу; методи прогнозування, порівняльного конкурентного аналізу; інструктивно-описові методи і моделі, призначені для аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства, його...

Фаузер В.В., Бочкова С.В. Анализ финансовой устойчивости организации: вопросы теории

 • формат doc
 • размер 838,76 КБ
 • добавлен 21 ноября 2012 г.
Сыктывкар: СыктГУ, 2007. - 300 с. Рассматриваются теоретические вопросы и методы анализа финансового состояния организации, показатели финансовой устойчивости, ликвидности, эффективность использования оборотного капитала. Раскрыты способы, приемы и методы управления финансовой устойчивостью организации. Основные разделы книги дополнены практическими примерами. Для финансовых работников, экономистов, бухгалтеров, финансовых директоров, преподавате...

Федотова Н.В. (сост.) Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

 • формат doc
 • размер 148,06 КБ
 • добавлен 31 января 2013 г.
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (железнодорожный транспорт)". – М.: МИИТ, 2011. – 44 с. В комплексе даны законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно–хозяйственную и финансово–экономическую деятельность предприятия, знать научные основы организации, методологию и технические приемы проведения экономического анализа производственно–финансовой де...

Фещенко О.П. Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств

Статья
 • формат pdf
 • размер 449,85 КБ
 • добавлен 23 января 2014 г.
Стаття// Фінанси, облік і аудит. — 2012. — № 19 — С. 212-221. Анотація. Визначено природу та сутність ліквідності, обґрунтовано необхідність проведення аналізу ліквідності на підприємствах, наведено характеристику основних коефіцієнтів ліквідності із зазначенням нормативних значень, розглянуто переваги та недоліки застосування системи показників ліквідності на підприємствах. Ключові слова: фінансовий стан, ліквідність підприємства, платоспроможні...

Финансовое состояние предприятия торговли и пути его улучшения на материалах ООО Чистая вода Сибири

degree
 • формат doc
 • размер 167,53 КБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
КГТЭИ, Красноярск, 2007, 117 страниц Финансовое состояние: понятие, значение, источники информации Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия Методика проведения анализа финансового состояния Организационно-экономическая характеристика ООО «Чистая вода Сибири» Анализ доходов ООО «Чистая вода Сибири» Анализ расходов ООО «Чистая вода Сибири» Анализ формирования и использования прибыли ООО «Чистая вода Сибири» Оценка фина...

Финансовый анализ

Статья
 • формат doc
 • размер 95,40 КБ
 • добавлен 08 октября 2009 г.
Значение и теоретические основы финансового анализа Информационная база финансового анализа Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия Анализ денежных потоков предприятия Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия Анализ финансовой устойчивости и деловой активности предприятия Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

Финансовый анализ

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 44,42 КБ
 • добавлен 16 сентября 2011 г.
КГТЭИ (заочная и ускоренная форма обучения). Красноярск, 2011 г. 13 страниц. Выполнена для студентов специальности 080507.65 Менеджмент организации. Вариант 3 Анализ эффективности хозяйствования. Анализ основных показателей финансовой деятельности. Расчет влияния факторов на изменение чистой прибыли. Анализ деловой активности. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности. Библиографический список.

Финансовый анализ

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 93,37 КБ
 • добавлен 14 августа 2012 г.
ПГУ Пенза 2011, 22 страницы. Дисциплина - Финансовый анализ преподаватель Есина Л.Б., На основании формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» провести вертикальный и горизонтальный анализ прибыли, рассчитать показатели: прибыль от реализации, прибыль балансовую и чистую прибыль. Сравнить показатели отчетного периода с аналогичным периодом прошлого года, выявив причины, повлекшие изменения. Расчеты представить в виде таблицы: Таблица 1. Анализ финансов...

Финансовый анализ

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 26,12 КБ
 • добавлен 19 марта 2013 г.
ВятГГУ, Киров/Россия, 2011. — 10 с. Дисциплина — Финансовый анализ Вертикальный анализ бухгалтерского баланса. Определение удельного веса собственных оборотных средств и чистых активов Группировка активов и пассивов на конец года по их срочности Расчет потребности в собственных оборотных средствах на конец года Анализ состояния дебиторской задлженности по срокам ее возникновения, определение динамики, определение доли дебиторской задолженности в...

Финансовый анализ в медицинском учреждении

Статья
 • формат doc
 • размер 85,64 КБ
 • добавлен 02 октября 2009 г.
Сборник статей - 71 с. Кадыров Ф. Н. Общие понятия о финансовом анализе //"Менеджер здравоохранения", N 5, май 2008 г. Хальфин Р. А. Финансово-экономический анализ как фактор качества финансового управления и маркетинга в медицинской организации // "Экономист лечебного учреждения", N 7, 2010 г. Габуева Л. А., Захарченко Н. Д., Мартынов В. Н. Разработка финансовой модели деятельности лечебно-профилактического учреждения при переходе к одноканально...

Финансовый анализ гостиницы Гранд-отель Ока

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 90,70 КБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
Курсовая работа, 41 стр. Содержание. Введение. Теоретические основы финансово – экономического анализа предприятия. Сущность и виды финансово – экономического анализа. Финансовые показатели экономического анализа. Анализ финансовой деятельности предприятия Оао гранд Отель Ока. Производственно экономическая характеристика предприятия. Организационная структура управления предприятия. Анализ финансового состояния предприятия. Заключение. Список лит...

Финансовый анализ деятельности ОАО Торговый Дом Копейка

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 81,66 КБ
 • добавлен 05 октября 2009 г.
48 стр. Проведение расчетов для финансового анализа Анализ изменения имущественного положения предприятия Анализ структуры капитала предприятия Оценка финансовой устойчивости предприятия Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия Анализ ликвидности баланса1 Определение чистого оборотного капитала Коэффициенты ликвидност...

Финансовый анализ деятельности предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 54,50 КБ
 • добавлен 03 января 2011 г.
СПбГПУ, финансы и денежное обращение Произведена оценка финансов-хозяйственной деятельности на основе бухгалтерских форм баланса №1 и № Произведена проверка "золотого правила баланса", анализ ликвидности, оборачиваемости, прибыли, рентабельности.

Финансовый анализ деятельности предприятия (международные подходы)

Статья
 • формат doc
 • размер 296,14 КБ
 • добавлен 20 июля 2016 г.
Савчук Владимир Павлович, 110 стр. Особенности финансового учета предприятия для целей диагностики Диагностика предприятия с помощью баланса и отчета о прибыли Отчет о движении денежных средств и его использование для диагностики предприятия Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия Диагностика предприятия с помощью финансовых коэффициентов Контрольные вопросы Задания с решениями Задания для самостоятельного реше...

Финансовый анализ деятельности предприятия в современных условиях (на примере ОАО Атомспецтранс)

degree
 • формат pdf
 • размер 3,22 МБ
 • добавлен 10 августа 2016 г.
ТГУ, доц. Рюмина Ю.А., Томск, 2016, 101 с. Выполнил: студент Васюкова А.А. Направление подготовки: 080105.65 - Финансы и кредит Целью исследования является анализ финансового состояния, изучение его особенностей и рекомендации по совершенствованию на примере ОАО «Атомспецтранс». Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: изучить теоретические аспекты финансового анализа; принять во внимание методологические и организ...

Финансовый анализ и прогнозирование (МСФО)

software
 • формат xls
 • размер 177,52 КБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
В программе Финансовый анализ и прогнозирование реализована возможность проведения коэффициентного анализа для оценки финансовых показателей компании в сравнении со среднеотраслевыми показателями. Программа написана для компаний осуществляющих свою деятельность в США, поэтому для исходных данных необходим баланс по стандартам МСФО. Язык: английский Названия листов: Financial Analysis & Forecasting General Input Panel Balance Sheet Income Stat...

Финансовый анализ как основа финансовой стратегии на предприятии

degree
 • формат doc
 • размер 129,54 КБ
 • добавлен 19 ноября 2010 г.
Введение Теоретические основы финансового анализа и финансовой стратегии на предприятии Цели и методы финансового анализа и финансовой стратегии на предприятии Сущность стратегического планировании на предприятии Взаимосвязь финансового анализа и финансовой стратегии предприятия Анализ и оценка финансового состояния и финансовой стратегии предприятия на примере ОАО «ТНГФ Характеристика деятельности ОАО «ТНГФ» Оценка финансового состояния предприя...

Финансовый анализ на примере ОАО Иркутскэнерго

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 73,03 КБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
ВУЗ-МИРЭА, факультет "Экономика и управление на предприятии", 4курс. Введение Финансовый анализ хозяйственной деятельности ОАО «Иркутскэнерго» Характеристика ОАО «Иркутскэнерго» Анализ ткущего состояния ОАО «Иркутскэнерго» на основе динамики валюты баланса, горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса Анализ платежеспособности и ликвидности баланса ОАО «Иркутскэнерго» Анализ финансовой устойчивости ОАО «Иркутскэнерго» Анализ дел...

Финансовый анализ. Вариант 16

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 970,40 КБ
 • добавлен 01 октября 2009 г.
Институт управленческих технологий аграрного рынка, 3 курс Содержание Введение 1. Краткая характеристика ООО «ТК Солнце» 2. Финансовый анализ деятельности ООО ТК «Солнце» Анализ структуры баланса Анализ чистого оборотного капитала Анализ ликвидности Анализ финансовой устойчивости Анализ рентабельности Показатели оборачиваемости Выводы Список использованных источников Приложение

Финансовый анализ. Вариант 21

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 79,95 КБ
 • добавлен 26 августа 2010 г.
Институт управленческих технологий аграрного рынка, 3 курс Содержание Введение 1. Краткая характеристика ООО Профцентр 2. Финансовый анализ деятельности ООО Профцентр Анализ структуры баланса Анализ чистого оборотного капитала Анализ ликвидности Анализ финансовой устойчивости Анализ рентабельности Показатели оборачиваемости Выводы Список использованных источников Приложение

Финансовый анализ. Учебное пособие

 • формат doc
 • размер 699 КБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Учебное пособие. - Харьков: ИНЖЭК. - 2005, 132 стр. В учебном пособии, которое соответствует программе курса «Финансовый анализ», раскрываются важнейшие проблемы современного финансового анализа. Оно предназначено для студентов специальности 8.050106 всех форм обучения. Введение. Значение и основы финансового анализа. Бизнес как финансовая система. Значение и задачи финансового анализа. Бизнес как финансовая система. Принципы и виды финансового...

Формирование и распределение прибыли предприятия

Курсовая работа
 • формат doc, ppt
 • размер 1,95 МБ
 • добавлен 30 августа 2011 г.
Курсовая работа – Формирование и распределение прибыли предприятия Сочинский институт РУДН, 2011 г. 47 стр. + работа содержит готовую презентацию для защиты Дисциплина – Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности Сущность понятия прибыли и экономический механизм ее образования, и распределения Методика анализа формирования и распределения прибыли Факторы, влияющие на прибыль предприятия Организационно-экономическая характеристик...

Формулы по анализу финансово-хозяйственной деятельности (АФХД)

 • формат doc
 • размер 12,34 КБ
 • добавлен 11 августа 2012 г.
Формулы: Динамика оборота розничной торговли по общему объему. Оборот розничной торговли на 1 человека. Однодневный оборот розничной торговли райпо. Оборот отчетного периода в сопоставимых ценах: Степень выполнения плана оборота розничной торговли. Оборот по продаже товаров населению. Коэффициент износа основных фондов. Коэффициент годности основных фондов. Коэффициент обновления основных фондов. Фондоотдача. Фондоемкость. Уровень доходности. Вли...

Характеристика и оценка взаимосвязи доходности и риска

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 93,66 КБ
 • добавлен 03 июня 2013 г.
Иркутск: Байкальский государственный университет экономики и права, 2003. – 31 с. Дисциплина – Финансовая диагностика. Введение. Риск как экономическая категория. Классификация рисков. Полная доходность. Оценка риска и его влияние на доходность. Непрерывно распределение вероятности. Нормальное распределение вероятности. Мера риска. Измерение доходности облигаций. Портфельные инвестиции. Риск инвестиционного проекта. Вероятностный анализ денежных...

Хелферт Э. Техника финансового анализа

 • формат djvu
 • размер 9,19 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
10-е изд. / Э. Хелферт. — СПб.: Питер, 2003. —640 с. На протяжении многих лет эта книга, вышедшая уже 10-м изданием, предоставляет студентам, аналитикам в области финансов и руководителям предприятий краткую, удобную и полезную информацию об основных инструментах финансового анализа. Структура книги способствует пониманию читателем взаимосвязи между управленческими решениями, влияющими на финансовое состояние предприятия, и стоимостью бизнеса с э...

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз

 • формат pdf
 • размер 3,51 МБ
 • добавлен 18 мая 2016 г.
Київ: Центр учбової літератури, 2008. — 566 с. — ISBN 978-966-364-649-7. У підручнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики фінансового аналізу господарюючих суб'єктів. З позиції комплексного підходу до планування, обліку, звітності і аудиту розглянуті методологічні іі організаційні засади аналітичних досліджень для діагностики та оцінки фінансовою стану підприємства. Викладення матеріалу супроводжується прикладами аналітичних роз...

Черемухин А. Паритет покупательной способности, причины отклонения курса рубля от паритета в России

 • формат pdf
 • размер 1,75 МБ
 • добавлен 08 июня 2013 г.
Статья. Опубликована в ИЭПП, Москва, 2004 Целью данной работы является анализ динамики различных показателей, характеризующих соотношение обменного курса и паритета покупательной способности, проверка выполнения для России различных модификаций теории паритета покупательной способности, моделирование отклонения обменного курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам от паритета покупательной способности. В первой части работы даны основные о...

Чернелевський Л.М. та ін. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний

 • формат pdf
 • размер 13,13 МБ
 • добавлен 05 декабря 2014 г.
Чернелевський Л.М., Слободян Н.Г., Михайленко О.В. Підручник. — К.: «Хай-Тек Прес», 2009. — 640 с. У підручнику викладено найважливіші теми дисципліни згідно із навчаль-ними планами, ухваленими Міністерством освіти і науки України. Підручник являє собою методичний комплекс і містить: теоретичний матеріал, практикум із багатоваріантними задачами, рекомендації з організації поточного контролю знань. До кожної із викладених тем наведено методичні м...

Чернова В.Э., Шмулевич Т.В. Анализ финансового состояния предприятия

 • формат pdf
 • размер 855.01 КБ
 • добавлен 27 июля 2012 г.
Учебное пособие. - 2-е изд. - СПб.: СПбГТУРП, 2011. - 95 с. ISBN/ISSN:978-5-91646-035-3. В учебном пособии представлена комплексная методика финансового анализа деятельности предприятий, проиллюстрированная табличным материалом и структурно-логическими схемами. Пособие предназначено для подготовки студентов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии целлюлозно-бумажной промышленности" всех форм обучения. Подготовл...

Чечевицын К.В., Чечевицына Л.Н Анализ финансово-хозяйственной деятельности

 • формат pdf
 • размер 8,73 МБ
 • добавлен 31 декабря 2015 г.
Ростов н/Д: Феникс, 2013. — 368 с. — ISBN 978-5-222-20569-3. В учебнике освещены основные вопросы методики проведения управленческого и финансового анализа на уровне организаций. Он состоит из трех взаимосвязанных разделов, которые отражают системный подход к проведению анализа. Обобщены современные методики анализа и факторного анализа показателей предприятия. Цель настоящего учебника — рассмотрение теоретико-методологических основ и практики ан...

Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций

 • формат pdf
 • размер 5,79 МБ
 • добавлен 10 ноября 2009 г.
М.: Инфра-М, 2008. - 208 с. - ISBN: 978-5-16-003068-5 (второе изд., перер. и доп) Методика охватывает все темы финансового анализа деятельности коммерческой организации. Конкретные расчеты базируются на действующих сегодня формах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отдельных случаях привлекаются данные бухгалтерского учета. Использован международный опыт финансового анализа. Предназначена для финансовых аналитиков и менеджеров, бухга...

Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций

 • формат djvu
 • размер 25,10 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
М.: Инфра-М, 2008 г. - 208 стр. Методика охватывает все темы финансового анализа деятельности коммерческой организации. Конкретные расчеты базируются на действующих сегодня формах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отдельных случаях привлекаются данные бухгалтерского учета. Использован международный опыт финансового анализа. Предназначена для финансовых аналитиков и менеджеров, бухгалтеров и аудиторов, а также студентов экономически...

Шиманский К.А. Финансовый и управленческий анализ

 • формат doc
 • размер 274,47 КБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
В курсе изложены лекции по основам финансового и управленческого анализа, практика экономического анализа, даны рекомендации по выработке мероприятий по результатам анализа.

Школьник І.О., Боярко І.М., Дейнека О.В. та ін. Фінансовий аналіз

 • формат pdf
 • размер 5,55 МБ
 • добавлен 26 января 2016 г.
Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 368 с. Навчальний посібник охоплює усі розділи дисципліни «Фінансовий аналіз». Видання містить конспект лекцій за кожною темою дисципліни, завдання до практичних занять, що включають питання для підготовки та обговорення, розрахунково-аналітичні завдання, питання для самоперевірки, тести, завдання для самостійної роботи з комплексом розрахунково-аналітичних завдань, а також список рекоме...

Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз

 • формат pdf
 • размер 10,58 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. - Київ.: ЦНЛ, 2006, - 528 с. У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи сучасної концепції фінансового аналізу, обґрунтовується методологічна база, методи і підходи до аналізу та оцінки ключових параметрів. Узагальнено сучасні методики аналізу фінансової звітності. Розглянуто методи прогнозного фінансового аналізу, методології" функціональної діагностики як інструменту аналізу банкрутства, методи аналізу фінансов...

Шпаргалка - Финансовый анализ

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 78,94 КБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
2011 г., 8 стр. Содержание: Финансы: сущность, функции. Финансовая система РФ: структура, принципы организации. Основные принципы организации финансов предприятия. Задачи управления финансами предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. Сущность, задачи, цели и этапы финансового анализа (ФА). Задачи и содержание анализа бух. отчетности. Виды анализа бух. отчетности. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности. Приемы и способы анализа бух. отчетност...

Шпаргалка. Наиболее распространенные финансовые показатели. Формулы

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 32,29 КБ
 • добавлен 11 сентября 2010 г.
Список финансовых показателей, наиболее часто применяемых в финансовом анализе. Эти показатели разделены на пять групп, отражающих различные стороны финансового состояния предприятия: Коэффициенты ликвидности. Показатели структуры капитала (коэффициенты устойчивости). Коэффициенты рентабельности. Коэффициенты деловой активности. Инвестиционные критерии.

Шубіна С.В., Мірошник О.Ю., Швадченко В.О. Фінансовий аналіз. Практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2,55 МБ
 • добавлен 28 декабря 2015 г.
Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 296 с. Практикум підготовлений відповідно до програми дисципліни "Фінансовий аналіз" і спрямований на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведення аналітичних досліджень фінансового стану підприємства. Він гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру. Вступ Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий аналіз» Зміст дисципліни за темами Методи...

Шукова М.Г. Анализ финансовой отчетности в программе Финанализ

Практикум
 • формат doc
 • размер 2,00 МБ
 • добавлен 24 марта 2013 г.
Методическое пособие. — Самара: КС ПГУТИ, 2012. — 52 с. Данное методическое пособие представляет собой описание работы с программой «Финансовый анализ», которая используется для анализа финансового состояния организации. Кроме описания работы с программой «Финансовый анализ», методическое пособие включает в себя основу работы с аналитическими таблицами, показателями и коэффициентами, представленными в программе, а также некоторые проходящие через...

Щербакова Н.Ф., Пожидаева Г.А. Экономический финансовый анализ: Задания и тесты для контроля знаний

Тест
 • формат pdf
 • размер 252,20 КБ
 • добавлен 17 октября 2014 г.
Воронежский государственный университет, 2000. - 37 с. Выполнение контрольных работ способствует закреплению комплексных знаний в области финансового анализа, его ключевых категорий, методов и приемов, развитию умения "читать" и анализировать финансовую отчетность хозяйствующих субъектов, делать обоснованные выводы и оценки по результатам анализа. Решение тестов позволяет интенсифицировать изучение дисциплины "Экономический финансовый анализ", уг...

Экономический анализ эффективности деятельности ООО БЕЛКЗ

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 144,60 КБ
 • добавлен 08 января 2017 г.
БРУ, Могилев, Белоруссия, 2016. 49 с. Целью данной работы является экономический анализ эффективности деятельности ООО «БЕЛКЗ». Исходя из цели курсовой работы, были поставлены следующие задачи: - рассмотреть методику анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия; - дать характеристику основным показателям деятельности предприятия ООО «БЕЛКЗ»;  провести экономический анализ показателей деятельности ООО «БЕЛКЗ» за 2012-201...

Эффективность финансовой деятельности предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 114,96 КБ
 • добавлен 25 июля 2011 г.
Курсовая работа Содержание: Введение Разработка мероприятий по повышению эффективности финансовой деятельности на основе анализа финансовой устойчивости и платежеспособности (анализ структуры и динамики капитала) Проблемные аспекты системного управления финансами Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости Анализ основных коэффициентов Анализ ликвидности баланса Оценка риска финансовой деятельности Сравнительный аналитический баланс Оп...

Юдин Р.А., Соколова Л.С. Сравнение различных точек зрения для анализа ликвидности баланса

 • формат image
 • размер 1,81 МБ
 • добавлен 07 ноября 2016 г.
Источник - статьи из журнала «Справочник экономиста», № 5, 2011 Представлено в виде таблицы сравнение различных точек зрения для анализа ликвидности баланса на основе группировки активов и пассивов. Рассмотрено мнение многих авторов (например, Васильевой, Гиляровской, Грачева, Колчиной, Пласковой, Савицкой и д.р.). На основе данных этой таблицы можно провести сравнительный анализ по расчету ликвидности организации по каждой из представленных мето...

FaProfOcenka

software
 • формат exe
 • размер 2,27 МБ
 • добавлен 09 ноября 2009 г.
Новая версия программы «Финансовый анализ: Проф + Оценка бизнеса» Проведение финансового анализа и аудита отчетности помогает оценить текущее состояние предприятия, его финансовую устойчивость, платеже- и кредитоспособность.

Financier_2_0

software
 • формат exe
 • размер 3,59 МБ
 • добавлен 08 июля 2011 г.
Программа предназначена для проведения финансового анализа состояния и результатов деятельности предприятия, с использованием стандартной финансовой отчетности: Баланса и Отчета о финансовых результатах (П(С)БО 2 и 3 Украины соответственно), а также дополнительных данных. Пользователям предоставляется возможность расчета полного спектра финансовых коэффициентов, сравнительного аналитического баланса, сравнительного аналитического отчета о финансо...

Higgins R. Analysis for financial management

 • формат pdf
 • размер 42,92 МБ
 • добавлен 23 января 2016 г.
Под ред. Хиггинс Р, Мс-Graw Hill - 2007. Язык издания - английский. В восьмом издании книги "Анализ для финансового менеджмента" базовые концепции и инструменты финансов излагаются простым и доступным языком. Кроме того, в конце каждой главы рассматриваются различные финансовые тонкости, которые будут интересны читателям, уже знакомым с основами финансов. В целом, автору удалось найти оптимальный баланс между теоретическими выкладками и примерами...

Єропутова О.О. Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві

Статья
 • формат pdf
 • размер 333,63 КБ
 • добавлен 31 июля 2013 г.
Стаття. /О.О. Єропутова// Економіка промисловості. – 2007. – № 2. – С. 162-167. Розроблено та проведено аналіз ефективності використання оборотних коштів і пропозиції з поліпшенняїх використання на прикладі ВАТ Дніпроспецсталь.

Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу

 • формат pdf
 • размер 614,80 КБ
 • добавлен 28 мая 2012 г.
Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2003. - 148 с. Розглянуто систему сучасних світових та вітчизняних методів і прийомів фінансового аналізу. Розкрито особливості цільової діагностики фінансового стану підприємства. Методи і технології фінансового аналізу супроводжуються прикладами з посиланнями на програмне забезпечення.