Похожие разделы

Андрієвська Л., Мага І. та ін. (упор.). Архівні установи України. Том 1. Державні архіви

 • формат pdf
 • размер 4.11 МБ
 • добавлен 20 февраля 2010 г.
/ Держкомархів України. УНДІЛСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. – К., 2005. – 692 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники) Перший том довідника включає відомості про державні, центральні, місцеві та галузеві архіви (станом на 2005 р. ). Описові статті містять інформацію адміністративного характеру, відомості про історію архівної установи, дані про обсяг, склад та зміст фондів, науково-дов...

Артамонова С., Майстренко А., Одинока Л., Романовський Р. (упоряд.). Архівні установи України. Том 2. Наукові установи, музеї, бібліотеки

 • формат pdf
 • размер 5.83 МБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
Довідник. У 2 кн. Кн. 1 : Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області; редкол. тому: І.Матяш (голова), О.Мельниченко, Ю.Прилепішева, Н.Христова. – К., 2010. – XXVIІI, 604 с. ISBN 966-8225-44-4 Другий том довідника складається з 2-х книг, включає...

Архівна система

Статья
 • формат doc
 • размер 30,33 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, 30 сторінок План: поняття "архівна система", її основні види система архівних установ України Архівознавство, як і кожна наука, послуговується певними категоріями, поняттями, термінами як вищою формою раціональної фіксації знань про той чи інший предмет, явище, факт. Поняття є способом відображення знання, інструментом пізнання і наукового дослідження. До визначальних архівознавчих категорій належать поняття: "архі...

Архівне описування

Статья
 • формат doc
 • размер 25,82 КБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, 16 сторінок План: Поняття, види архівного описування Принципи і методи архівного описування

Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденную при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе

 • формат pdf
 • размер 14,90 МБ
 • добавлен 20 мая 2014 г.
[В 37 т.]. - Киев, 1859-1914. - Заглавие части томов: Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Ч. 3 : Т. 6. : Акты Шведского государственного архива, относящиеся к истории Малороссии (1649-1660 г.). - 1908. - 58, 419 с.

Архивные данные - Полтавские епархиальные ведомости. Полтава, 1863-1917

 • формат image
 • размер 123,86 МБ
 • добавлен 24 августа 2012 г.
2 раза в мес. (1896-1913 3 раза в мес.; 1914 еженед.). Указ.: 1863-1867, 1870-1874, 1876, 1894, 1910 (неофиц.); Мазанов П.И. Указ. статей, помещенных в неофиц. ч. "ПЕВ" за 25 лет издания их с 1863 по 1888 г.- Полтава, 1888.- IV,199 с.; Пясецкий И. Указ. статей, напечатанных в неофиц. ч. "ПЕВ" за последние 25 лет издания, с 1888 1913 г.- Полтава, 1913.- 392 с.; Терлецкий В.Н. Речь в юбилейном собрании по случаю 100-летия Полтавской епархии 1894 //...

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943)

 • формат pdf
 • размер 101,26 МБ
 • добавлен 07 октября 2012 г.
К.: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, 2004. – 812 с. – ISBN: 966-02-3364-7. У запропонованому виданні вперше представлені документи з історії бібліотек Києва періоду нацистської окупації 1941-1943 рр. Оперативного штабу окупованих східних областей, рейхскомісара України, Київської...

Боряк Г. Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині

 • формат djvu
 • размер 24,94 МБ
 • добавлен 02 января 2015 г.
Матеріали повідомлення на 7-й Європейській конференції архівів Варшава, 18—20 травня 2006 р. Укр. та англ. мовами. — Київ, 2006. — 60 с. ISBN 966-8225-07-4. Повідомлення, що готувалося до 7-ї Європейської конференції архівів (Варшава, 18—20 травня 2006 р.) і було виголошено англійською мовою під час проведення майстер-класу "План дій при катастрофах та надзвичайних ситуаціях" (Disaster and Emergency Workshop), являє собою короткий фрагмент аналіт...

Боряк Г. Національна архівна спадщина України та державний реєстр Археографічна Україніка: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи

 • формат pdf
 • размер 92,46 МБ
 • добавлен 03 мая 2013 г.
Київ, 1995. – 348 с. ISBN 966-02-0003-Х. Монографія присвячена теоретико-методологічним проблемам актуалізації великих масивів архівних документів, пов'язаних з історією, наукою та культурою нашої держави. Архівні фонди – документальні системи первинного рівня – розглядаються як складова загальнонаціональних інформаційних ресурсів України, аналізується історія фондоутворення, організаційно-облікові класифікації сукупного архівного фонду, зміст по...

Бугаєва О.В. Архівна спадщина Музичного товариства імені М.Д. Леонтовича

 • формат pdf
 • размер 15,08 МБ
 • добавлен 23 сентября 2012 г.
Монографія. - К.: НБУВ, 2011. – 388 c. : іл. ІSBN 978-966-02-5159-5 (серія) ІSBN 978-966-02-5160-1 Присвячена історико-архівознавчому та культурологічному дослідженню архівної спадщини Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича (МТЛ), що репрезентує джерельну унікальність даного архіву для наук гуманітарного профілю. У дослідженні представлено історію формування і склад документів архівного фонду МТЛ. Окремо розглянуто історію створення Музично...

Булатова С.О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

 • формат pdf
 • размер 75,73 МБ
 • добавлен 14 ноября 2012 г.
К.: НБУВ, 2006 – 334 с. ISBN: 966-02-4038-4. Монографія присвячена історії бібліотечного зібрання роду польських магнатів Яблоновських, що зберігається в фондах Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського. Висвітлюється походження, формування та розвиток зібрання протягом XVII-XX ст. у періоди приналежності його різним представникам роду Яблоновських, встановлені їхні науково-культурні уподобання та зв′язок з наповненням книжкового фонду. При...

Визирь Н.П. (отв. ред.) Рукописные фонды Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского АН УССР

Статья
 • формат pdf
 • размер 3.72 МБ
 • добавлен 12 декабря 2014 г.
Сборник научных трудов. — Киев: Наукова думка, 1989. — 128 с. ISBN 5-12-000713-9 В сборнике помещены статьи, в которых исследуются памятники славянской письменности и материалы личных архивных фондов отдела рукописей ЦНБ АН УССР. На основании историко-текстологического, лингвистического, кодико-логического и источниковедческого изучения анализируются памятники отечественной письменной культуры — Киевские глаголические листки, Пересопницкое еванг...

Вступ до архівознавства

Статья
 • формат doc
 • размер 24,04 КБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, 14 сторінок План: предмет, об'єкт і методи архівознавства зв'язок архівознавства з іншими науками джерельна база та історіографія архівознавства запитання для самоконтролю

В’ятрович В.М., Кулик І.М., Лошак В.В., Шпак А.В. Право на правду. Практичний порадник із доступу до архівів

 • формат pdf
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 12 марта 2012 г.
Практичний порадник із доступу до архівів / Центр досліджень визвольного руху. — Львів: Часопис, 2012. — 152 с. Де знайти відомості про родичів, засуджених у часи СССР? З чого почати пошук і як правильно написати запит в архів? Якими є право і практика доступу до архівів комуністичних спецслужб в Україні та за кордоном? Які саме українські архіви зберігають відомості про політичні репресії та визвольний рух? Ця книга допоможе вам у пошуках правди...

Гаркавець О. Вірмено-кипчацькі рукописи в Україні, Вірменії, Росії

Справочник
 • формат pdf
 • размер 9,65 МБ
 • добавлен 14 декабря 2014 г.
Каталог. — Київ: Українознавство, 1993. — 328 с. — (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 26 . Східні джерела з історії України). ISBN 5-7702-0532-6 Праця присвячена опису кипчакомовних писемних пам'яток українських вірменів, що проживали окремими самоврядованими колоніями у Кам'янці-Подільському, Львові та інших містах України в 14—18 ст. Самі пам'ятки, що зараз зберігаються у Києві, Львові, Єревані та Санкт-Петербурзі, укладено в 16...

Гаркавець О. Вірмено-кипчацькі рукописи в Україні, Вірменії, Росії

Справочник
 • формат djvu
 • размер 4,55 МБ
 • добавлен 18 декабря 2014 г.
Каталог. — Київ: Українознавство, 1993. — 328 с. — (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 26 . Східні джерела з історії України). ISBN 5-7702-0532-6 Праця присвячена опису кипчакомовних писемних пам'яток українських вірменів, що проживали окремими самоврядованими колоніями у Кам'янці-Подільському, Львові та інших містах України в 14—18 ст. Самі пам'ятки, що зараз зберігаються у Києві, Львові, Єревані та Санкт-Петербурзі, укладено в 16...

Гирич І. (упоряд.) Епістолярна спадщина Михайла Грушевського

Справочник
 • формат djvu
 • размер 3,44 МБ
 • добавлен 05 декабря 2014 г.
Покажчик до фонду №1235 у ЦДІА України у м. Києві. — Київ, 1996. — 108 с. — (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 39). ISBN 5-7702-0577-4 Пропоноване видання — спроба повного архівного покажчика до усієї епістолярної спадщини М.Грушевського (як листів вченого, так і листів до нього), що зберігасться у фонді родини Грушевських (№1235) в Центральному державному історичному архіві України у м. Києві. Для науковців, архівістів, грушевськ...

Гирич І. (упоряд.) Епістолярна спадщина Михайла Грушевського

Справочник
 • формат pdf
 • размер 4,56 МБ
 • добавлен 20 ноября 2014 г.
Покажчик до фонду №1235 у ЦДІА України у м. Києві. — Київ, 1996. — 108 с. — (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 39). ISBN 5-7702-0577-4 Пропоноване видання — спроба повного архівного покажчика до усієї епістолярної спадщини М.Грушевського (як листів вченого, так і листів до нього), що зберігасться у фонді родини Грушевських (№1235) в Центральному державному історичному архіві України у м. Києві. Для науковців, архівістів, грушевськ...

Гнєвишева О., Єдлінська У., Пельц Д., Сварник Г., Сварник І., Франко Н. Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник

Справочник
 • формат pdf
 • размер 2,40 МБ
 • добавлен 08 марта 2012 г.
Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, Львів-К., 2001. — 412 с. — (Архівні зібрання України. Путівники). У фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Львові зосереджено одну з найбагатших та найдавніших збірок документальних матеріалів XIII - перш. пол. XX ст. з історії Західної України, Польщі, Австро-Угорщини та інших країн Європи. Путівник містить інформацію про фонди центральних...

Гуменюк Є.М. та ін. (уклад.) Особисті архівні фонди відділу рукописів. Анотований покажчик

Справочник
 • формат djvu
 • размер 11,26 МБ
 • добавлен 30 ноября 2014 г.
Львів, 1977. — 188 с. Рукописні матеріали становлять одне з основних джерел для вивчення нашого минулого. Введення цих матеріалів у науковий обіг е основним завданням бібліотек і архівів як закладів, на які покладено обов'язки їх зберігання й опрацювання. В даний момент збірка рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника нараховує понад 120 фондів, окремі з яких самі є великими збірками, що охоплюють сотні рукопи...

Гуменюк Є.М. та ін. (уклад.) Особисті архівні фонди відділу рукописів. Анотований покажчик

Справочник
 • формат pdf
 • размер 18,08 МБ
 • добавлен 26 декабря 2014 г.
Львів, 1977. — 188 с. Рукописні матеріали становлять одне з основних джерел для вивчення нашого минулого. Введення цих матеріалів у науковий обіг е основним завданням бібліотек і архівів як закладів, на які покладено обов'язки їх зберігання й опрацювання. В даний момент збірка рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника нараховує понад 120 фондів, окремі з яких самі є великими збірками, що охоплюють сотні рукопи...

Дашкевич Я. Каталог колекції документів Київської археографічної комісії, 1369-1899

Справочник
 • формат djvu
 • размер 5,87 МБ
 • добавлен 28 августа 2013 г.
Київ: Наукова думка, 1971. — 185 с. Документи колекції відображають економічне, політичне і культурне життя України у XIV—XIX ст., взаємовідносини між православною та уніатською церквами на українських землях. Матеріали колекції стосуються, крім історії України, історії Росії, Білорусії, Литви. Вірменії, Молдавії, а також Польщі, Югославії, Італії, Пруссії, Франції. Греції, Туреччини та Кримського ханства. Колекція містить велику кількість автогр...

Дашкевич Я.Р. та ін. (упоряд.) Каталог колекції документів Київської археографічної комісії, 1369-1899

Справочник
 • формат pdf
 • размер 10,44 МБ
 • добавлен 10 марта 2015 г.
Упоряд.: Я. Р. Дашкевич, Л. А. Проценко, З. С. Хомутецька. Відп. ред. І. О. Гуржій. — Київ: Наукова думка, 1971. — 184 с. Документи колекції відображають економічне, політичне і культурне життя України у XIV—XIX ст., взаємовідносини між православною та уніатською церквами на українських землях. Матеріали колекції стосуються, крім історії України, історії Росії, Білорусії, Литви. Вірменії, Молдавії, а також Польщі, Югославії, Італії, Пруссії, Фран...

Дениско Л.М. Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького

 • формат pdf
 • размер 115,47 МБ
 • добавлен 13 ноября 2012 г.
НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Наук. ред. О. С. Онищенко. – К., 2009. – 476 с. ISBN: 978-966-02-4975-2. Монографія презентує приватну універсальну бібліотеку та архів старшого діловода Державного контролю Державної Ради Росії, історика селянського питання, українського бібліофіла, мешканця Нової Праги Олександрійського району Кіровоградської області О. З. Попільницького. Монографія включає «Алфавітний каталог книг бібліоте...

Дзьобан О.О. (уклад.) Рукописи архіву М.С. Шашкевича. Опис

Справочник
 • формат djvu
 • размер 9,53 МБ
 • добавлен 02 декабря 2014 г.
Львів, 1979. — 78 с. У відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника зберігається порівняно невеликий, але надзвичайно цінний архів видатного українського поета Маркіяна Семеновича Шашкевича (1811—1843). Даний опис архіву М. С. Шашкевича розрахований на дослідників у галузі літературознавства, викладачів літератури, бібліотечних працівників.

Дзьобан О.О. (уклад.) Рукописи архіву М.С. Шашкевича. Опис

Справочник
 • формат pdf
 • размер 11,42 МБ
 • добавлен 30 ноября 2014 г.
Львів, 1979. — 78 с. У відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника зберігається порівняно невеликий, але надзвичайно цінний архів видатного українського поета Маркіяна Семеновича Шашкевича (1811—1843). Даний опис архіву М.С. Шашкевича розрахований на дослідників у галузі літературознавства, викладачів літератури, бібліотечних працівників.

Доступ до архівних документів: законодавство і практика

 • формат pdf
 • размер 2,48 МБ
 • добавлен 09 сентября 2012 г.
Харківська правозахисна група. - Харків: Права людини, 2010. - 416 с. Збірник статей зарубіжних та українських науковців (Є.Захарова, С. Шевчукка, О. Матвійчук, Г. Буль та ін.), а також підбірка європейських і вітчизняних нормативних актів, що стосуються доступу громадян до архівної нформації.

Забезпечення збереженості архівних документів

Статья
 • формат doc
 • размер 13,58 КБ
 • добавлен 28 февраля 2012 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, 7 сторінок План: Забезпечення збереженості документів в архіві підприємства Вимоги до приміщень архіву Вимоги до архівосховища Вимоги до електро- і протипожежного обладнання архіву

Закон України про НАФ

 • формат doc
 • размер 237 КБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Для тих хто вивчає архівознавство. Цей Закон регулює відносини, пов'язані із формуванням, обліком, зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та інші основні питання архівної справи. Прийнятий 24 грудня 1993 р.

История архивного дела в Украине

Реферат
 • формат doc
 • размер 23,86 КБ
 • добавлен 04 июля 2012 г.
17 стр. Введение. История развития архивного дела в Киевской Руси. Развитие архивного дела в эпоху Российского централизованного государства. Архивная деятельность в XIX в. Архивная деятельность в начале и середине XX в. Развитие архивного дела в независимой Украине. Заключение. Литература.

Кіржаєв С.М. (упоряд.) Документальні матеріали М.С. Грушевського у фондах відділу рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН УРСР

Справочник
 • формат djvu
 • размер 17,20 МБ
 • добавлен 03 января 2015 г.
Каталог. — Київ, 1991. — 116 с. — (Науково-довідкові видання з історії України; вип.16). До каталогу увійшли оригінальні матеріали творчої спадщини видатного ученого і громадського діяча України М.С. Грушевського: наукові праці і літературні твори, окремі документи науково-організаційної діяльності, фотографії, анотовані листи-автографи. Більша частина наукових матеріалів запроваджується до наукового обігу вперше. Видання каталогу розраховане на...

Кіржаєв С.М. (упоряд.) Документальні матеріали М.С. Грушевського у фондах відділу рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН УРСР

Справочник
 • формат pdf
 • размер 17,78 МБ
 • добавлен 22 декабря 2014 г.
Каталог. — Київ, 1991. — 116 с. — (Науково-довідкові видання з історії України; вип.16). До каталогу увійшли оригінальні матеріали творчої спадщини видатного ученого і громадського діяча України М.С. Грушевського: наукові праці і літературні твори, окремі документи науково-організаційної діяльності, фотографії, анотовані листи-автографи. Більша частина наукових матеріалів запроваджується до наукового обігу вперше. Видання каталогу розраховане на...

Калакура Я., Матяш І. (ред.) Архівознавство

 • формат pdf
 • размер 12,47 МБ
 • добавлен 17 февраля 2016 г.
Підручник. Київ, 2002. Розглядаються предмет, об'єкт і методи архівознавства, його історіографія і джерельна база. Детально представлена історія архівної справи в Україні. Призначений для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. Передмова (Я. С. Калакура, І. Б. Матяш) Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна (Я. С. Калакура) Предмет, об'єкт і методи архівознавства Зв'язок архівознавства з іншими науками та навча...

Ковальчук Г.І. Книжкові пам′ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах

 • формат pdf
 • размер 162,60 МБ
 • добавлен 06 октября 2012 г.
К.: НБУВ, 2004. – 644 с. ISBN: 966-02-3344-2. У монографії розглядаються основні питання формування, складу і змісту, специфіки наукового опрацювання (бібліотечного, бібліографічного та книгознавчого), збереження фондів стародруків, рідкісних і цінних видань XIX-XX ст., принцип діяльності відповідних підрозділів наукових бібліотек. Значна увага приділена визначенню основних термінів та понять у цій галузі знань, передусім «рідкісна книга», «цінна...

Конвертування електронних документів для постійного зберігання в архіві. Методичні рекомендації

Практикум
 • формат pdf
 • размер 164,89 КБ
 • добавлен 29 июня 2013 г.
Державна архівна служба України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД); укладачі: Ковтанюк Ю. С., Марченко П. М., Р. В. Романовський – Київ, 2011. – 11 с. Методичні рекомендації для Архівів та, зокрема, Центрального державного електронного архіву України щодо конвертування ЕД у формати, які забезпечують міжоперабельність та довгострокове зберігання ЕД. Вступ. Терміни та визначення. Загальні положенн...

Купчинський О. Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова

 • формат djvu
 • размер 2,48 МБ
 • добавлен 29 ноября 2014 г.
Київ, 1998. — 98 с. — (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 33). ISBN 5-7702-0844-9 Дослідник подає відомості про хронологічні, територіальні рамки діяльності гродських і земських судів, їх обсяг, компетенцію, урядовців; про основні форми ділової документації. Нарис містить загальний огляд змісту земських і гродських книг та фасцикул, список фондів та коротку бібліографію.

Купчинський О. Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова

 • формат pdf
 • размер 4,28 МБ
 • добавлен 03 декабря 2014 г.
Київ, 1998. — 98 с. — (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 33). ISBN 5-7702-0844-9 Дослідник подає відомості про хронологічні, територіальні рамки діяльності гродських і земських судів, їх обсяг, компетенцію, урядовців; про основні форми ділової документації. Нарис містить загальний огляд змісту земських і гродських книг та фасцикул, список фондів та коротку бібліографію.

Купчинський О.А., Ружицький Е.Й. (упоряд.) Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові 1233-1799

Справочник
 • формат djvu
 • размер 25,48 МБ
 • добавлен 18 февраля 2015 г.
Київ: Наукова думка, 1972. — 676 с. Каталог — науково-довідкове видання, в якому описується 1100 грамот архіву за 1233—1799 pp. Більшість документів відображає соціально-економічні та політичні відносини на Україні в період феодалізму. Матеріали мають важливе значення для дослідження економічних зв’язків України з Росією, Молдавією, Трансільванією, Польщею, Грецією, Італією. Описані документи становлять інтерес для вивчення допоміжних історичних...

Курсова робота - Зарубіжні архіви в мережі інтернет

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 1.12 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Архівні веб-сайти Інформаційні ресурси інтернет-архівів Огляд сайтів зарубіжних архівних установ

Левченко Л.Л. Центральний Чорноморський архів: післямова до подій 1934 року

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,01 МБ
 • добавлен 31 декабря 2015 г.
// Архіви України. Науково-практичний журнал. - К., 2014. - № 2. - С. 165-214.

Легун Ю., Петренко О. Матеріали ревізійного перепису населення 1795-1796 рр. у фондах Державного архіву Вінницької області

Справочник
 • формат djvu
 • размер 1,89 МБ
 • добавлен 02 декабря 2014 г.
Навчальний посібник. — Вінниця: О. Власюк, 2005. — 72 с. ISBN 966-8413-62-8 Пропоноване науково-довідкове видання є першою спробою каталогізації відомостей про первинні матеріали ревізійних переписів Поділля кінця XVIII — середини XIX сг. У ньому вміщені дані про ревізійні списки 5-ї ревізії 1795—1796 рр. із зібрання Державного архіву Вінницької області. Для науковців, генеалогів, краєзнавців, студентів та всіх, хто цікавиться історією рідного к...

Легун Ю., Петренко О. Матеріали ревізійного перепису населення 1795-1796 рр. у фондах Державного архіву Вінницької області

Справочник
 • формат pdf
 • размер 3,11 МБ
 • добавлен 31 декабря 2014 г.
Навчальний посібник. — Вінниця: О. Власюк, 2005. — 72 с. ISBN 966-8413-62-8 Пропоноване науково-довідкове видання є першою спробою каталогізації відомостей про первинні матеріали ревізійних переписів Поділля кінця XVIII — середини XIX сг. У ньому вміщені дані про ревізійні списки 5-ї ревізії 1795—1796 рр. із зібрання Державного архіву Вінницької області. Для науковців, генеалогів, краєзнавців, студентів та всіх, хто цікавиться історією рідного к...

Майборода Р. (уклад.) Люстрації королівщин українських земель XVI-XVIII ст

Справочник
 • формат djvu
 • размер 6,83 МБ
 • добавлен 22 декабря 2014 г.
Матеріали до реєстру рукописних та друкованих текстів. — Київ, 1999. — 312 с. — (Науково-довідкові видання з історії України; вип.49). ISBN 5-7702-05550-4 Пропоноване науково-довідкове видання є першою спробою каталогізації відомостей про люстраційні описи королівщин українських земель XVI— XVIII ст. Довідник містить дані про виявлені на сьогодні рукописні і друковані тексти люстрацій та дотичні їм матеріали. Не претендуючи на вичерпність, катало...

Майборода Р. (уклад.) Люстрації королівщин українських земель XVI-XVIII ст

Справочник
 • формат pdf
 • размер 10,52 МБ
 • добавлен 09 декабря 2014 г.
Матеріали до реєстру рукописних та друкованих текстів. — Київ, 1999. — 312 с. — (Науково-довідкові видання з історії України; вип.49). ISBN 5-7702-05550-4 Пропоноване науково-довідкове видання є першою спробою каталогізації відомостей про люстраційні описи королівщин українських земель XVI— XVIII ст. Довідник містить дані про виявлені на сьогодні рукописні і друковані тексти люстрацій та дотичні їм матеріали. Не претендуючи на вичерпність, катало...

Матяш І.Б. (ред.) Хрестоматія з архівознавства

 • формат pdf
 • размер 39.46 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Київ: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. - 411 с. Хрестоматія доповнює й ілюструє основні положення підручника «Архівознавство» (К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002). Видання містить текст Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», нормативні акти, методичні рекомендації з питань діяльності архівних установ, наукові статті, присвячені ключовим проблемам архівознавства. Для студентів історичних спеціальностей вищих навчаль...

Махаткова Р. (упоряд.) Український музей у Празі (1659) 1925-1948. Опис фонду

 • формат djvu
 • размер 3,53 МБ
 • добавлен 05 декабря 2014 г.
Київ-Прага, 1996. — 296 с. ISBN 5-7702-0824-4 Опис фонду Український музей в Празі, який зберігається в Державному центральному архіві в Празі, представляє документи і матеріали української еміграції, що перебувала в різних країнах Європи, Америки, Азії у міжвоєнний період. Фонд містить у собі архівалії, що висвітлюють різні сторони життя українців за кордоном і охоплює 8 офіційних книг, 6 довідкових книг, 5 рестраційних пам’яток та 108 картонів...

Махаткова Р. (упоряд.) Український музей у Празі (1659) 1925-1948. Опис фонду

 • формат pdf
 • размер 8,15 МБ
 • добавлен 07 декабря 2014 г.
Київ-Прага, 1996. — 296 с. ISBN 5-7702-0824-4 Опис фонду Український музей в Празі, який зберігається в Державному центральному архіві в Празі, представляє документи і матеріали української еміграції, що перебувала в різних країнах Європи, Америки, Азії у міжвоєнний період. Фонд містить у собі архівалії, що висвітлюють різні сторони життя українців за кордоном і охоплює 8 офіційних книг, 6 довідкових книг, 5 рестраційних пам’яток та 108 картонів...

Мяскова Т. Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: з історії комплектування (1834-1927 рр.)

 • формат pdf
 • размер 39,35 МБ
 • добавлен 12 октября 2012 г.
НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2005. – 184 с. ISBN: 966-02-3506-2. Монографія присвячена питанням історії та комплектування бібліотеки Імператорського університету св. Володимира. Визначені основні етапи розвитку бібліотеки у взаємозв′язку з історією Університету. На основі комплексного дослідження архівних джерел вивчено історію, особливості формування бібліотеки, а також принципи відбору наукової літератури. Показан...

Оніщенко О.С. (ред.) Особові архивні фонди Інституту рукопису. Путівник

 • формат pdf
 • размер 2,05 МБ
 • добавлен 07 ноября 2012 г.
Особові архивні фонди Інституту рукопису. Путівник / Под ред.О.С.Оніщенка, - Київ, 2002. - 758 с. У Путівнику містяться дані про склад і зміст 264-х особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. Вернадського. Також подано список фондів, які перебувают в процесі опрацювання.

Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання

 • формат pdf
 • размер 161,06 КБ
 • добавлен 13 июля 2013 г.
Державна архівна служба України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД); укладачі: Ковтанюк Ю. С., Марченко П. М. – Київ, 2011. – 10 с. Перелік форматів даних електронних документів (ЕД) постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання розроблено відповідно до методичних рекомендацій «Конвертування електронних документів для постійного зберігання в архіві». Перелік є основним нормативним документом...

Пироженко Я., Сіверська В. (уклад.) Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів

Справочник
 • формат djvu
 • размер 4,91 МБ
 • добавлен 12 декабря 2014 г.
Київ, 1965. — 356 с. Покажчик включає назви всіх населених пунктів, про які йде мова в поземельних кадастрах Галичини, що відносяться до кінця XVIII — першої половини XIX ст. Матеріали метрик — цінне джерело для вивчення аграрних відносин у Галичині. Вони дають можливість прослідкувати стан землеволодіння в період розкладу феодально-кріпосницьких відносин і розвитку капіталізму в Галичині. Розрахований на істориків, економістів, мовознавців та ін...

Пироженко Я., Сіверська В. (уклад.) Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів

Справочник
 • формат pdf
 • размер 11,86 МБ
 • добавлен 25 декабря 2014 г.
Київ, 1965. — 356 с. Покажчик включає назви всіх населених пунктів, про які йде мова в поземельних кадастрах Галичини, що відносяться до кінця XVIII — першої половини XIX ст. Матеріали метрик — цінне джерело для вивчення аграрних відносин у Галичині. Вони дають можливість прослідкувати стан землеволодіння в період розкладу феодально-кріпосницьких відносин і розвитку капіталізму в Галичині. Розрахований на істориків, економістів, мовознавців та ін...

Покидченко Л.А. История украинского еврейства в документальных и печатных источниках Государственного архива Сумской области

Справочник
 • формат pdf
 • размер 7,95 МБ
 • добавлен 25 ноября 2014 г.
Путеводитель. — Сумы: СОТ издательство Козацький вал, 2001. — 166 с. ISBN 966-589-308-4 Территория современной Сумской области всегда принадлежала к местам традиционного проживания евреев,тле. здесь проходила северо-восточная граница черты оседлости. Наиболее крупными местами еврейских поселений были: Глуховский, Конотопский, Кролевецкий, Лебединский, Роменасий, Сумский районы. Архив содержит как самостоятельные еврейские фонды, так и фонды учреж...

Полегайлов О.Г. та ін. (упоряд.) Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр

Справочник
 • формат djvu
 • размер 16,60 МБ
 • добавлен 15 декабря 2014 г.
Київ, 1999. — 266 с. ISBN 5-7702-0838-4 Колекція стародруків Центрального державного історичного архіву України у м. Києві, на основі якої підготовлено каталог, почала складатись з часу заснування архіву. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (ЦДІАК України) був заснований у 1941 р., остаточне його формування було завершено в березні 1944 р. У повоєнний час до його складу були приєднані фонди та бібліотечні зібрання Всеукраїнс...

Полегайлов О.Г. та ін. (упоряд.) Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр

Справочник
 • формат pdf
 • размер 19,44 МБ
 • добавлен 24 декабря 2014 г.
Київ, 1999. — 266 с. ISBN 5-7702-0838-4 Колекція стародруків Центрального державного історичного архіву України у м. Києві, на основі якої підготовлено каталог, почала складатись з часу заснування архіву. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (ЦДІАК України) був заснований у 1941 р., остаточне його формування було завершено в березні 1944 р. У повоєнний час до його складу були приєднані фонди та бібліотечні зібрання Всеукраїнс...

Попова Л.А., Ревнивцева К.Г. (упоряд.) Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр.: покажчик населених пунктів

Справочник
 • формат djvu
 • размер 3,16 МБ
 • добавлен 19 декабря 2014 г.
Київ, 1959. — 186 с. Генеральний опис Лівобережної України 1765—1769 рр., який в історичній літературі відомий під назвами Генеральний опис Малоросії та Рум’янцевський опис, — надзвичайно важливе джерело для вивчення економічних і соціальних відносин у другій половині XVIII ст. Десятки років цей пам’ятник соціально-економічної історії України перебував у різних сховищах країни і це до певної міри було гальмом у справі його вивчення. І тільки в 19...

Попова Л.А., Ревнивцева К.Г. (упоряд.) Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр.: покажчик населених пунктів

Справочник
 • формат pdf
 • размер 6,66 МБ
 • добавлен 03 января 2015 г.
Київ, 1959. — 186 с. Генеральний опис Лівобережної України 1765—1769 рр., який в історичній літературі відомий під назвами Генеральний опис Малоросії та Рум’янцевський опис, — надзвичайно важливе джерело для вивчення економічних і соціальних відносин у другій половині XVIII ст. Десятки років цей пам’ятник соціально-економічної історії України перебував у різних сховищах країни і це до певної міри було гальмом у справі його вивчення. І тільки в 19...

Проценко Л.А. та ін. (упоряд.) Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI-XVII ст. Вип. 2: книги № 12-22 (1601-1614 рр.)

Справочник
 • формат djvu
 • размер 4,51 МБ
 • добавлен 14 декабря 2014 г.
Київ, 1965. — 352 с. Дана книжка є другим випуском описів актових книг Кременецького земського суду. В цьому випуску вміщені описи з 12 по 22 книгу, які охоплюють 1601—1614 роки. В той же час в ці книги вписаний ряд документів і за XVI ст., зокрема ті, що стосуються питань земельних володінь, розмежування маєтків (купчі, дарчі, записи, тестаменти тощо). Документи, що відносяться до попередніх років, мають подвійні дати: числівником зазначена дата...

Проценко Л.А. та ін. (упоряд.) Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI-XVII ст. Вип. 2: книги № 12-22 (1601-1614 рр.)

Справочник
 • формат pdf
 • размер 10,83 МБ
 • добавлен 12 декабря 2014 г.
Київ, 1965. — 352 с. Дана книжка є другим випуском описів актових книг Кременецького земського суду. В цьому випуску вміщені описи з 12 по 22 книгу, які охоплюють 1601—1614 роки. В той же час в ці книги вписаний ряд документів і за XVI ст., зокрема ті, що стосуються питань земельних володінь, розмежування маєтків (купчі, дарчі, записи, тестаменти тощо). Документи, що відносяться до попередніх років, мають подвійні дати: числівником зазначена дата...

Проценко Л.А. та ін. (упоряд.) Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI-XVII ст. Вип. 3: книги № 23-25 (1616-1625 рр.)

Справочник
 • формат djvu
 • размер 3,61 МБ
 • добавлен 25 декабря 2014 г.
Київ: Наукова думка, 1965. — 316 с. В пропонованому випуску вміщені описи актових книг Кременецького земського суду, причому розкривається зміст всіх без винятку документів. Найбільш важливі документи анотуються. Опис розкриває зміст документів, які висвітлюють економічне, соціально-політичне і правове становище українського народу, його багатовікову боротьбу за соціальне і національне визволення. Численні документи розповідають про заснування і...

Проценко Л.А. та ін. (упоряд.) Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI-XVII ст. Вип. 3: книги № 23-25 (1616-1625 рр.)

Справочник
 • формат pdf
 • размер 8,33 МБ
 • добавлен 23 ноября 2014 г.
Київ: Наукова думка, 1965. — 316 с. В пропонованому випуску вміщені описи актових книг Кременецького земського суду, причому розкривається зміст всіх без винятку документів. Найбільш важливі документи анотуються. Опис розкриває зміст документів, які висвітлюють економічне, соціально-політичне і правове становище українського народу, його багатовікову боротьбу за соціальне і національне визволення. Численні документи розповідають про заснування і...

Репринцев Д.І. Індивідуальне науково-дослідне завдання. Внесок Харківського історика Міхеєва Володимира Кузьмича в розвиток вітчизняної історичної науки

 • формат doc
 • размер 90,28 КБ
 • добавлен 15 июля 2013 г.
Хнпу імені Г.С. Сковороди. Кафедра історії. Україна, м. Харків. 2012 рік, 42 ст. Володимир Кузьмич Міхеєв – видатний харківський науковець та історик, археолог та хозарознавець, музеєвіст, який працював не тільки на теренах нашої держави, а й на території Росії, Болгарії, Польщі. Досліджуючи його особу не важко зрозуміти що він знайшов свій життєвий шлях ще у відносно ранньому віці, по якому впевнено йшов, долаючи вчені сходинки, починаючи від ла...

Реферат - Церковні архіви українських губерній Російської імперії

Реферат
 • формат doc
 • размер 90.5 КБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Вступ Церковні архіви Правобережної України кінця ХVІІІ - середини ХІХ століття. Реконструкція церковних архівів: проблеми та перспективи. Доля митрополичого архіву Греко-Католицької церкви. Висновок Список використаної літератури

Савченко А.Г. (сост.) Каталог арабских рукописей

Справочник
 • формат pdf
 • размер 37,96 МБ
 • добавлен 25 ноября 2014 г.
Киев, 1988. — 70 с. В каталоге представлено описание арабских рукописей из Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в Киеве. Во введении рассказывается об истории поступления арабских рукописей в библиотеку.

Савченко А.Г. (сост.) Каталог арабских рукописей

Справочник
 • формат djvu
 • размер 39,76 МБ
 • добавлен 06 февраля 2015 г.
Киев, 1988. — 70 с. В каталоге представлено описание арабских рукописей из Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в Киеве. Во введении рассказывается об истории поступления арабских рукописей в библиотеку.

Сергєєва І. Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

 • формат pdf
 • размер 96,28 МБ
 • добавлен 09 октября 2012 г.
К.: Дух і література, 2006. – 544 с. ISBN:978-966-02-4265-4. Уперше запроваджується до наукового і культурного обігу великий комплекс документів особового архівного фонду видатного єврейського письменника. етнографа, політичного діяча Семена Акимовича Ан-ського (Шлойме-Зайнвіла Раппопорта). Перша частина видання є дослідженням життєвого, творчого і наукового шляху та ролі фондоутворювача у соціокультурному контексті кінця XIX - першої чверті XX с...

Симоненко І.М. Губернські вчені архівні комісії в Україні

Справочник
 • формат djvu
 • размер 3,05 МБ
 • добавлен 20 ноября 2014 г.
Історіографічний огляд і бібліографічний покажчик. — Київ, 2003. — 132 с. — (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 8). Видання містить огляд публікацій про діяльність губернських вчених архівних комісій (кінець XIX — початок XX ст.), поданий за хронологічним принципом, і бібліографічний покажчик праць цих установ та літератури про їхню діяльність (понад 500 назв). Для істориків, архівних, музейних та бібліотечних пр...

Симоненко І.М. Губернські вчені архівні комісії в Україні

Справочник
 • формат pdf
 • размер 5,91 МБ
 • добавлен 31 декабря 2014 г.
Історіографічний огляд і бібліографічний покажчик. — Київ, 2003. — 132 с. — (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 8). Видання містить огляд публікацій про діяльність губернських вчених архівних комісій (кінець XIX — початок XX ст.), поданий за хронологічним принципом, і бібліографічний покажчик праць цих установ та літератури про їхню діяльність (понад 500 назв). Для істориків, архівних, музейних та бібліотечних пр...

Удод О. Державний архів Івано-Франківської області: Путівник. Том 1: Фонди періоду до 1939 року

 • формат pdf
 • размер 5,37 МБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
К., 2008. – 464 с. Пропонований путівник входить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою Архівні зібрання України. У ньому подано інформацію про склад і зміст документів Державного архіву Івано-Франківської області. До першого тому увійшли джерела з історії західноукраїнських земель у складі Речі Посполитої (1752–1772), Австрійської (з 1867 р. – Австро-Угорської) імперії (1772–1918), ЗУНР (1918–1919), Польщі (1919–1939)...

Фізико-хімічні способи захисту та відновлення архівних документів

Реферат
 • формат doc
 • размер 40,74 КБ
 • добавлен 06 апреля 2012 г.
ВНУ, Луцьк, 2011 р., 15 ст. Вступ. Фактори впливу на стан документів в архіві: Старіння документів, Фізико-хімічні фактори руйнування документів,Вицвітання барвників, Біологічне ушкодження документів. Технологія зберігання документів:Фізико-хімічне оброблення документів,Режим зберігання, Реставрація,Відновлювання механічної цілісності,Нейтралізація і стабілізація кислотності методом забуферування,Відновлювання текстів, що згасають,Методи реставра...

Христова Н.М. (уклад.). Складення архівних описів: методичні рекомендації

Практикум
 • формат pdf
 • размер 877,03 КБ
 • добавлен 21 ноября 2016 г.
УНДІАСД– К., 2013. – 139с. У Методичних рекомендаціях представлено методику складення описів у діловодних та архівних службах підприємств, установ та організацій різних форм власності, а також архівних установах України. Подано рекомендації стосовно систематизації справ в опису, підготовки елементів довідкового апарату опису, удосконалення та перероблення описів.

Ціборовська-Римарович І. Родові бібліотеки Правобережної України XVIII століття (Вишневецьких - Мнішеків, Потоцьких, Мікошевських): історична доля та сучасний стан

 • формат pdf
 • размер 90,56 МБ
 • добавлен 04 октября 2012 г.
НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.:, 2006. – 396 с. ISBN: 966-02-4016-3. Монографію присвячено історії трьох родових шляхетських бібліотек, які постали в Україні у XVIII ст. – князів Вишневецьких – графів Мнішеків із Вишневецького замку, магнатів Потоцьких із Тульчинського маєтку та шляхтичів Мікошевських із Трусилівки на Волині, – і формувалися під впливом ідей доби Просвітництва. На широкій джерельній базі вперше провед...

Інформаційний збірник - Державного архіву Луганської області. 2007-2009

 • формат pdf
 • размер 7,46 МБ
 • добавлен 20 сентября 2012 г.
2007:. № 1 (17). № 2-3 (18-19). № 4 (20). 2008:. № 1 (21). № 2 (22). № 3 (23). № 4 (24). 2009. № 1-2 (25-26. Редакційна колегія: М.М. Старовойтов (голова), Т.А. Лисенко (заступник голови), Г.М. Кравченко, В.В.Якуніна, Л.А. Буранова (секретар). Редактор: В.В. Якуніна. Технічний редактор: Л.А. Буранова.