Агєєва В.П. Поетичний візіонеризм Лесі Українки

Статья
 • формат pdf
 • размер 156,01 КБ
 • добавлен 10 ноября 2015 г.
Стаття. — Наукові записки. Том 72. Філологічні науки. — 2007. — С. 3-11. У статті аналізується феномен поетичного візіонеризму, зокрема «комплекс Кассандри» у творчості Лесі Українки. Йдеться про ті тексти, де авторка фіксує певний містичний, віщунський досвід, долучення до інших вимірів сприймання дійсності, зокрема й часу, який за певних обставин перестає сприйматися як лінійний. Сьогодні поетичний візіонеризм вивчається трансперсональною психо...

Агєєва В.П. Проблема комунікативного розриву в драматичній поемі Кассандра

Статья
 • формат pdf
 • размер 154,12 КБ
 • добавлен 30 октября 2015 г.
Стаття. — Наукові записки. Том 9, Спеціальний випуск : у двох частинах. Частина 1. — С 11-21. У статті з’ясовується особливості використання античних текстів, які були покладені в основу міфологічного сюжету драми Лесі Українки «Кассандра».

Бетко І. Драматична поема Одержима: проблема морального максималізму

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,71 МБ
 • добавлен 07 мая 2013 г.
Стаття. Дивослово. - 1995.-№2 . - С. 19-21 . Будучи твором найсокровенніших інтимних імпульсів, "Одержима" водночас органічно вписується в контекст загальноєвропейського літературного процесу своєї доби. Мається на увазі спалах посиленого інтересу до Біблії, який європейська література пережила на рубежі XIX-XX ст. Леся Українка розробляла біблійні мотиви в тісному зв`язку з болючими проблемами тієї доби - національними, духовними, світоглядними....

Бичко А.К. Леся Українка: Світоглядно-філософський погляд

 • формат djvu
 • размер 7,25 МБ
 • добавлен 12 июня 2015 г.
Бичко Ада. Леся Українка: Світоглядно-філософський погляд. — К.: Український Центр духовної культури, 2000. — 186 с. ISBN 966-7276-85-6 Різнобічна і складна змістовно творчість Лесі Українки може бути розглянута на рівні світоглядно-філософського аналізу, шо і пропонує автор цієї книги. Такий підхід дає можливість виявити і простежити основні напрями пошуків поетеси в сфері проблем національної ідентичності. ЗМІСТ: Шлях до себе Слово — зброя Драм...

Горохович А. Поетика Лесі Українки і її афоризми

 • формат djvu
 • размер 902,73 КБ
 • добавлен 10 июля 2013 г.
Вінніпег: Інститут Дослідів Волині, 1980. — 145 с. Дослідницька праця складається із чотирьох розділів. У першому «Особливості таланту Лесі Українки» авторка наголосила, що поетеса «. .багато розмовляє зі своєю особистою творчою уявою» і з цим пов'язані «скомпліковані філософські роздуми про мистецтво, всесвіт і людину та свої найсильніші почуття». Функція поетичного слова, її єдиної зброї, «не тільки в її особистім інтимнім змаганні до ідеалів к...

Денисюк Іван, Скрипка Тамара. Дворянське гніздо Косачів

 • формат doc
 • размер 383,46 КБ
 • добавлен 13 сентября 2013 г.
Львів: Академічний експрес, 1999. — 269 с. У дослідженні Івана Денисюка і Тамари Скрипки Дворянське гніздо Косачів на широкому, часто невідомому й маловідомому матеріалі висвітлюються сторінки життя і творчости Лесі Українки волинського періоду у зв’язках з найближчим оточенням, з природою та народним побутом і фольклором цього краю. Уперше подано своєрідну галерею портретів сім’ї Косачів. Найбільша увага приділена Ларисі Косач (Лесі Українці), а...

Донцов Д. Поетка українського Рісорджімента (Леся Українка)

 • формат djvu
 • размер 1,93 МБ
 • добавлен 20 июня 2016 г.
Львів: Видавництво Донцових, 1922. - 36 с. Серед численних літературних ювілеїв останніх років ми не стрічаємо ювілею Лесі Українки. Не буде його і в сім році. Тому вибір сеї теми здавався би чимось зовсім довільним. Але є ювилеї і – ювилеї. Одні – ювілеї народин або смерти, що минають ледво помітно, не збуджуючи в святочній громаді ні запалу, ні відгомону. Це офіціальні урочистости патріотичної суспільности, що вміє шанувати своїх великих і твер...

Донцов Д. Поетка українського Рісорджімента (Леся Українка)

 • формат fb2
 • размер 73,93 КБ
 • добавлен 14 июля 2016 г.
Львів: Видавництво Донцових, 1922. - 36 с. Серед численних літературних ювілеїв останніх років ми не стрічаємо ювілею Лесі Українки. Не буде його і в сім році. Тому вибір сеї теми здавався би чимось зовсім довільним. Але є ювилеї і – ювилеї. Одні – ювілеї народин або смерти, що минають ледво помітно, не збуджуючи в святочній громаді ні запалу, ні відгомону. Це офіціальні урочистости патріотичної суспільности, що вміє шанувати своїх великих і твер...

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки.Твір Лісова пісня

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,40 МБ
 • добавлен 24 сентября 2015 г.
Презентація з української літератури. Виконувалася у 2012 році. Презентація поділена на 2 частини, містить 24 слайди з анімованим фоном і текстом. У першій частині містяться дані про життя поетеси. У другій частині міститься аналіз твору. У презентації присутній також список використаних джерел.

Кордун В. Фольклорно-міфологічна образність у структурі Лісової пісні Лесі Українки

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,70 МБ
 • добавлен 22 апреля 2013 г.
Стаття. Нар. творчість та етнографія. – 1983. – №3 . – С. 60-65 . Драматургічна дія "Лісової пісні" виникає через колізію замкнутого в собі первісного міфологічного світу і сучасного Лесі Українці побутового, збуденілого внаслідок домінування приватно-власницьких інтересів, світу селянського існування. Зіткнення збайдужілої до краси, соціально невільної у своєму виборі, духовно змарнілої людини того часу і міфологічної первозданності - трагічне у...

Костенко Л. Поет, що ішов сходами гігантів. (Скорочено)

Статья
 • формат image
 • размер 14,55 МБ
 • добавлен 13 июня 2015 г.
Стаття (Скорочено). - Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: навч. посіб. в 4-х кн. / упоряд. В.Яременко. Кн .1. – К., 2001. У статті відома українська поетеса Ліна Костенко аналізує драматичні поеми Лесі Українки

Костенко Ліна. Геній в умовах заблокованої культури

Статья
 • формат pdf
 • размер 14.8 МБ
 • добавлен 11 ноября 2013 г.
Стаття опублікована у газеті "Літературна Україна" 1991 року. Стаття присвячена пам’яті Лесі Українки, відомої української поетеси, у якій розкриває Ліна Костенко проблему генія як культурну необхідність, філософську єдність та національну власність.

Левченко Г.Д. Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки

 • формат djvu
 • размер 3,91 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Левченко Г.Д. Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Галина Левченко. — К. : Академвидав, 2013. — 332 с. — (Серія «Монограф»). ISBN 978-617-572-059-2 Поєднання міфо-архетипного, екзистенційно-психобіографічного та структурно-семіотичного методів прислужилося відкриттю в метатексті лірики Лесі Українки нових значень, увиразненню важливих його аспектів, що відображено у пропонованій монографії. Для літературознавців, викл...

Леся Українка

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,57 МБ
 • добавлен 08 марта 2012 г.
Біографія письменниці. 35 слайдів Зміст Біографія: а) походження; б) дитинство; в) останні роки життя. Творчість: а) поетична творчість; б) жанрова різноманітність творчої спадщини Лесі Українки. Фотогалерея: а) брати і сестри Лесі Українки; б) друзі Лесі Українки.

Леся Українка

Презентация
 • формат ppt
 • размер 349.66 КБ
 • добавлен 15 ноября 2013 г.
ЗНУ, Запоріжжя, 2008. - 13 слайдів. Дисципліна "Українська література". Біографія. Використання образу Лесі Українки. Твори. Запитання для самоконтролю.

Леся Українка - славетна донька українського народу

Презентация
 • формат ppt
 • размер 16.68 МБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Полтавська гімназія №33, 25 слайдів. Леся Українка - славетна донька українського народу. Презентація містить інформацію про хронологію життя письменниці, її оточення, історію деяких Лесиних творів, а також у презентації згадується про музеї, присвячені доньці українського народу.

Леся Українка. Життєвий та творчий шлях

Презентация
 • формат ppt
 • размер 707,25 КБ
 • добавлен 14 сентября 2013 г.
51 слайд. 2013 р. Презентація містить основні відомості про життя та творчість видатної поетеси. Добре ілюстрована, інформаційно наповнена. На останніх 11 слайдах розміщено тести для кращого засвоєння матеріалу.

Леся Українка. Життєвий та творчий шлях

Презентация
 • формат ppt
 • размер 707,15 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
51 слайд. Презентація містить ілюстровані матеріали про життя і творчість Лесі Українки. Може бути використана учителями української літератури на уроках вивчення творчості поетеси.

Леся Українка. Музеї поетеси

Презентация
 • формат ppt
 • размер 28,51 МБ
 • добавлен 12 июня 2011 г.
Кількість слайдів: 71 У презентації представлені музеї Лесі Українки: Новоград-Волинський літературно-меморіальний музей, літературно-меморіальний музей-садиба в Колодяжному, музей Лесі Українки в Ялті; також представлені фотографії друзів і родичів видатної поетеси.

Леся Українка. Огляд поетичної, прозової, драматичної творчості поетеси. Літературно-критичні та публіцистичні праці авторки (розгорнуті лекції)

Статья
 • формат doc
 • размер 53,77 КБ
 • добавлен 17 апреля 2014 г.
Хорошков М.М., МГУ, Маріуполь/Україна, 30 сторінок. Леся Українка Життєвий шлях. Суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди. Поетична творчість. Леся Українка – драматург. Прозова спадщина. Літературно-критичні та публіцистичні праці.