Похожие разделы

Гінчук В.В. Гісторыя Беларусі. Тэставыя і рознаузроўневыя заданні. 10-11 класы

Тест
 • формат pdf
 • размер 805,66 КБ
 • добавлен 07 декабря 2015 г.
Дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. — Мінск: Сэр-Вит, 2012. — 112 с. — (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). У дапаможніку прапанаваны тэставыя і рознаўзроуневыя заданні для правядзення прамежкавага і выніковага кантролю па гісторыі Беларусі ў Х—ХІ класах. Дапаможнік адрасаваны настаўнікам гісторыі ўстаноу агульнай сярэдняй адукацыі. Гісторыя Беарусі 1917—1945 гг. Гісторыя Беарусі др...

Грышкевіч К.І. (склад.). Спадчына маёй краіны. Частка 1

 • формат pdf
 • размер 49,34 МБ
 • добавлен 21 сентября 2014 г.
Матэрыял для азнаямлення дзяцей з гісторыяй і культурай Беларусі. — У дзвюх частках. — 3-е выд. —- Мазыр: Содействие, 2008. — 128 с. Выданне змяшчае навукова-палулярны матэрыял, які знаеміць малодшых школьнікаў з гістарьічным мінулым беларускага народа, яго звычаямі і абрадамі, раскрывае багацце і разнастайнасць народнай творчасці, паказвае прыгажосць беларускай прыроды, садзейнічае фарміраванню і развіццю звязнай мовы дзяцей. Адрасуецца настауні...

Грышкевіч К.І. (склад.). Спадчына маёй краіны. Частка 2

 • формат pdf
 • размер 48,85 МБ
 • добавлен 19 октября 2014 г.
Матэрыял для азнаямлення дзяцей з гісторыяй і культурай Беларусі. — У дзвюх частках. — 2-е выд. —- Мазыр: Содействие, 2006. — 124 с. Выданне змяшчае матэрыял, які дазваляе пазнаеміць дзяцей з беларускай народнай творчасцю. Яго выкарыстанне ў выхаваучым працэсе будзе садзейнічаць духоўнаму развіццю дзяцей. Адрасуецца настаўнікам пачатковых класаў, выхавацелям дзіцячьіх садоў, студэнтам педагагічных навучальных устаноў, бацькам і ўсім, хто займаецц...

Корзюк А.А. Уроки истории Беларуси в 6 классе

 • формат pdf
 • размер 2,45 МБ
 • добавлен 28 августа 2016 г.
Пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения. — Минск: Сэр—Вит, 2013. — 136 с. Дидактические сценарии уроков, предложенные в пособии, не являются готовыми планами—конспектами уроков, они имеют рекомендательный характер. В пособие включена информация, которую учитель может использовать при объяснении нового материала, при выполнении учащимися самостоятельных заданий познавательного характера,...

Корзюк А.А. Уроки по учебному предмету История Беларуси в 6 классе

 • формат pdf
 • размер 1,41 МБ
 • добавлен 03 января 2016 г.
Пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения. — Минск: Сэр—Вит, 2014. — 144 с. Дидактические сценарии уроков, предложенные в пособии, не являются готовыми планами—конспектами уроков, они имеют рекомендательный характер. В пособие включена информация, которую учитель может использовать при объяснении нового материала, при выполнении учащимися самостоятельных заданий познавательного характера,...

Корзюк А.А. Уроки по учебному предмету История Беларуси в 8 классе

 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 19 декабря 2015 г.
Пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения. — Минск: Сэр—Вит, 2014. — 144 с. Дидактические сценарии уроков, предложенные в пособии, не являются готовыми планами—конспектами уроков, они имеют рекомендательный характер. В пособие включена информация, которую учитель может использовать при объяснении нового материала, при выполнении учащимися самостоятельных заданий познавательного характера,...

Корзюк А.А., Паноў С.В. Беларускія землі ў складзе Расійскай Імперыі: Фарміраванне індустрыяльнага грамадства і нацыі (канец VXIII - пачатак XX стагоддзя). 9 клас

 • формат pdf
 • размер 2,90 МБ
 • добавлен 16 ноября 2015 г.
Мінск: АСАР, 2010. — 56 с. — (Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя заняткі). Дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Вучэбная праграма. Метадычныя рэкамендацыі.

Краснова М.А., Кудраўцава С.А. Урокі па вучэбным прадмеце Гісторыя Беларусі ў 7 класе

 • формат pdf
 • размер 5,14 МБ
 • добавлен 25 декабря 2015 г.
Мінск: Сэр-Вит, 2014. — 120 с. Метадычны дапаможнік распрацаваны ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай («Сусветная гісторыя. Гісторыя Беларусі» V-XI класы. Мінск, 2012) і вучэбным дапаможнікам «Гісторыя Беларусі: другая палова XIII — першая палова XVI ст.» для вучняў 7-га класа пад рэд. Ю.М. Бохана (Мінск, 2009). Дыдактычныя сцэнарыі прадстаўляюць сабой узоры правядзення ўрокаў з выкарыстаннем прыёмаў і метадаў розных тэхналогій навучання. Асабліва...

Кроссворд - История Беларуси

 • формат doc
 • размер 10,10 КБ
 • добавлен 04 декабря 2015 г.
Оригинальный кроссворд по истории Беларуси для 7 класса (на бел. яз). Предназначен для студентов-практикантов и учителей истории. Может использоваться как средство повышения мотивации учащихся к обучению по данному предмету. Кроссворд подходит для 7 класса на этапе повторения.

Кудраўцава С.А. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай. 8 клас

 • формат pdf
 • размер 12,42 МБ
 • добавлен 13 декабря 2015 г.
Мінск: АСАР, 2010. — 98 с. — (Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя заняткі). Дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Вучэбная праграма. Метадычныя рэкамендацыі.

Паноў С.В. Ад БССР да Рэспублікі Беларусь. Выбар шляхоў развіцця. 11 клас

 • формат pdf
 • размер 1,94 МБ
 • добавлен 18 августа 2016 г.
Дапаможнік для настаўнікаў. — Мінск: АСАР, 2010. — 52 с. — (Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя заняткі). Кніга знаёміць чытачоў з гісторыяй Беларусі, яе асноўнымі кірункамі i тэндэнцыямі развіцця. Вучэная праграма. Тлумачальная запіска. Змест вучэбнай праграмы. БССР у другой палове 1940—ых — першай палове 1950—ых гг. БССР у другой палове 1950—ых — 1980-ыя гг.: дасягненні і праблемы грамадска—палітычнага, сацыяльна—эканамічнага і культурнага развіц...

Паноў С.В. Гісторыя Беларусі. Рознаўзроўненыя заданні. 6-9 класы

 • формат pdf
 • размер 10,99 МБ
 • добавлен 22 декабря 2015 г.
Дапаможнік для настаунікаў. — Мінск: Сэр-Вит, 2012. — 112 с. — (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). У дапаможніку змешчаны комплексы рознаузроуневых заданняў, якія прызначаны для рзалізацыі настаўнікамі кантрольна-ацэначнай функцыі пры навучанні гісторыі Беларусі на другой ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 6-9 класах. Выкарыстанне комплексаў дае магчымасць дыферынцыраванага ацэньвання вучэбных дасягненняў школьнікаў. Беларускія землі ў старажыт...

Цемушаў С.М. Беларускія землі ад старажытнасці да сярэдзіны XIII ст. 6 клас

 • формат pdf
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 15 августа 2016 г.
Мінск: АСАР, 2010. — 52 с. — (Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя заняткі). Дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Вучэбная праграма. Метадычныя рэкамендацыі.