Антисуржик. Як правильно вживати деякі слова і вислови

 • формат doc
 • размер 91 КБ
 • добавлен 12 ноября 2009 г.
Матеріал файлу допоможе вам правильно висловлювати свою думку українською мовою, а також складати документи, уникаючи русизмів, які набула українська мова через контакт із російською. Обсяг 10 сторінок

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо

 • формат doc
 • размер 333.89 КБ
 • добавлен 17 июля 2011 г.
«Як ми гово?римо» — книжка, присвячена чистоті української мови. Автор — Борис Антоненко-Давидович. Книжка адресується тим, хто дбає про культуру мови й прагне запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів і висловів. У пошуках найкращого мовного еквівалента автор звертається до прикладів з класичної й сучасної літератури, фольклору й...

Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо

 • формат pdf
 • размер 738.14 КБ
 • добавлен 02 ноября 2009 г.
Видавництво "Радянський письменник", 1970 р. Книгу адресовано тим, хто дбає про культуру мови й прагне запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів і висловів. У пошуках найкращого мовного еквівалента автор звертається до прикладів з класичної й сучасної літератури, фольклору й живого народного мовлення, розмірковує про багатющу скар...

Бортняк А. Бесіди про культуру української мови

 • формат txt
 • размер 40.81 КБ
 • добавлен 15 июня 2010 г.
ББК 81.2УКР-7. Б83. Анатолій Бортняк. Ну що здавалося б слова…. Бесіди про культуру української мови. Київ «Український письменник» 1994. Відомий український поет Анатолій Бортняк протягом тривалого часу виступав у пресі з популярними бесідами про культуру мови. Ці бесіди склалися у книжку для тих, хто хоче вдосконалити свою мовну практику, прагне позбутися мовних похибок і вад. Книжка буде корисна учням і вчителям, журналістам І лекторам, студе...

Бутенко Л.В. Як правильно сказати

 • формат pdf
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 15 февраля 2011 г.
Довідник з українського слововживання / Л. В. Бутенко – Алчевськ: ДонДТУ, 2006. – 203 с. Аннотація: Довідник має на меті сприяти підвищенню мовної культури тих, хто прагне вдосконалювати знання державної мови. Чимало помилок у мовленні спричинено українсько-російською інтерференцією, що має місце за паралельного вживання мов, коли не розмежовують їх граматичних систем, не зважають на їх особливості та самобутність. Елементи однієї мови проникають...

Вакуленко М. Зафіксуймо час

Статья
 • формат doc
 • размер 16,72 КБ
 • добавлен 31 августа 2015 г.
Наукове видання „Мова і культура. – К.: ВД Дмитра Бураго, 2009. – Випуск 12. – Том ІІІ (128). – 350 с. – С. 27–32. У роботі розглянута проблема вживання різних українських числівників і прийменників для позначення моментів часу на основі застосування статистичного та аналітичного методів науки термінології. Подані рекомендації щодо вживання відповідних зворотів. Ключові слова: час, числівник, прийменник, статистичний метод, аналітичний метод.

Вакуленко М. Особливості вживання родового відмінка українських назв будівель

Статья
 • формат doc
 • размер 9,28 КБ
 • добавлен 19 августа 2015 г.
Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 40/ 1. К.: Вид-во Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2010. 438 с. - С. 87-89. Досліджено питання, як правильно вживати форму родового відмінка назв будівель українською мовою.

Вакуленко М. Особливості семантики паронімів і псевдосинонімів у науковому стилі української мови

Статья
 • формат doc
 • размер 55,30 КБ
 • добавлен 22 сентября 2015 г.
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія „Філологія. К.: Видавн. центр КНЛУ, 2011. Т. 14, № 2. С. 31-46. У роботі розглянуто особливості вживання паронімів і псевдосинонімів у науковому стилі української мови. Особливості семантики таких слів розкрито на основі застосування статистичного та аналітичного методів. Ключові слова: паронім, псевдосинонім, , статистичний метод, аналітичний метод. В работе рассмотрены особеннос...

Вакуленко М. Переклад українською мовою словосполучень зі значенням напрямку та мети руху

Статья
 • формат doc
 • размер 14,78 КБ
 • добавлен 23 сентября 2015 г.
Мовні і концептуальні картини світу. К.: ВПЦ „Київський університет, 2010. Вип. 30. - 469 с. - С. 94-97. Проаналізовано історичні передумови та тенденції вживання українських прийменників для позначення напрямку та мети руху. Показано, що доцільним є вживання прийменників "в" ("у"), якщо йдеться про переміщення всередину об'єкта.

Вакуленко М. Проблеми вживання віддієслівних іменників в українській науковій мові

Статья
 • формат doc
 • размер 21,41 КБ
 • добавлен 25 августа 2015 г.
Studia Linguistica: Зб. наук. праць до 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни, вип. 4. – К. : Видавн.-поліграф. центр „Київський університет, 2010. – 559 с. – С. 353–359. У статті розглянуто особливості семантики та вживання українських віддієслівних іменників у науковій мові. Показано, що категорія виду на віддієслівні іменники не переноситься. Ключові слова: дієслово, іменник, термін, вид.

Вакуленко М.О. Зауваги щодо тактики інформаційної війни з Росією

 • формат doc
 • размер 19,88 КБ
 • добавлен 16 ноября 2015 г.
Київ, 2015 Викладено деякі міркування щодо важливих аспектів у протидії російській інформаційній агресії: Вибір мови. Руйнування історичних міфів. Взаємнооднозначна транслітерація.

Вакуленко М.О. Юрій Шевчук - про двомовність, або щодо концепції закоркування мови Колумбійським диялектом

 • формат doc
 • размер 20,14 КБ
 • добавлен 15 ноября 2015 г.
Зауваги до виступу Юрія Шевчука в НаУКМА 2 червня 2015 р. Проблеми мовлення. Приклади. Мовна концепція Юрія Шевчука.

Голубець М. Русифікація - люмпенізація - вульгаризація

 • формат pdf
 • размер 633,68 КБ
 • добавлен 12 ноября 2012 г.
Львів: Поллі, 2006. Зросійщення, зубожіння й вульгаризація української мови набули критичного стану. Вони поряд з федералізацією, двомовністю і сепаратизмом є загрозою національній безпеці України. У цій публікації коротко проаналізовано ці шкідливі явища і висловлено думки щодо способів очищення української мови від русифікаційного й аборигенного бур'яну.

Городенська Катерина. Українське слово у вимірах сьогодення

 • формат pdf
 • размер 4.45 МБ
 • добавлен 06 апреля 2016 г.
Наукове видання. Ін-т укр. мови НАН України, Київ: Кмм, 2014. - 124 с. Зміст Передмова Правопис слів Святвечір чи свят-вечір Про велику і малу літери в назвах вулиць Зустрічайтеся на майдані Незалежності або на станції “Майдан Незалежності” ...імені гетьмана Сагайдачного чи ...імені Гетьмана Сагайдачного? Їх потрібно брати в лапки Про правопис назв станцій метрополітену Чому гостинний народ, але Гостиний двір? Уєфа чи Уефа Як писати ві...

Гриценко Т.Б. Українська мова і культура мовлення

 • формат djvu
 • размер 28.34 МБ
 • добавлен 29 ноября 2009 г.
У посібнику подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, функції мови, а також про традиційні і сучасні теорії щодо походження української мови. Розглянуто функціональні стилі української мови, особливу увагу звернено на науковий стиль, яким мають досконало оволодіти студенти. Класифікація документів, правила оформлення ділових паперів.

Добрусинець Д. Назви спорідненості: етнолінгвістичні студії

Статья
 • формат pdf
 • размер 337,43 КБ
 • добавлен 17 марта 2013 г.
Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2008. Вип .3. С. 120–130, Львівський національний університет ім. І. Франка Розглянуто назви спорідненості по прямій лінії другого ступеня – дід, баба, внук, онука. Розкрито лексичне значення цих найменувань, указано на їхнє походження, їхню здатність утворювати демінутиви та інші деривати, подано фразеологізми з цими назвами, а також словосполучення з означеннями. Виявлено вживання цих...

Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення

 • формат pdf
 • размер 27,14 МБ
 • добавлен 04 апреля 2016 г.
Навчальний посібник / Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - Харків: "ОВС", 2002. - 144 с. ISBN 966-7858-17-0. Зміст посібника відповідає діючим навчальним програмам з курсу культури мовлення, передбаченого навчальними планами підготовки майбутніх учителів-словесників, класоводів і вихователів дитячих закладів. Посібник рекомендовано студентам з спеціальностей "українська мова і...

Заболотний В.В., Заболотний О.В. Культура мовлення працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування: довідник-порадник на щодень

Справочник
 • формат pdf
 • размер 62.08 МБ
 • добавлен 16 ноября 2012 г.
К.: Літера ЛТД, 2012.- 224 с. У книзі даються поради стосовно офіційно-ділового спілкування, вибору слів та їхніх форм. На конкретних прикладах показано, як зробити своє мовлення точним, логічним, багатим і доречним. Наводяться найпоширеніші помилки, які трапляються у професійному мовленні службовців, та даються рекомендації щодо усунення таких недоліків. Зосереджено увагу на складанні й оформленні організаційно-розпорядчих документів. Окремий ро...

Заболоцька Л. Українська мова в контексті сучасної мовної ситуації в Україні

Статья
 • формат pdf
 • размер 460,77 КБ
 • добавлен 31 января 2016 г.
(до питання про її роль в умовах глобалізації). – Київ, 1999. – 4 с. У статті розглянуто роль мови в умовах глобалізації культурно-освітнього простору, конкретизовано її місце та взаємозв'язок в процесі становлення української держави.

Караванський С. До зір крізь терня, або хочу бути редактором

 • формат djvu
 • размер 2,07 МБ
 • добавлен 18 июня 2013 г.
Л.: БаК, 2008. - 120 с. До зір крізь терня, або хочу бути редактором - це серія популярних бесід, свого часу публікованих у журналі Книжник-рев’ю, присвячених різним сторонам редагування українських текстів. Бесіди ці у популярній формі розв’язують низку складних питань, які виникають перед редактором у його праці з українськими текстами. Легкість та доступність викладу робить зміст бесід своєрідним вступом до редакторської професії і може правит...

Караванський С. Секрети української мови

 • формат djvu
 • размер 5,06 МБ
 • добавлен 20 июля 2013 г.
Л.: БаК, 2009. - 344 с. Секрети української мови - це популярна розповідь про самобутні риси української мови, зачесані під канцелярську гребінку під дією асиміляторських заходів. Автор розглядає всі галузі мовного господарства, зачеплені руйнацією: орфоепію, лексику, словотвір, правопис і частково граматику. Описано методи, застосовувані для упослідження українського слова. Наведено поради, як долати дискримінаційну спадщину минулого. Велику ува...

Клєщова О. Є., Кравчук О.М. Культура української мови (за кредитно-модульною системою)

 • формат pdf
 • размер 1,36 МБ
 • добавлен 29 ноября 2013 г.
Навчальний посібник/– Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011. – 219 с. Навчальний посібник містить сім складових: літературу (основну й додаткову, словники), лекційну частину, практичну частину, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації для контролю самостійної роботи студентів, контрольну модульну роботу, критерії оцінювання за кредитно-модульною системою. Посібник адресується студентам гуманітарних спеціальностей в...

Кобзар І. Культура наукової мови

 • формат doc
 • размер 110,01 КБ
 • добавлен 29 октября 2012 г.
Курс лекцій для студентів економічного та торговельного профілю. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - 56 с. Мова як найважливіший засіб спілкування і репрезентант національності. Місце наукового стилю в системі сучасної української літературної мови. Поняття про термінологічну лексику. Термінологія і термінознавство. Формування дефініції у процесі наукового дослідження. Лексикогафія та термінографія в україні. Особливості термінологічних словників. Основн...

Косенко Н.Я., Вакуленко Т.М. Як правильно говорити українською

 • формат djvu
 • размер 4.86 МБ
 • добавлен 22 февраля 2010 г.
Практичний посібник. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007. — 240 с. Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації. У книжці можна також знайти відповіді на щоденні «мовні» питання: як правильно перекласти українською сталі вирази і сполуки з прийменниками, як поєднувати слова за допомогою...

Косенко Н.Я., Вакуленко Т.М. Як правильно говорити українською

 • формат pdf
 • размер 30.83 МБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Практичний посібник. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007. — 240 с. Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації. У книжці можна також знайти відповіді на щоденні «мовні» питання: як правильно перекласти українською сталі вирази і сполуки з прийменниками, як поєднувати слова за допомогою...

Косенко Н.Я., Вакуленко Т.М. Як правильно говорити українською

 • формат doc
 • размер 289.83 КБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
Практичний посібник. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007. — 240 с. Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації.

Культура мови

Презентация
 • формат ppt
 • размер 471,83 КБ
 • добавлен 19 августа 2012 г.
Бердянский государственный педагогический университет, Бердянск, Салюк Б.А., 14 слайдов, 2011 г. Дисциплина- "Українська мова". Складові частини культури мови. Головні завдання культури мовлення. Основи культури мови. Виховання культури мовлення. Культура мови як соціолінгвістична, етнопсихолінгвистична дисципліна.

Культура мови та мовлення в сім’ї

Реферат
 • формат doc
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 10 сентября 2013 г.
Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпропетровськ/Україна, 2010 р., 9 ст. Дисципліна - Культура мови Викладач - Козинець І.І Спілкування у сім’ї Школа благородства Список використаної літератури

Масенко Л. Суржик як соціолінгвістичний феномен

Статья
 • формат rtf
 • размер 24,03 КБ
 • добавлен 11 марта 2016 г.
2004 р. - 11 с. У статті розкриваються історико-соціальні причини такого мовного явища, як суржик, подано його детальну характеристику. Мовне явище, що одержало назву суржик, належить до специфічної форми побутування мови в Україні. Як соціолінгвістичний феномен суржик потребує ґрунтовного вивчення у трьох аспектах – лінгвістичному, психологічному і соціяльному. Одним з головних практичних завдань таких досліджень має стати створення навчальних...

Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком

 • формат pdf
 • размер 25,68 МБ
 • добавлен 25 апреля 2012 г.
Київ: Києво-Могилянська академія, 2011. — 137 с. — ISBN: 978-966-518-558-1. У книжці висвітлено історію виникнення, поширення й сучасного побутування мішаних українсько-російських форм усного мовлення, відомих під назвою "суржик". Як специфічне явище мовного життя України, суржик розглянуто не тільки в мовознавчому, а й соціокультурному та психолінгвістичному аспектах. Книжка призначена для студентів-філологів, викладачів вищої школи і вчителів у...

Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком

 • формат djvu
 • размер 2.06 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011, - 135 с. У книжці висвітлено історію виникнення, поширення й сучасного побутування мішаних українсько-російських форм усного мовлення, відомих під назвою "суржик". Як специфічне явище мовного життя України суржик розглянуто не тільки в мовознавчому, а й соціокультурному та психолінгвістичному аспектах. Книжка призначена для студентів-філологів, викладачів вищої школи і вчителів української...

Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови

 • формат pdf
 • размер 8,94 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. — К.: Академія, 2007. — 360 с. — (Альма-матер). — ISBN 978-966-580-230-3. Навчальний посібник створено відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням і зорієнтовано на формування у студентів мовнокомунікативних компетенцій. У ньому розглянуто загальні відомості з курсу культури сучасної української мови, стилістичну диференціацію сучасної української мови, специфіку професійної, наукової і ді...

Мовленнєвий етикет

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,16 МБ
 • добавлен 16 января 2015 г.
Без выходных данных. 18 слайдов. Український мовленнєвий етикет, на думку М. Стельмаховича, — це національний кодекс словесної добропристойності, правила ввічливості. "Він сформувався історично в культурних верствах нашого народу й передається від покоління до покоління як еталон порядної мовленнєвої поведінки українця, виразник людської гідності й честі, української шляхетності й аристократизму духу. Українське виховання застерігає дітей і молод...

Мовна культура в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 14,68 КБ
 • добавлен 21 ноября 2012 г.
Одеський національний економічний університет, Одеса, кафедра мовної та психолого- педагогічної підготовки, 10 ст., 2012 р. Вступ. Поняття про мову, культуру мовлення. Мовний етикет – важлива складова культури мовлення. Практична сторона дотримання мовного етикету. Список використаної літератури.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Наша літературна мова

 • формат djvu
 • размер 4,38 МБ
 • добавлен 21 сентября 2012 г.
К.: Наук.-вид. центр "Наша культура і наука", 2011. - 358 с. Упорядник, автор передмови і коментарів Микола Тимошик. Відібрані до цієї книги мовознавчі праці великого українця погруповані у розділи "Бережімо все своє рідне", "Мова українська була вже мовою церкви", "Українська мова як мова богослужбова", "Українсько-російський словник початку 17 віку", "Наша літературна мова: як писати і говорити по-літературному"

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Наша літературна мова

 • формат pdf
 • размер 7,93 МБ
 • добавлен 11 сентября 2012 г.
К.: Наук.-вид. центр "Наша культура і наука", 2011. - 358 с. Упорядник, автор передмови і коментарів Микола Тимошик. Відібрані до цієї книги мовознавчі праці великого українця погруповані у розділи "Бережімо все своє рідне", "Мова українська була вже мовою церкви", "Українська мова як мова богослужбова", "Українсько-російський словник початку 17 віку", "Наша літературна мова: як писати і говорити по-літературному"

Ожигова О.В. Українська мова: зворотний зв'язок

 • формат pdf
 • размер 82,38 МБ
 • добавлен 23 ноября 2012 г.
К.: Грамота, 2007.- 184 с. Посібник являє собою діалог з читачем про мову. Розділи книжки розповідають про культуру української мови, походження та значення слів, їх уживання відповідно до стилю. Окрему увагу приділено перекладу слів, комп'ютерній, медичній, хімічній термінології. Детально висвітлено питання української орфографії та пунктуації. На кожне запитання подається коротка й зрозуміла відповідь. Для зручності наприкінці книжки запропонов...

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення

 • формат djvu
 • размер 5,19 МБ
 • добавлен 19 июня 2013 г.
Київ: Вища школа, 1995. — 242 с. На основі шкільної та вузівської програм з української мови розглянуто вузлові проблеми, пов’язані з культурою мовлення. Особливу увагу звернено на складнощі в усному та писемному мовленні. Крім відомостей з орфоепії, орфографії, граматики та пунктуації подаються пояснення до деяких складних стилістичних явищ української мови, з якими стикаються мовники. Для студентів вищих навчальних закладів. Буде корисний учите...

Пасинок В.Г. Основи культури мовлення

 • формат pdf
 • размер 1,89 МБ
 • добавлен 02 марта 2012 г.
Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011.– 228с. Навчальний посібник. У навчальному посібнику викладено базові положення теорії мовленнєвої культури, охарактеризовано специфіку ділового спілкування, розкрито особливості мовленнєвої культури як складника професійної майстерності педагога, представлено методику оволодіння технікою мовлення. Вміщено тести, практичні завдання та інтерактивні вправи, спрямовані на оволодіння особистістю мовленнєвою культурою...

Пономарів О. Культура слова: мовно-стилістичні поради

 • формат djvu
 • размер 3.3 МБ
 • добавлен 10 марта 2010 г.
Навч. посібник. - 2-е вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — 240 с. У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора грунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства. Для студентів, викладачів, науковців, редакторів,...

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування

 • формат djvu
 • размер 5.8 МБ
 • добавлен 16 декабря 2011 г.
Львiв: СПОЛОМ, 2001. - 224 с. У навчальному посібнику розглянуто основні аспекти культури спілкування та етикету. Висвітлено питання стилів мови і мовлення, нормативності, двомовності спілкування, поведінки у стандартних етикетних ситуаціях. Подано рекомендації для адресанта, адресата, а також для третьої особи, присутньої при розмові. Особливу увагу зосереджено на важливості вибору тих або інших мовних одиниць у мовленні. Описано вплив невербал...

Русанівський В.М., Єрмоленко С.Я. Життя слова

 • формат djvu
 • размер 3.26 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
У монографії висвітлюються питання мовної культури, аналізуються найважливіші норми української літературної вимови, правила сучасного слововживання, пов'язані із змістовою і стилістичною точністю слова, з'ясовується походження окремих фразеологізмів, власних назв і т. п. Звернено увагу на труднощі щодо вживання тієї чи іншої граматичної форми, на складні випадки українського правопису. Розрахована на науковців, викладачів, журналістів та студент...

Селігей П. Мовна свідомість структура типологія виховання

 • формат pdf
 • размер 5,79 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
У книзі запропоновано визначення й окреслено структуру поняття «мовна свідомість». З’ясовано її роль як чинника мовної поведінки, запоруки мовної стійкості та мовного порядку в державі. На основі ціннісного критерію розроблено типологію рівнів мовної свідомості. Розглянуто засади, методи, канали й основний зміст мовного виховання громадян України. Наголошено, що з огляду на глобалізацію піднесення мовної свідомості стає нині конче важливим і що м...

Семеног О.М. Культура наукової української мови

 • формат pdf
 • размер 14,06 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. — Київ: ВЦ Академія, 2010. — 213 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Кожному дослідникові необхідні розвинуті чуття наукової мови, мовний смак, ВОЛОДІННЯ науковим стилем мовлення і письма, мовними засобами наукового тексту. Ці якості є результатом цілеспрямованої роботи над собою, можливості для якої відкриває пропонований навчальний посібник. У...

Сербенська О. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити

 • формат pdf
 • размер 8,07 МБ
 • добавлен 03 января 2017 г.
Львів: Світ, 1994. — 152 с. — ISBN 5-7773-0147-9. Відродження України неможливе без духовного відродження нації. А духовний npoгpec народу неможливий без глибокого пізнання та освоєння народної моралі, етикету, культури мовлення. Як чемно та шанобливо привітатись, спілкуватись, поводитись у суспільстві? Сподіваємось, що на ці питання, хоч якоюсь мірою, дасть відповідь цей посібник, покликаний сприяти усуненню деформації української літературної м...

Сербенська О. Культура усного мовлення

 • формат doc
 • размер 1,01 МБ
 • добавлен 10 февраля 2012 г.
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003 - 180 с. Практикум для студентів факультету журналістики. У Практикумі подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, завдання, вправи, тести, а також інші матеріали, опрацювання яких сприятиме підвищенню рівня лінгвістичної грамотності, культури мовлення. Органічною частиною посібника є навчально-методичні матеріали, розміщені в Інтернеті (адреса: www/franko.lviv.ua/lknp/mova.htm...

Сербенська О. Культура усного мовлення. Практикум

 • формат djvu
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
К.: Центр учебной литературы, 2004. - 216 с. В Практикуме дан перечень важных для усвоения тем, список литературы, задания, упражнения, тесты и другие материалы, работа с которыми будет способствовать повышению уровня лингвистической грамотности, культуры речи. Пособие предназначено, прежде всего, для студентов - будущих работников аудиовизуальных средств массовой информации. Однако, полезным оно может быть для всех, кто желает говорить красиво...

Суржик як соціолінгвістичний феномен

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,08 КБ
 • добавлен 23 октября 2012 г.
ХИФ УГУФМТ, Харьков. Украина Объем - 4 стр. Язык: украинский. Работа участвовала в международной конференции и была отмечена как одна из лучших.

Таблица - Культура мовлення. Калька. Переклад словосполучень з російської на українську

Справочник
 • формат doc
 • размер 23,08 КБ
 • добавлен 12 ноября 2012 г.
ВДПУ, Вінниця, Україна, розробка студентів ІФЖ, 4 курс, 9 ст. Матеріал подано в таблиці. Матеріал буде корисний для всіх, хто турбується про культуру свого мовлення; дане напрацювання стане в нагоді студентам-філологам під час вивчення курсу "Культура мовлення".

Тараненко О.О. Про демінутив як вияв національної ментальності (деякі міжмовні паралелі)

Статья
 • формат pdf
 • размер 246,56 КБ
 • добавлен 29 февраля 2016 г.
Київський національний лінгвістичний університет (вихідні дані відсутні) Серед тих мовних явищ, що їх наводять з-поміж інших свідчень на підтвердження популярного уявлення про емоційність, сентиментальність, ліризм, мрійливість, – словом, кордо центричність ментальності українців, нерідко подається широка наявність у системі словотворчих засобів української мови демінутивно-оцінних форм з пестливим значенням, причому не тільки в іменниках (дівчин...

Тепла О.М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Українська мова та культура мовлення

 • формат pdf
 • размер 816,14 КБ
 • добавлен 16 апреля 2014 г.
Навчально-методичне видання. — Київ: НУБіП України, 2010. — 100 с. Навчально-методичний комплекс складений на основі типової програми Українська мова та культура мовлення для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, затвердженої Головним управлінням кадрової політики і аграрної освіти від 3 лютого 1998 року. Зміст дисципліни розділений на 4 змістові модулі. Подано календарний тематичний план (що передбачає поєднання лекцій, практ...

Узунов С. Мовна ситуація в Україні: білінгвізм чи диглосія?

Статья
 • формат doc
 • размер 37,61 КБ
 • добавлен 19 сентября 2014 г.
Стаття Стефана Узунова "Мовна ситуація в Україні: білінгвізм чи диглосія?", вміщено в журналі "Українське мовознавство". - 2014. - Вип. 1. - С. 81-93. У статті розглянуто загальні соціолінгвістичні поняття білінгвізму та диглосiї, схарактеризовано мовну ситуацію в Україні. Зроблено висновок, що в Україні в кінці ХХ – на початку XXI століття мовна ситуація має ознаки диглосії, а не білінгвізму, що негативно позначається на функціонуванні українсь...

Чак Є.Д. Складні питання граматики та орфографії

 • формат djvu
 • размер 8.48 МБ
 • добавлен 05 марта 2010 г.
Видавництво "Радянська школа", Київ 1978р. ,128 с. У посібнику розглядаються складні випадки морфологічного й синтаксичного розбору; труднощі у виборі закінчення, визначення роду іменника, написанні прізвищ; аналізується утворення прикметників від географічних назв, на конкретних прикладах пояснюються закономірності складоподілу, переносу слів, особливості вживання великої літери; приділяється увага пунктуаційним та іншим питанням. Розрахований н...

Чак Є.Д. Чи правильно ми говоримо?

 • формат djvu
 • размер 3.67 МБ
 • добавлен 19 февраля 2010 г.
К.: Освіта, 1997. - 240с. У посібнику в алфавітному порядку наводяться приклади правильного вживання слів у сучасній українській мові. Ілюстративний матеріал взято з творів українських письменників XIX—XX ст. Для учнів, студентів, учителів-словесників, широкого кола читачів.

Єрмоленко С.Я. Культура мови на щодень

 • формат pdf
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 21 декабря 2010 г.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ К.: Довіра, 2000. — 169 с. — (Б-ка сер. «Словники України») Інститут української мови НАН України, 2000 Оригінал-макет. Видавництво «Довіра», 2000 ISBN 966-507-104-1 У посібнику вміщено практичний матеріал із складних випадків сучасної літературної норми — труднощі вибору слів, утворення граматичних форм, наголошування. Читачі дізнаються про значення й правильне вживання деяких слів, скористаються російсько-украї...