Похожие разделы

Білецький-Носенко П.П. Словник української мови

Словарь
 • формат djvu
 • размер 29,20 МБ
 • добавлен 16 августа 2013 г.
Цілуйко К. К. (ред.) — Київ: Наукова думка, 1966. — 422 с. АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. Підготував до видання В. В. Німчук. Перший великий словник українскої мови. Налічує близько 20 000 статей. Це диференційний українско-російский словник: у реєстрі подано тільки ті елементи, що лексично, фонетично, дериваційно й семантично відмінні в обох мовах. Широко наводяться фразеологізми, приказки, прислів'я, живомовні фрази, іноді...

Бевзенко С.Я. Інверсійний словник української мови

Словарь
 • формат pdf
 • размер 3,74 МБ
 • добавлен 27 августа 2011 г.
Київ: Наукова думка, 1985. — 811 с. Словарь является инверсированным словарем-индексом к одиннадцатитомному Словарю украинского языка. Включает весь словник словаря-источника, отражая тем самым лексический состав современного украинского литературного языка. Его можно использовать как пособие для научных исследований различных структурных уровней украинского языка, в частности словообразования, фонетики, морфологии и др., а также для сравнительно...

Береза Т., Зубрицька І., Зелений Ю. Мова - не калька: патріотичний словник гарної української мови: Говорімо гарно!

Словарь
 • формат pdf
 • размер 11,74 МБ
 • добавлен 12 сентября 2014 г.
Львів: 2014. – 563 с. Сучасний словник гарної української мови «Говорімо гарно!» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців. У Словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця. Призначе...

Бибик С.П., Єрмоленко С.Я., Пустовіт Л.О. Словник епітетів української мови

Словарь
 • формат djvu
 • размер 5,66 МБ
 • добавлен 01 февраля 2017 г.
Пустовіт Л. О. (ред.) — Київ: Довіра, 1998. — 431 с. Яке прикметникове означення вибрати до слова? З яким епітетом найчастіше вживається той чи інший іменник? На ці питання читач знайде відповідь у «Словнику епітетів української мови». Є тут епітетні словосполучення більш, звичні, часто повторювані, є індивідуально-авторські, тобто оригінальні, за якими вимальовуються яскраві образи. Деякі означальні словосполучення виступають як фразеологізми, у...

Вакарюк Л.О., Панцьо С. Є. Український словотвір у термінах. Словник-довідник

Словарь
 • формат djvu
 • размер 2,63 МБ
 • добавлен 05 мая 2011 г.
Тернопіль: Джура, 2007. — 260 с. У словнику-довіднику представлено у максимально повному обсязі терміносистему одного з рівнів української мови — словотвору. Реєстр охоплює як найуживаніші, так і новаторські терміни сучасного мовознавства, які добиралися із найбільш авторитетних словникових видань та наукових праць з проблем дериватології. Пропонований словник охоплює близько 1500 реєстрових одиниць. У словнику-довіднику подаються як структурні в...

Ганич Д.І., Олійник І.С. Російсько-український, українсько-російський словник

Словарь
 • формат djvu
 • размер 14,88 МБ
 • добавлен 16 октября 2013 г.
К.: А.С.К, 1998. — 560 с. Словник містить понад 30 000 слів, як російських з перекладом на українську мову, так і українських з перекладом на російську мову. Нове видання складене з урахуванням змін в українському алфавіті - із внесенням літери Ґ. Словник розрахований на учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, студентів ВНЗ, а також усіх, хто хоче поглибити свої знання з української та російської мов. Словник розрахований на учнів старших к...

Годована М.П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності

Словарь
 • формат pdf
 • размер 3,16 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
К.: Наукова думка, 2009. - 176с. Пропонований «Словник-довідник назв осіб за видом діяльності» містить понад 2500 українських лексем з їхніми російськими відповідниками. Це – перше довідкове видання, яке з достатньою повнотою відображає розмаїття діяльності різних соціальних груп суспільства. Реєстр охоплює широкий спектр нормативних назв – від лексичного позначення давніх традиційних занять українців до новотворів та іншомовних запозичень, що ві...

Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання

Словарь
 • формат doc
 • размер 753,45 КБ
 • добавлен 01 июля 2010 г.
К.: Наукова думка, 2004. – 448 с. – (Словники України). — ISBN 966-00-0350-1 У довіднику розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення найдоцільніше вживати для передачі потрібного змісту, зроблено певні застереження щодо неправильного або небажаного, невдалого використання слів у тих або інших значеннях. У додатку вміщено список власних імен людей. Розраховано на...

Городенська К. Граматичний словник української мови: сполучники

Словарь
 • формат pdf
 • размер 152,72 МБ
 • добавлен 08 октября 2016 г.
Херсон: Видавництво Херсонського державного університету, 2007. — 337 с. У словнику вичерпно подано формально-синтаксичні та семантико-синтаксичні функції сполучників української мови, визначено їхні позиції у складному й простому ускладненому реченнях, указано на походження та спосіб вживання сполучників. Багатий ілюстративний матеріал дібрано з різностильових текстів - фольклору, художньої літератури, наукового й офіційно-ділового стилів, публі...

Грінченко Б.Д. Словарь української мови. Т. 1 (А - Н)

Словарь
 • формат pdf
 • размер 77,68 МБ
 • добавлен 21 марта 2015 г.
Ельзнердрук/Берлін: Видавництво "Українське слово", 1924. - 1109 с. Надруковано по редакції 1907—1909 Київ: Редакція журнала «Кіевская Старина» Унікальний словник, який укладався протягом сорока шести років. Матеріали почали збирати співробітники журналу "Основа" з 1861 року, сорок років матеріали накопичувалися, а опрацював їх Гринченко Б. Д. Словник української мови за редакцією Б.Д.Грінченка являє собою цінну лексикографічну пам'ятку. Цей двом...

Грінченко Б.Д. Словарь української мови. Т. 2 (О - Я)

Словарь
 • формат pdf
 • размер 75,30 МБ
 • добавлен 31 марта 2015 г.
Ельзнердрук/Берлін: Видавництво "Українське слово", 1924. - 1073 с. Надруковано по редакції 1907—1909 Київ: Редакція журнала «Кіевская Старина» Унікальний словник, який укладався протягом сорока шести років. Матеріали почали збирати співробітники журналу Основа з 1861 року, сорок років матеріали накопичувалися, а опрацював їх Гринченко Б. Д. Словник української мови за редакцією Б.Д.Грінченка являє собою цінну лексикографічну пам'ятку. Цей двомов...

Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови

Словарь
 • формат djvu
 • размер 10,12 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Словник-довідник з культури української мови / укл. Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. — К.: Знання, 2004. — 367 с. Культура мови як невід’ємна складова особистості — одна із перших ознак загальної культури людини та суспільства. Вона включає в себе багато понять і вимагає постійної уваги до мовної поведінки особистості. Довідник містить складні випадки слововживання і допоможе читачам засвоїти граматичні норми української мов...

Гринчишин Д.Г., Серебенська А.А. Словник паронімів української мови

Словарь
 • формат pdf
 • размер 21,12 МБ
 • добавлен 11 августа 2016 г.
К. : Радянська школа, 1986. — 222 с. Словник є досвідом в українській лексикографії опису паронімів - близьких за звучанням, але різних за значенням слів, головним чином тих, які найчастіше зустрічаються в шкільних підручниках, науково-популярних книгах, публіцистиці, засобах масової інформації, художній літературі. Розрахований на вчителів, філологів, журналістів, працівників видавництв, а також на широку аудиторію читачів.

Гриценко П.Ю. (ред.) Російсько-український словник у чотирьох томах. Том 1. А-Й

Словарь
 • формат djvu
 • размер 15,27 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Знання, 2011. — ХХХУШ, 992 с. — (Академічні словники). Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У Словнику використано найважливіші досягнення лексикографічної теорі...

Гриценко П.Ю. (ред.) Російсько-український словник у чотирьох томах. Том 2. К-О

Словарь
 • формат djvu
 • размер 11,41 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Знання, 2012. — X, 860 с. — (Академічні словники). Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У Словнику використано найважливіші досягнення лексикографічної теорії та...

Гриценко П.Ю. (ред.) Російсько-український словник у чотирьох томах. Том 3. П-Р

Словарь
 • формат djvu
 • размер 14,55 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Знання, 2013. — X, 933 с. — (Академічні словники). Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У Словнику використано найважливіші досягнення лексикографічної теорії та...

Гриценко П.Ю. (ред.) Російсько-український словник у чотирьох томах. Том 3. П-Р

Словарь
 • формат pdf
 • размер 42,86 МБ
 • добавлен 20 мая 2016 г.
Київ: Україна, 2013. — 933 с. Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У Словнику використано найважливіші досягнення лексикографічної теорії та лінгвістичної практики у...

Гриценко П.Ю. (ред.) Російсько-український словник у чотирьох томах. Том 4. С-Я

Словарь
 • формат djvu
 • размер 13,06 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К. Знання, 2014. — X, 934 с., 4 с. іл. — (Академічні словники). Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У Словнику використано найважливіші досягнення лексикографічної...

Дей О.І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI - XX ст.)

Словарь
 • формат djvu
 • размер 9,81 МБ
 • добавлен 11 марта 2013 г.
Київ: Наукова думка, 1969. Книга розкриває понад 10 000 псевдонімів, криптонімів та різних умовних знаків, якими підписувалися письменники, критики, публіцисти, актори, художники і громадські діячі України дожовтневого і радянського періодів. До словника включені матеріали з українських видань всіх територій (Східної України, Галичини, Буковини, Закарпаття), а також з окремих органів і видань, що з'явилися в інших країнах (Польщі, Канаді, Швейцар...

Демська О., Кульчинський І. Словник омонімів української мови

Словарь
 • формат djvu
 • размер 2,98 МБ
 • добавлен 30 июля 2013 г.
Львів: Фенікс, 1996. — 224 с. Словник є зібранням лексичних та лексико-граматичних омонімічних лексем і водночас є першою спробою систематизації підсистеми мови. Укладений за авторською комп’ютерною програмою, що також є одним з перших кроків у застосуванні сучасних інформаційно-пошукових систем до практичної лексикографії. Для викладачів і студентів філологічних факультетів, учителів української мови, іноземців, які вивчають українську мову.

Зубець Н.О. Словник-мінімум інтерферем

Словарь
 • формат doc
 • размер 28,79 КБ
 • добавлен 02 августа 2013 г.
Зубець Н.О. Словник-мінімум інтерферем. — Запоріжжя: ЗЦППК, 2010. — 24 с. У праці подано більше трьохсот інтерферем, які найчастіше зустрічаються в офіційно-діловій сфері

Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови

Словарь
 • формат djvu
 • размер 10,50 МБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Київ: Українська енциклопедія, 2002. — 912 с. Це перший в українській лексикографії морфемно-словотвірний словник гніздового типу. Він унаочнює організацію в сучасному українському лексиконі слів з коренями-омографами та їхніми неомографічними формальними варіантами. Адресований учням, студентам, аспірантам, учителям, викладачам вузів, науковцям. Може бути корисним і для практиків: перекладачів, журналістів, редакторів, розробників систем автомат...

Карпіловська Є.А. та ін. Словник афіксальних морфем української мови

Словарь
 • формат pdf
 • размер 4,16 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Київ: 1998. — 435 с. — ISBN 966-02-0427-2. Частотно-валентний «Словник афіксальних морфем ук­раїнської мови» Н. Клименко, Є. Карпіловської, В. Карпіловського, Т. Недозим (К., 1998) — укладено за допомогою комп'ю­тера. Він подає 817 афіксальних морфем (145 префіксальних та 672 суфіксальних), що функ­ціонують у складі понад 130 000 простих слів сучас. укр. мови. Афікси описано в ньому з по­гляду їхньої валентності (ліво- та правобічної) і частоти в...

Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Короткий словник перифраз

Словарь
 • формат pdf
 • размер 71,49 МБ
 • добавлен 26 августа 2010 г.
К.: Рад. школа, 1985. - 151 с. В укр. лексикографии это первый опыт систематизировать наиболее употребляемые перифразы - описательные названия различных понятий, которые особенно активно функционируют в языке прессы, СМИ. Словарь охватывает около 700 таких речевых единиц.

Кондратюк Т.М. (упор.) Словник сучасного українського сленгу

Словарь
 • формат djvu
 • размер 7,73 МБ
 • добавлен 23 апреля 2016 г.
Харків: Фоліо, 2006. — 350 с. — ISBN 966-03-3268-8. «Словник сучасного українського сленгу» містить понад 5 тисяч слів і словосполучень, узятих з живої мовної стихії, що широко вживаються представниками різних вікових, професійних, соціальних прошарків в останні десятиліття. При створенні словника було використано лексичний матеріал творів відомих українських письменників Ю. Покальчука, Л. Дереша, С. Жадана, Ю. Андруховича, О. Забужко та ін.

Кондратюк Т.М. (упор.) Словник сучасного українського сленгу

Словарь
 • формат pdf
 • размер 10,62 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Харків: Фоліо, 2006. - 350 с. (46-47 отсутствуют) - ISBN: 966-03-3268-8. В известной пьесе Николая Кулиша «Мина Мазайло» главный герой насчитал 33 синонимы слова «говорить». Если посмотреть на современный украинский сленг, то таких синонимов можно найти еще больше: базарить, триндеть, ляпать, ботать, нагружать, нести (пургу), прогонять, тереть, чесать, рассказывать чьим кедам, чесаться, травить, трепаться, гнать туфту, хрюкать, шелестеть, шпрехат...

Куляс П.П. словник найпоширеніших помилок у засобах масової інформації з варіантами їз виправлення

Словарь
 • формат pdf
 • размер 8.64 МБ
 • добавлен 10 мая 2011 г.
Словник укладено на основі багаторічних спостереженнь за мовою публікацій у пресі, передач телебачення та радіо, усних виступі у Верховній Раді України, під час проведення різноманітних масових заходів. Добір матеріалу здійснено за певною схемою. Опрацьовано близько 1600 характерних помилок. розрахований на студентів факультетів та відділень філології, журналістики, майбутніх спеціалістів видавничої справи і редагування

Ніковський А. Словник українсько-російський

Словарь
 • формат djvu
 • размер 145,97 МБ
 • добавлен 24 мая 2014 г.
Видання фототипичне. — Горно, 1927. — 864 с. Словник дає багато нового матеріалу, який визбираний з нового українського письменства останніх років, з української преси, з сучасних невеликих практичних словників. В цьому навчальному посібнику подано головним чином те, що може вимагати справки чи пояснення в сучасній пресі, загальній і спеціальній, в науковій літературі, в техничних працях і в урядовому, канцелярському листуванні. Основнім джерелом...

Непийвода Н.Ф. Практичний російсько-український словник: Найуживаніші слова і вислови

Словарь
 • формат doc
 • размер 198,36 КБ
 • добавлен 08 августа 2016 г.
К. : [б.в.], 2000. — 246 с. Словник охоплює ту частину професійної лексики, вживання якої в умовах паралельного фун-кціонування споріднених мов викликає певні труднощі. Словник дає змогу розмежу-вати подібні своїм звучанням і значенням слова й вислови російської та української мов. Крім того, він містить найпоширеніші синоніми наведених слів і висловів, що допомагають ясно й точно висловити думку. Словник розраховано на ділових людей, адміністрат...

Огієнко Іван. Словник слів, у літературній мові не вживаних

Словарь
 • формат pdf
 • размер 4,83 МБ
 • добавлен 06 апреля 2012 г.
Нью-Йорк, Науково-Дослідне Товариство Української Термінології, 1973. - 154 с. Автор вніс до цього словника місцеві слова й форми, які в сучасній літературній мові не вживаються, або вживаються рідко (чужомовний лексичний ряд, передусім з російської та польської мов, архаїзми та галицизми, які не розуміє східноукраїнський читацький загал). В передмові до цієї праці автор зазначив: "Склав я свого Словника для людей доброї волі — для всіх тих, що щ...

Огієнко Іван. Український стилістичний словник

Словарь
 • формат djvu
 • размер 7,02 МБ
 • добавлен 30 сентября 2013 г.
Вид. 2. — Вінніпег: Волинь, 1978. — 504 с. Український стилістичний словник — це праця, за яку буде вдячний кожний учень, студент і вчитель української мови; батькам він стане у великій пригоді в ділі збагачення власного знання української мови і в навчанні її своїх дітей. Цей словник — це підручна книжка для вивчення української літературної мови для всіх, хто бажає кращого знання цієї мови, і тим ми цей словник поручаемо. Український стилістичн...

Огієнко Іван. Український стилістичний словник. Підручна книжка для вивчення української літературної мови

Словарь
 • формат pdf
 • размер 34,14 МБ
 • добавлен 06 февраля 2017 г.
Львів: друкарня Наукового товариства імені Шевченка, 1924. — 496 с. Словник української літературної мови. Автор вказує на правильне використання українських слів, до деяких слів додаються відомості про їх походження та еволюцію.

Оліфіренко Л.В. Словник поетичної мови Василя Стуса. Рідковживані слова та індивідуально-авторські новотвори

Словарь
 • формат doc
 • размер 174,17 КБ
 • добавлен 07 февраля 2017 г.
К.: Абрис, 2003. — 90 с. Словник подає лексичне значення тих слів у ліричних творах Василя Стуса, які можуть викликати сумнів щодо їхнього розуміння або тлумачення. Кожна словникова стаття має вказівку на належність слова до певного шару лексики, його походження, граматичні форми та граматичну характеристику. Всі слова реєстру супроводжуються ілюстративними матеріалами та відсиланням до першоджерела. Словник призначений для учнів, учителів, студе...

Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології

Словарь
 • формат djvu
 • размер 6,11 МБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Львів: Свічадо, 2001. - 160 с. Тлумачний словник. Об’єктом його опису є термін (слово або словосполучення) церковного обряду, його лексичне значення та лексико-семантичні зв’язки, а також варіантність як у плані змісту, так і в плані вираження; крім того, важливим завданням словника є відображення стилістичної та функціональної неоднорідності церковно-обрядової термінології. Словник не створений як нормативний, а натомість є працею, що фіксує всю...

Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ

Словарь
 • формат djvu
 • размер 2.96 МБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
К.: Рад. школа, 1968. - 255 с. У книжці викладено короткі відомості про виникнення прізвищ на Україні, про семантику, будову, відмінювання, правопис і наголошування українських прізвищ. Основною частиною довідника є словничок, у якому зібрано близько 4000 прізвищ, у написанні, відмінюванні й наголошенні яких можуть виникати трудощі.

Савченко Л. Практичний українсько-російський словник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 156,63 МБ
 • добавлен 27 апреля 2012 г.
Київ : Державне видавництво України, 1923.— 271 стор. Словник призначений виключно до практичного вжитку. Цим пояснюється те, що повний лексичний матеріал, котрий має швидше науковий інтерес, до словника не вміщено. Зміст: Передмова 3 стор. Українська абетка 4 стор. Словник з 5 по 271 стор.

Сербенська О., Білоус М. Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 509,53 КБ
 • добавлен 05 декабря 2010 г.
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. — 68 с. Довідник укладено за матеріалами української преси, радіо- та телепередач, наукових текстів, публічних виступів урядовців та політиків. До неприродних для української мови словосполучень, прийменникових конструкцій, невиправданих канцеляризмів тощо подано питомі українські вислови. Словничок-довідник розрахований на широке коло читачів. Наша "картотека" стійких висловів. Приклади висло...

Словник мови Шевченка: в двох томах. Т. 1: А-Н

Словарь
 • формат pdf
 • размер 20,02 МБ
 • добавлен 31 января 2017 г.
Черторизька Т.К. (ред.) — К.: Наукова думка, 1964. — 484 с. Словник мови Шевченка — це важливий посібник, у якому зібрані, систематизовані й упорядковані за певними принципами всі матеріали, необхідні як для шевченкознавства, так і для розв’язання широкого кола питань, пов’язаних з практикою культурного життя. Легко й зручно з його допомогою простежити неперевершені художні засоби, випробувані у практиці великого поета. Шевченкове слово, в усіх й...

Словник учителя і методиста

Словарь
 • формат doc
 • размер 42,04 КБ
 • добавлен 22 сентября 2010 г.
Словник містить терміни, які увійшли до активного словника вчителя протягом останнього часу, а також терміни, які інколи вживають у неправильному значенні. Вони стосуються не лише лінгвістики, педагогіки й методики, а й риторики, етики, психології, психолінгвістики та ін. наук

Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми

Словарь
 • формат pdf
 • размер 15,06 МБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
К.: Критика, 2008. - 453 с. - ISBN: 966-8978-01-3 «Украинский язык без табу. Словарь нецензурной лексики и ее соответствий. Обсценизмы, эвфемизмы, сексуализмы », который создала доктор филологических наук, профессор Леся Ставицкая, представляет описание обсценный слов и выражений и их эвфемизмов, в том числе эротической лексики, сексуального сленга, зафиксированных в разнотипных словарях украинского языка, которые бытуют в устной речи, художестве...

Терпило П. Словник росiйсько-украïнський

Словарь
 • формат pdf
 • размер 65,12 МБ
 • добавлен 11 июля 2016 г.
К.: Друкарня Iв. Васильченко, 1918. — 312 с. 5-е издание русско-украинского словаря было предпринято в разгар русской революции и гражданской войны. Издание содержит как бытовую лексику, так и словоформы, вошедшие в употребление в революционную эпоху.

Українсько-російський словник мовних і фразеологічних відмінностей

Словарь
 • формат djvu
 • размер 282,63 КБ
 • добавлен 07 июля 2015 г.
Словник, автор, місто видання та рік видання невідомі, 34 сторінки. Словник мовних і фразеологічних відмінностей між українською і російською мовами буде корисний всім, хто цікавиться перекладом. Текст розпізнаний. Словник не відредагований на предмет граматичних помилок.

Українсько-російський словник мовних і фразеологічних відмінностей

Словарь
 • формат epub
 • размер 60,50 КБ
 • добавлен 19 июня 2015 г.
Словник, автор, місто видання та рік видання невідомі, 34 сторінки. Словник мовних і фразеологічних відмінностей між українською і російською мовами буде корисний всім, хто цікавиться перекладом. Текст розпізнаний. Словник не відредагований на предмет граматичних помилок.

Українсько-російський словник мовних і фразеологічних відмінностей

Словарь
 • формат txt
 • размер 48,80 КБ
 • добавлен 04 июля 2015 г.
Словник, автор, місто видання та рік видання невідомі, 34 сторінки. Словник мовних і фразеологічних відмінностей між українською і російською мовами буде корисний всім, хто цікавиться перекладом. Текст розпізнаний. Словник не відредагований на предмет граматичних помилок.

Уманец М., Спiлка А. Словарь рoсiйсько-український

Словарь
 • формат pdf
 • размер 74,80 МБ
 • добавлен 04 декабря 2016 г.
Берлiн: Українське слово, 1924. — 1160 с. Давно вже почувавть ся потреба в такiй книжцї, як росийсько-український словарь. Потреба ся, що здавна чула ся не то що в Галичинї а й на Українї, стала найвильнїйшою останнїми часами, коли росийська лїтература придбала coбi таку славу й стала ся чималим чинником в просьвiтї словянських народiв, а разом з тим що разу бiльше стає вона по мoвi народною й бiльше московською, коли користування нею для всїх сл...

Яценко І.Т. Морфемний аналіз. Словник-довідник: у 2 ч. Ч. 2 (О-Я)

Словарь
 • формат djvu
 • размер 17.34 МБ
 • добавлен 04 февраля 2017 г.
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Вища школа, 1981. – 352 с. У словнику розглядається морфемна будова слів сучасної української літературної мови. Видання призначене студентам і викладачам філологічних факультетів під час вивчення морфемного складу слів, словотвору, розробки тем спецсемінарів і спецкурсів, а також поглибленого вивчення норм правопису.

Ізюмов О.П. Українсько-російський словник (за новим правописом)

Словарь
 • формат djvu
 • размер 84,44 МБ
 • добавлен 29 сентября 2016 г.
Харків - Київ: Державне видавництво України, 1930. — 980 с. Матеріалом для цього словника, крім попередніх словників (в основі був Грінченківський), були ще: відворотня частина нашого російсько-українського словника та подекуди словник Української Академії Наук, а також слова виписані з газет та журналів, що вже давно набули прав громадянства в українській мові, але ще не занотовані в словниках українсько-російських. Ізюмов Овсій Прокопович (1899...

Інверсійний словник української мови

Словарь
 • формат djvu
 • размер 8,03 МБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Інверсійний словник української мови/ За ред. С. П. Бевзенко. - Київ: Наукова думка, 1985. - 811 сторінок. Словник є інверсійним словником-індексом до одинадцятитомного Словника української мови. Містить весь реєстр словника-джерела, відбиваючи тим самим лексичний склад сучасної української літературної мови. Його можна використовувати як посібник для наукових досліджень різних структурних рівнів української мови, зокрема словотвору, фонетики, мо...